Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 111 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Một ô tô giờ thứ nhất đi được 40km, giờ thứ hai đi được 45km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Hướng dẫn giải

Quãng đường ô tô đi trong giờ thứ ba là :

(40 + 45) : 2 = 42,5 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được :

(40 + 45 + 42,5) : 3 = 42,5 (km)

Đáp số : 42,5km

Các câu hỏi cùng bài học