Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Cài đặt PHP trên Windows với IIS

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 07:39:57

Việc cài đặt Windows Server của PHP đang chạy IIS là đơn giản hơn nhiều trên Unix, khi nó gồm một Precompiled Binary thay vì một Source build.

Nếu bạn muốn cài đặt PHP trên Windows, dưới đây là điều kiện cần:

  1. Một Web Server được hỗ trợ bởi PHP. Các phiên bản trước của PHP, IIS/PWS là lựa chọn tốt nhất bởi vì một Module Version của PHP là có sẵn cho nó; nhưng bây giờ PHP đã thêm một sự lựa chọn rộng rãi hơn về Module cho Windows.
  2. Một Database được hỗ trợ bởi PHP như MySQL hoặc Oracle, …
  3. Tải PHP Windows Binary tại: www.php.net/downloads.php
  4. Một tiện ích để unzip file, tìm kiếm tại http://download.cnet.com cho PC file.

Dưới đây là các bước để cài đặt Apache và PHP5 trên Windows. Nếu phiên bản PHP là khác nhau, thì bạn nên kiểm tra cẩn thận.

  1. Exrtract binary archive bởi sử dụng tiện ích unzip; C:\PHP là một vị trí phổ biến.
  2. Sao chép một số .dll file từ PHP directory tới thư mục hệ thống của bạn (thường là C:\Winnt\System32). Bạn cần php5ts.dll cho mọi trường hợp. bạn cũng sẽ có thể cần sao chép file tương ứng với Web Server Module: C:\PHP\Sapi\php5isapi.dll. Nó là có thể nếu bạn cũng sẽ cần những cái khác từ các thư mục dll phụ, nhưng bắt đầu với hai trường hợp đã đề cập trên và thêm một số khác nếu bạn cần chúng.
  3. Sao chép php.ini-dist hoặc php.ini-recommended (thường là cái sau) tới thư mục Windows của bạn (C:\Winnt hoặc C:\Winnt40), và đổi tên nó php.ini. Mở file này trong một Text Editor (ví dụ: Notepad). Chỉnh sửa file này để lấy chỉ thị định cấu hình. Chúng tôi đề nghị người dùng mới thiết lập Error Reporting thành E_ALL trên thiết bị của bạn tại bước này. Bây giờ, điều quan trọng nhất là chỉ thị doc_root dưới khu vực Paths và Directories. Đảm bảo rằng điều này so khớp với IIS Inetpub folder (hoặc bất cứ đâu bạn muốn phục vụ).
  4. Dừng và khởi động lại WWW Service. Tới Start menu → Settings → Control Panel → Services. Kéo danh sách xuống IIS Admin Service. Chọn nó và nhấn Stop. Sau khi nó dừng, chọn World Wide Web Publishing Service và nhấn Start. Dừng và khởi động lại service từ bên trong Inernet Service Manager sẽ là chưa đủ. Vì đây là Windows, bạn cũng có thể muốn reboot.
  5. Mở một Text Editor. Gõ <?php phpinfo(); ?>. Lưu file này trong Document Root dạng info.php của Web Server.
  6. Khởi động bất kỳ trình duyệt Web nào và duyệt file này. Bạn phải luôn luôn sử dụng một HTTP Request (http://www.testdomain.com/info.php hoặc http://localhost/info.php hoặc http://127.0.0.1/info.php) thay vì một filename (/home/httpd/info.php) để file được parse một cách chính xác.

Bạn nên quan sát một bảng thông tin dài về thông báo cài đặt PHP của bạn.

Lượt xem: 160