Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 90)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1: Cân bằng nội môi là gì?

Hướng dẫn giải

Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.

Các câu hỏi cùng bài học