Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK lớp 7 trang 31)

Lý thuyết

Câu hỏi

Nhà Đinh đã làm những gì để xây dựng đất nước?

 

Hướng dẫn giải

Đinh Bộ Lĩnh xưng Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), định đô (Hoa Lư, Ninh Bình), đặt tên nước (Đại Cồ Việt), xây dựng bộ máy chính quyền mới, quan hệ đối ngoại tốt đẹp với các nước láng giềng ... và đánh giá ý nghĩa của những việc làm đó (Đinh Bộ Lĩnh đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ, khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc).

Các câu hỏi cùng bài học