Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Cách sử dụng hàm COUNT- hàm đếm trên Excel, ví dụ minh họa

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-30 02:44:08

Mục lục
* * * * *

Cũng như với hàm SUM, hàm COUNT có rất nhiều các hàm khác nhau. Nó bao gồm : Hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK. Tuy nhiên, mỗi loại  được phân làm một chức năng cụ thể khác nhau. Trước hết, hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với hàm COUNT.

Nội dung bài viết gồm có 2 phần:

  1. Giới thiệu về hàm COUNT
  2. Ví dụ mình họa hàm COUNT

1. Giới thiệu về hàm COUNT

Hàm COUNT là một trong những hàm cơ bản được sử dụng nhiều trong Excel. Hàm COUNT được sử dụng để đếm dữ liệu, các đối tượng trong chuỗi, trong một bảng tính nhất định.

Cú pháp của hàm như sau:

=COUNT(value 1, value 2,…)

Trong đó:

  1. Value 1: giá trị thứ nhất
  2. Value 2: giá trị thứ hai

Ví dụ: Có tất cả bao nhiêu số trong dãy số sau: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

 Ta  có : =COUNT(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) kết quả ta được là: 10

2. Ví dụ minh họa hàm COUNT

Ta có bảng sô liệu như sau:

Yêu cầu:

  1. Đếm có bao nhiêu chữ số trên bảng tính?
  2. Đếm có bao nhiêu bạn có điểm môn Văn?
  3. Đếm bạn Nhật Ánh có bao nhiêu con điểm?

Để giải bài toán ta tiến hành làm như sau:

Thứ nhất, trên bảng tính có bao nhiêu số.

Ta có công thức như sau:

=COUNT(A1:F7) kết quả nhận được là: 25

Thứ hai, số bạn có điểm môn văn.

Ta có công thức như sau:

=COUNT(D2:D7) kết quả nhận được là: 5

Cuối cùng, số điểm mà bạn Tiến Thành có trên bảng số liệu.

Ta có công thức như sau:

=COUNT(C6:F6) kết quả nhận được là: 3

Lưu ý: Hàm COUNT chỉ dùng để đếm các ô chứa dữ liệu là số. Những cột và dòng chứa chữ bạn không thể thực hiện được.

Ví dụ: cũng ở bảng tính trên, những bạn thực hiện đếm ở cột B thì kết quả nhận được là: 0

Trên đây, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để làm quen và sử dụng hàm đếm COUNT. Đây là một trong những hàm Excel cơ bản nhất. Bên cạnh đó, nếu mới làm quen với Excel, bạn có thể làm quen thêm với hàm SUM, hàm AVERAGE hay hàm MAX, MIN. Bởi đây đều là những hàm thông dụng được sử dụng nhiều trong việc tính toán.

Lượt xem: 238