Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1.a trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

- Hơi nước chiếm tỉ lệ là bao nhiêu trong thành phần không khí ?

- Nêu vai trò của hơi nước trong khí quyển ?

Hướng dẫn giải

- Hơi nước và các khí khác chiếm 1% trong các thành phần khí quyể

- Hơi nước là nguồn sinh ra các hiện tượng mưa, mây, ... trên Trái Đất

Các câu hỏi cùng bài học