Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Cách hướng dẫn làm bài đọc hiểu văn bản

31396639626165336564626535643637323865363332623961633364636630613764363837636431366239303637306162373165363134613362663731326634
Gửi bởi: Trần Rii vào 09:42 PM ngày 2-10-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 281 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THI TH QU GIA THPT NĂM 2015Ề ỐMôn: NG VĂN KH 12Ữ ỐTh gian làm bài: 180 phút, không th gian phát đờ ềCâu (3,0 đi m)ể Câu1:Đc bài th sau:ọ ơMẸ­ Tô Hoàn­Con thăm chi aề ưM hay nhà gió lùa bênớ ốH th ng xiênạ ợC nh vào nh ng đêm tr ng tr iứ ờCon đi đánh gi điặ ờMà không che mổ 1/ Bài th đc vi ng th th gì? Nhân tr tình là ai? ượ 2/ Ng con th hi tâm tr ng gì qua "M hay"? Hai câu th cu th hi nườ ện ni gì ng con? ườ 3/ Bài th còn đt ra gì trong cu ng hôm nay? Trình bày nh aơ ủanh/ch đó ng đo văn đn dòng?ị ếCâu :Đc đo văn sau và tr câu i:ọ ỏ“M ng nh cô ph ch đi th ti c, vàng Hà iộ ườ ơxuố ng ch ìm sâu vào đt Nh ng vàng lánh đâu đó góc ph Hàớ ốN hãy gió mà bay lên cho đt kinh kì chói sáộ ượ ng nh ng ánh vàng”ữ (Trích ng Hà i­ Nguy Kh i­ Ng văn 12 Nâng cao, hai, NXB Giáoộ ườ ậd c, 2008, tr.82) ụ1. Đo văn trên đc vi theo thao tác lu nàoạ ượ ?2. dung ch đo văn là gìộ Xác đnh phép đi trong đo văn và nêuị ạhi qu ngh thu phép đi đó.ệ 4. sao nhà văn Nguy Kh nhân bà Hi là vàngạ ?nêu nh nả ậ(ng n, n) đn dòngắ Làm văn (7 đi mể )Câu (3,0 đi m)ể Trong cuộc sống có nhiều người có số phận bất hạnh biếtvươn lên để học tập và cống hiến cho xã hội. Suy nghĩ của anh/chị về hiện tượng trên.Câu (5,0 đi m)ểVề bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, có kiến cho rằng Bài thơ thểhiện quan niệm về tình yêu mang tính truyền thống Lại có kiến kháccho rằng: Bài thơ thể hiện quan niệm rất mới mẻ, hiện đại của XuânQuỳnh về tình yêu .Từ cảm nhận về bài thơ, anh/chị hãy bình luận những kiến trên.­H T­Ế