Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 148)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1: Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí oxi và cacbonic trong không khí? Điều này có ý nghĩa gì?

Hướng dẫn giải

Nhờ quá trình quang hợp của thực vật mà lượng oxi và cacbonic trong không khí được cân bằng. Vì thế mà chúng ta không bị thiếu oxi để thở. Từ đó, ta thấy được tầm quan trọng của thực vật đối với con người mang một ý nghĩa sinh tồn to lớn nhé!

Các câu hỏi cùng bài học