Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

62653562393035316262386133326462356234346364616665633366376566643564633238316533653032363332646466633332363635393636343865383639
Gửi bởi: Lưỡi Hái Tử Thần vào 02:14 PM ngày 18-05-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 254 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành đâu và từ bao giờ?- Từ cuối thiên niên kỷ IV đến đầu thiên niên kỷ III TCN, trên lưu vực những con sông lớn: Sông Nin (Ai Cập), sông Ơ- phơ- rát và Ti- gơ- rơ (Lưỡng Ha), sông Hằng và sông An (An Độ), sông Hoàng Hà và sông Trường Giang (Trung Quốc) các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành.- Nền kinh tế chính là nông nghiệp.2. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng lớp:- Nông dân công xã: chiếm đa số,là lực lượng sản xuất chính làm ra sản phẩmcho xã hội- Quý tộc quan lại: có nhiều của cải và quyền thế.Đứng đầu là vua: Nắm mọi quyền hành.- Nô lệ: hèn kém, phụ thuộc vào quý tộc.- Do bị bóc lột Nô lệ và dân nghèo nổi dậy đấu tranh.3. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông .- Đứng đầu là vua đứng đầu, có quyền hành cao nhất, từ việc đặt pháp luật, chỉ huy quân đội, xét xử người có tội..- Giúp vua có bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương gồm toàn quý tộc.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.