Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK lớp 8 trang 58)

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu những hậu quả sự thống trị của Anh ở Ấn Độ.

Hướng dẫn giải

Hậu quả sự thống trị của Anh ở Ấn Độ : kinh tế giảm sút, đời sống nhân dân bị bần cùng, mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh hết sức sâu sắc.

Các câu hỏi cùng bài học