Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 104 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát hình 47.1 - Lược đồ tự nhiên châu Nam Cực, tr. 140 SGK kết hợp với vốn hiểu biết, hãy hoàn thành bảng dưới đây:

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học