Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Cách học Tiếng Anh rất nhanh cho người đi du học nước ngoài

31626565383337623865376534303631626635366231623931363264663939316562313134386134343930356235343635356531636533353230363964383330
Gửi bởi: tuankhaimtb66 vào 11:02 AM ngày 30-07-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Langmaster.edu.vnCách ti ng Anh nhanh!ọ ấM tu n, tôi các email ch này. Đi hình là nhi ng vi mu bi tỗ ườ cách có th nói trôi ch ch trong ho tháng. th ng vã nh th vìể ườ ph thi hay ph ng n.ọ ấT nhiên, nh là không nên tháng tr cu ph ng iấ ướ nghĩ đi này!ớ ềNh ng dù y, cũng là câu thú Có th ti ng Anh nhanh không?ư Có th ti ch trong ho tháng không?ể ặCâu tr là CÓ.ả ờNh ng nhiên, ti đòi ng và n.ư ườ ớVì th có th làm th nh th nào? có th thi nhanh nh th nào?ế Tôi nên khuyên gì cho đích ki này?ụ ể1. Say mê:Đi tiên và quan tr ng nh đó là tiêu là xúc nhề ượ ph có nh xúc nh nhanh. sao? Vì nẽ ph th hành ti ng Anh 8-14 ti ng ngày… và gi ph cả c, quan tâm và nh nh thân c.ự ọĐ thi th nhanh, ph xây ng xúc. ph say mê ti ng Anh.ể ph say mê nó nh tình yêu ng cháy. Nh ng, xúc ra 80% thànhạ công, ph ng pháp ch chi 20% thôi.ươ ếĐ ra xúc, các lý do kỳ thuy ph ti ng Anh. Ch vì để làm bài thi ch ph là lý do nh. Ch vì xin vi ch ph là lý do đố nh. các lý do TO làm đi này. ng ng các iạ ưở ượ to nh là tr thành ng nói ti ng Anh trôi ch y. ng ngớ ượ ườ ưở ượ cu ng thay năm nh th nào. 10 năm nh th nào. 20 nămộ nh th nào.ư ếN ng là vì ti n, ng ng ti ng Anh khi gi có ghêế ưở ượ th nào. Hình dung ngôi nhà, tô và cu ng trong n.ớ ạN tình yêu ng cho n, ng ng ng cách ti ng Anh giúp nế ưở ượ giao nhi ng trên th gi i. ng ng ra nh ng ng ngoàiư ượ ườ ưở ượ ườ ướ ng ng ra giác và tình hai dành cho nhau nh ngẹ ưở ượ đi đó có th vì là ng nói ti ng Anh nh ng y. (trongề ườ ườ ng ng)ưở ượB cũng có th phóng nhi đi kh ng khi ra th khi nóiạ ti ng Anh trôi ch y. ng ng công vi t. ng ng cế ưở ượ ưở ượ nh ng con ng không bao gi c. ng ng cu ng nữ ườ ượ ưở ượ th nào không th nói ti ng Anh.ẽ ượ ếHãy ra các lý do n! Các lý do các xúc nh n. Các mư xúc nh Các thành công n.ạ ơC xúc chính là chìa khoá. Hãy làm cho xúc nh n! Bi ti ng Anhả tr thành ph không th thi n, thành Ni đam mê n!ở ạ2. ng nhi hành ngử ộCollected and adapted by Nguyen Duy HanLangmaster.edu.vnChìa khoá th hai nhanh là trung vào vi ng các hành ng ngứ ti ng Anh. ng th gian ng pháp và ng a! ng th gian cế nói a!ọ ữB nên dành th gian nghe và và c. Đây là ph ng pháp nhanhạ ươ nh và hi qu nh nói ti ng Anh trôi ch y.ấ ảMang theo iPod bên mình. Luôn có cu sách bên nh.ộ ạC th nên nghe ch các bài Mini-Story, Point of view, và bài nghe Chính. Cóụ các bài nh nh và giúp nhanh nh t.ạ ấb nên các truy ti thuy ki nh lo dành cho tr con. ng bạ th gian ra các lo sách giao khoa làm gì!ờ ạ3. ng nườ ớĐ trôi ch ch trong 2-3 tháng, ph ng n. Nói cách khác, nể ườ ph nghe và 8-14 gi ngày, và làm ng ngày. ph nghe ti ng Anh liênả c. ph liên c.ụ ụTh tôi đã khuyên đi khuyên hai vi là nghe gi sau đó truy ti uự thuy gi Sau đó nghe trong gi Sau đó trong vòng gi .ế ờN th trung vào vi nói t, thì hãy nghe nhi n. Nh ng ng loế ng, vi cũng giúp tăng kh năng nói n.ắ ạT là th Đó là ph ng pháp gi mà tôi ra giúp các ti ng Anhấ ươ loát, trôi ch nh t.ư ấT nhiên thì ng không ph thi quá nhanh nh th iấ ườ ng thì ch hai gi ngày nghe và là .ầ ườ ủNh ng ho mu thi nhanh, hãy theo cách trên.ư ởChúc may n!ắCollected and adapted by Nguyen Duy HanTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.