Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1.b trang 47 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai

a) Núi có đặc điểm là : độ cao trên 500m, đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng rộng.

Đúng

Sai

b) Chỉ cần dựa vào hình dạng của đỉnh núi, sườn núi, thung lũng là người ta có thể biết đó là núi trẻ hay núi già.

Đúng

Sai

Hướng dẫn giải

a) sai

b) sai

Các câu hỏi cùng bài học