Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 99)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1: Thử nhớ lại trong quá trình sống của em từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi những tác nhân có hại nào và mức độ tác hại tới đâu đối với hệ tiêu hóa, rồi liệt kê vào bảng 30.2

Bảng 30.2 Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa của bản thân em

Năm

Tác nhân gây hại

Mức độ ảnh hưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học