Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 146)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1: Phát triển của thực vật là gì?

Hướng dẫn giải

Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).

Các câu hỏi cùng bài học