Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 19 Vở bài tập Lịch sử 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý đúng.

a)  Những điều gì của Đạo Phật dân ta thấy phù hợp và tiếp thu?

☐ Dạy người ta phải thương yêu đồng loại, phải biết nhường nhịn nhau.

☐ Dạy người ta phải tranh giành, không nhường nhịn đồng loại.

☐ Dạy người ta phải giúp đỡ người gặp khó khăn, không được đối xử tàn ác với loài vật.

☐ Dạy người ta thờ ơ với mọi người xung quanh.

b) Những người tham gia đóng góp xây dựng chùa thời Lý là:

☐ Vua quan nhà Lý

☐ Binh lính

☐ Nhân dân các làng, xã

c)  Thời Lý chùa là nơi:

☐ Tu hành của các nhà sư

☐ Trung tâm văn hóa của làng, xã.

☐ Mọi người hội họp.

☐ Tế lễ của đạo Phật.

Hướng dẫn giải

a) Những điều gì của Đạo Phật dân ta thấy phù hợp và tiếp thu?

☒ Dạy người ta phải thương yêu đồng loại, phải biết nhường nhịn nhau.

☒ Dạy người ta phải giúp đỡ người gặp khó khăn, không được đối xử tàn ác với loài vật.

b) Những người tham gia đóng góp xây dựng chùa thời Lý là:

☒ Vua quan nhà Lý

☒ Nhân dân các làng, xã

c) Thời Lý chùa là nơi:

☒ Tu hành của các nhà sư

☒ Trung tâm văn hóa của làng, xã.                   

☒ Tế lễ của đạo Phật.

Các câu hỏi cùng bài học