Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Cài đặt PHP trên Mac OS X

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 07:39:26

Người dùng Mac có lựa chọn cài đặt hoặc một binary hoặc một source. Thực sự là, OS X của bạn có thể đi với Apache và PHP được cài đặt trước. Đây có thể là kiến trúc cũ và nó thiếu nhiều Extension phổ biến.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn cài đặt Apache + PHP + MySQL/PostgreSQL nhanh trên laptop của bạn, thì đây là cách nhanh nhất. Tất cả bạn cần làm là chỉnh sửa file cấu hình Apache của bạn và khởi động Web Server.

Bạn theo các bước sau:

  1. Mở Apache config file trong một Text Editor như là root.
sudo open -a TextEdit /etc/httpd/httpd.conf
  1. Chỉnh sửa file. Uncomment các dòng sau:
Load Module php5_module
AddModule mod_php5.c
AddType application/x-httpd-php .php
  1. Bạn có thể muốn uncomment khối <Directory /home/*/Sites> hoặc nếu không thì bạn nói cho Apache thư mục để phục vụ.
  2. Khởi động lại WebServer.
sudo apachectl graceful
  1. Mở một Text Editor. Gõ <?php phpinfo(); ?>. Lưu file này trong Document Root như là info.php của Web Server.
  2. Khởi động bất kỳ trình duyệt web và duyệt file này. Bạn phải luôn luôn sử dụng một HTTP Request (http://www.testdomain.com/info.php or http://localhost/info.php or http://127.0.0.1/info.php) thay vì một filename (/home/httpd/info.php) để file được parse một cách chính xác.

Bạn nên quan sát một bảng thông tin dài về thông báo cài đặt PHP của bạn

Lượt xem: 122