Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK lớp 8 trang 39)

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri?

Hướng dẫn giải

Dưới nền thống trị của đế chế II (1852-1870)thực chất là nền chuyên chính tư sản trong thì đàn áp nhân dân ngoài thì tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược ,giai cấp vô sản bị bóc lôt nặng nề
-Chiến tranh xâm lược Đức bị thất bại ,cuối cùng nước P laïi rơi vào sự xâm lược của Đức .Tư sản P hèn nhát xin đinh chiến và chịu bồi thường chiến phí nặng nề ...và tiến hành đàn áp phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản .Nhân dân pa ri chiến đấu lật đổ nền thống trị của đế chế II , thành lập nhà nước vô sản bảo vệ Tổ quốc lâm nguy

Các câu hỏi cùng bài học