Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 46)

Lý thuyết

Câu hỏi

Khi trông thấy bạn cùng lứa tuổi với em đang lấy trộm tiền của một người, em sẽ làm gì?

Hướng dẫn giải

Em sẽ tìm cách báo cho người có tài sản biết mình đang bị mất cắp và sau đó giải thích, khuyên can bạn làm như vậy là không tốt, không thật thà; xâm phạm tài sản của người khác (tội trộm cắp) sẽ bị pháp luật xử lí.

Các câu hỏi cùng bài học