Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bón phân cho hồ tiêu

4bfcd16434e7db0adf9526156e649c2c
Gửi bởi: hai112005 vào ngày 2017-03-15 20:04:52 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 334 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bón phân cho hồ tiêu kiến thiết cơ bản: Bón lót: 10-15kg phân hữu cơ hoai mục và kg phân hữu cơ vi sinh Nasa-Smart cho mỗi hố trước khi trồng. Tưới thúc: Khi hồ tiêu ra rễ mạnh, hòa tan 30-50gam phân NPK-20-20-15+TE Năm Sao hạt tím trong 20 lít nước, tưới 2-3 lần, cách nhau 10-15 ngày/lần nhằm giúp hồ tiêu ra rễ mạnh, phát cành khỏe. Bón thúc: hàng năm bón phân bón NPK 20-20-15+TE Năm Sao hạt tímvới lượng: 0,5-0,7 kg/nọc cho năm thứ nhất; 0,7-1 kg/nọc cho năm thứ 2. Lượng phân này chia làm 4-5 lần bón vào đầu, giữa, cuối mùa mưa và lần vào mùa khô. Cuối năm thứ hai cần bón bổ sung 0,5 1kg phân hữu cơ vi sinh Nasa-Smart/nọc để hồ tiêu phát triển mạnh, nhanh có hoa.+ Bón phân cho hồ tiêu kinh doanh:Hồ tiêu kinh doanh cần bón 3-4 đợt/năm. Bón phân đợt sau khi thu hoạch, đợt trước ra hoa,đợt sau đậu trái và đợt bón nuôi trái. Lượng phân hữu cơ cần bón 5-10kg/nọc, bón ngay saukhi thu hoạch. Khi bón cần xẻ rãnh nông giữa nọc tiêu rồi rải phân hoặc vét bồn rồi rải phân vào mép ngoài bồn và xới nhẹ đất để vùi lấp phân. Các đợt bón sau có thể chọc lỗ để bỏ phân hoặc rải phân vào mép bồn rồi xới nhẹ để vùi lấp phân.Để hồ tiêu có năng suất cao, chất lượng tốt cần sử dụng phân bón Năm Sao 20-8-16+TE chuyên dùng cho hồ tiêu có chứa đầy đủ và cân đối dinh dưỡng đa, trung và vi lượng. Bón phân 20-8-16+TE Năm Sao chuyên dùng cho hồ tiêu theo qui trình sau: Sau thu hoạch: bón 1-2kg NasaSmart và 0,5-0,6 kg 20-8-16+TE Năm Sao/nọc. Trước ra hoa rộ: bón 0,3-0,4 kg 20-8-16+TE Năm Sao/nọc. Sau đậu quả: bón 0,3-0,4 kg 20-8-16+TE Năm Sao/nọc. Nuôi quả: 0,4-0,5 kg 20-8-16+TE Năm Sao/nọc.Ngoài phân bón gốc, việc bổ sung phân bón lá rất cần thiết để hồ tiêu đậu nhiều trái, năng suất cao. Phân bón lá có hàm lượng đạm cao như 30-10-10+TE hoặc hoạt chất tăng trưởng gốc axit amin như Protifert vào thời kỳ sau thu hoạch, tỉa cành nhằm kích hoạt chồi mới phát mạnh, cành vươn tốt, nhanh có hoa. Phun phân bón lá có hàm lượng lân cao như 6-30-30+TE và chế phẩm có hàm lượng Bor cao vào thời kỳ hồ tiêu ra nụ để kích thích phân hóa mầm hoa và giúp hoa nở tốt, đậu nhiều trái. Phun phân bón lá có hàm lượng kali cao và canxi cao như 10-5-45+TEvào thời kỳ sau đậu trái và dưỡng trái nhằm giúp trái lớn nhanh, to hạt, chống rụng trái và đạt năng suất cao và chất lượng tốt.