Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 18 Vở bài tập Lịch sử 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

a) Đến thành cũ Đại La, vua Lý Thái Tổ thấy đây là:

☐ Nơi giống với Hoa Lư.

☐ Vùng đất trung tâm đất nước, đất rộng lại màu mỡ, muôn vật phong phú, tốt tươi.

☐ Vùng đất chật hẹp, ngập lụt.

☐ Vùng núi non hiểm trở.

b) Năm vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Đại La:

☐ 938                  ☐ 981

☐ 1010                ☐ 2010

c)  Tại kinh thành Thăng Long, nhà Lý đã:

☐ Xây dựng nhiều lâu đài.

☐ Xây dựng nhiều lăng tẩm

☐ Xây dựng nhiều cung điện, đền chùa.

☐ Tạo nên nhiều phố, nhiều phường nhộn nhịp.

Hướng dẫn giải

a) Đến thành cũ Đại La, vua Lý Thái Tổ thấy đây là:

☒ Vùng đất trung tâm đất nước, đất rộng lại màu mỡ, muôn vật phong phú, tốt tươi.

b) Năm vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Đại La:

☒ 1010         

c) Tại kinh thành Thăng Long, nhà Lý đã:

☒ Xây dựng nhiều lâu đài.

☒ Xây dựng nhiều cung điện, đền chùa.

☒ Tạo nên nhiều phố, nhiều phường nhộn nhịp.

Các câu hỏi cùng bài học