Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 107 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu những thử thách lớn của xã hội loài người về tài nguyên và môi trường.

-    Thử thách về tài nguyên :          

-    Thử thách về môi trường :

Hướng dẫn giải

Những thử thách lớn của xã hội loài người về tài nguyên và môi trường:

Thử thách về tài nguyên: Các nguồn tài nguyên có hạn, đang bị cạn kiệt (khoáng sản, sinh vật)

Thử thách về môi trường: Môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm, suy thoái, sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính.

Các câu hỏi cùng bài học