Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 124 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

a)

b)

\({5 \over 9} \times {{12} \over {25}}\) =

 \({{12} \over {11}}:{{36} \over {55}}\) =

 \({9 \over {55}} \times 22\) =

 \({{144} \over 7}:36\) =

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học