Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 107 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số đo thích hợp vào ô trống

Độ dài đáy hình tam giác

13 cm

32 dm

4,7 m

\({2 \over 3}m\)

Chiều cao hình tam giác

7 cm

40 dm

3,2 m

\({3 \over 4}m\)

Diện tích hình tam giác

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Độ dài đáy hình tam giác

13 cm

32 dm

4,7 m

\({2 \over 3}m\)       

Chiều cao hình tam giác

7 cm

40 dm

3,2 m

\({3 \over 4}m\) 

Diện tích hình tam giác

45,5 cm2

640 dm2

7,52 m2

\({1 \over 4}{m^2}\)   

Các câu hỏi cùng bài học