Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 88)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1: Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò, sinh sản bằng lá mà em biết?

Hướng dẫn giải

STT

Tên cây

Sinh sản bằng thân bò

Sinh sản bằng lá

1

Rau má

+

2

Cây thuốc bỏng

-

3

Cây rau dấp

+Các câu hỏi cùng bài học