Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 158)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1: Phân biệt các nhóm thú bằng các đặc điểm sinh sản và tập tính “bú” sữa của con sơ sinh.

Hướng dẫn giải

Lớp Thú (có lông mao, có tuyến sữa)
Thú đẻ trứng
- Bộ Thú huyệt — Đại diện: Thú mỏ vịt Thú đẻ con
- Con sơ sinh rất nhỏ được nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ -> Bộ Thú túi - Đại diện: Kanguru
- Con sơ sinh phát triển bình thường -> Các bộ thú còn lại

Các câu hỏi cùng bài học