Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 78)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1: Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào?

Hướng dẫn giải

Biến dị tổ hợp, đột biến và ADN tái tổ hợp.

Các câu hỏi cùng bài học