Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 128)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1: Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới.

Hướng dẫn giải

Do có sự cách li địa lí nên quần thể bị cách li chịu sự tác động tổng hợp của các nhân tố tiến hóa làm cho tần số alen và tần số kiểu gen bị biến đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen được tích lũy lại lâu dần có thể dẫn đến xuất hiện sự cách li sinh sản với quần thể gốc thì loài mới xuất hiện.

Các câu hỏi cùng bài học