Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 98)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1: Tại sao người ta cần chọn tác nhân cụ thể khi gây đột biến? 

Hướng dẫn giải

Người ta phải chọn tác nhân cụ thế khi gây đột biến vì các tác nhân có tác dụng khác nhau tới cơ sờ vật chất của tính di truyền; tia phóng xạ có sức xuyên sâu, dễ gảy (lột biến gen và đột biến NST (số lượng và cấu trúc); tia tử ngoại có sức xuyên kém nên chỉ dùng để xử lí vật liệu có kích thước bé; có loại hóa chất có tác động chuyên biệt, đặc thù đôi với loại nuclêôtit nhất định của gen.

Các câu hỏi cùng bài học