Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 102 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát hình 35.1 - Lược đồ tự nhiên châu Mĩ (tr.l 10 SGK) và kết hợp với vốn hiểu biết, hãy mô tả hệ thống núi An-đét theo gợi ý cụ thể dưới đây :

- Hệ thống núi An-đét nằm ở ven biển phía ... lục địa                                   

- Gồm nhiều dãy núi song song chạy theo hướng từ ... xuống ... với nhiều đỉnh núi cao.

- Sườn ... của dãy An-đét hướng ra Thái Bình Dương, vùng biển này có dòng hải lưu ... chảy qua

- Dãy An-đét thuộc Pê-ru, nằm ở vòng đai khí hậu ...

Hướng dẫn giải

- Hệ thống núi An-đét nằm ở ven biển phía tây lục địa Nam Mĩ                                  

- Gồm nhiều dãy núi song song chạy theo hướng từ Bắc xuống Nam với nhiều đỉnh núi cao.

- Sườn tây của dãy An-đét hướng ra Thái Bình Dương, vùng biển này có dòng hải lưu lạnh chảy qua

- Dãy An-đét thuộc Pê-ru, nằm ở vòng đai khí hậu nhiệt đới

Các câu hỏi cùng bài học