Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 18)

Lý thuyết

Câu hỏi

Bằng kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy chứng minh một vài sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên tồn tại khách quan.

Hướng dẫn giải

Vật chất quyết định ý thức và vật chất luôn tồn tại khách quan ngoài ý muốn con người.
Vật chất bao gồm : Sự vật, hiện tượng & những vật chất cụ thể khác. Con người cũng là một dạng đặc biệt của vật chất.
Vậy sự vật, hiện tượng....trong tự nhiên là các dạng của vật chất.
Ví dụ :
- Các sự vật như : Trái đất và các sự vật trên trái đất (núi non, sông ngòi, hồ ao.......) các sự vật bên ngoài trái đất như : Mặt trời, mặt trăng, sao, các hành tinh khác, dãy thiên hà......
- Những hiện tượng như : Nắng, mưa, gió, bão, sóng thần, lốc xoáy... sáng, trưa, chiều, tối ......
Trước khi con người ra đời nó đã hiện diện và tồn tại cho đến bây giờ, chúng tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người.

Các câu hỏi cùng bài học