Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1.b trang 56 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.

Đặc điểm của tầng đối lưu là :

a)   không khí chuyển động lên xuống theo chiều thẳng đứng.

b)   có lớp ô-dôn ngăn cản các tia bức xạ có hại.

c)   nơi sinh ra các hiện tượng mây, mưa, sấm chớp.

d)   nơi cứ lên cao lOOm nhiệt độ lại giảm 0,6° C

Hướng dẫn giải

ý b

Các câu hỏi cùng bài học