Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1.a trang 61 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào hình 50 SGK Địa lí 6, hãy cho biết :

-    Khu vực quanh Xích đạo có khí áp cao hay thấp

-    Khu vực quanh vĩ tuyến 30° có khí áp cao hay thấp.

-    Khu vực quanh vĩ tuyến 60° có khí áp cao hay thấp.

-    Khu vực hai cực có khí áp cao hay thấp.

-    Vì sao trong thực tế (trên các bản đồ khí áp thế giới) chúng ta không thấy các đai khí áp liên tục như ở hình 50 trong SGK Địa lí 6 ?

Hướng dẫn giải

-    Khu vực quanh Xích đạo có khí áp thấp.

-    Khu vực quanh vĩ tuyến 30° có khí áp cao.

-    Khu vực quanh vĩ tuyến 60° có khí áp thấp.

-    Khu vực hai cực có khí áp cao.

-    Trong thực tế (trên các bản đồ khí áp thế giới) chúng ta không thấy các đai khí áp liên tục như ở hình 50 trong SGK Địa lí 6 vì : do sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên các đai khí áp không liên tục mà chia thành nhiều khu riêng biệt.

Các câu hỏi cùng bài học