Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa (Lần 1)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-01 01:15:09 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 ĐỀ 001 KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN 1 NĂM HỌC 2015 – 2016. MÔN: VẬT LÍ. Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: Cơ năng của một vật dđđh A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật Câu 2: Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là A. Động năng, thế năng và lực kéo về B. Vận tốc, gia tốc và lực kéo về C. Vận tốc, động năng và thế năng D. Vận tốc, gia tốc và động năng Câu 3: Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi A. vật ở vị trí có pha dao động cực đại B. vật ở vị trí có li độ cực đại C. gia tốc của vật đạt cực đại D. vật ở vị trí có li độ bằng không Câu 4: Một CLLX gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg dđđh. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2 3 m/s2. Biên độ dao động của viên bi là A. 16 cm B. 4 cm C. 4 3 cm D. 10 3 cm Câu 5: Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 20cos(2 t - /2) (cm) (t đo bằng giây). Gia tốc của vật tại thời điểm t = 1/12 (s) là: A. - 4 m/s2 B. 2 m/s2 C. 9,8 m/s2 D. 10 m/s2 Câu 6: Cho một vật dao động điều hòa có phương trình chuyển động x 10cos 2 t (cm). Vật đi qua vị 6 trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm: 1 1 2 1 A. s B. s C. s D. s 3 6 3 12 Câu 7: Một chất điểm M dao động điều hòa theo phương trình: x 2,5cos 10 t (cm). Tìm tốc độ trung 2 bình của M trong 1 chu kỳ dao động: A. 50 m/s B. 50 cm/s C. 5 m/s D. 5 cm/s Câu 8: Một chất điểm có khối lượng m = 1kg dao động điều hoà với chu kì T = /5s. Biết năng lượng của nó là 0,02J. Biên độ dao động của chất điểm là: A. 2 cm B. 4 cm C. 6,3 cm D. 6 cm Câu 9: Một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 8 dao động trong thời gian t. Nếu thay đổi chiều dài đi một lượng 0,7m thì cũng trong khoảng thời gian đó nó thực hiện được 6 dao động. Chiều dài ban đầu là: A. 1,6 m B. 0,9 m C. 1,2 m D. 2,5 m Câu10: Một vật dao động điều hòa có phương trình: x 4 cos(4 t 2cm trong 4/3 giây đầu tiên là: A. 5 B. 4 C. 6 6 )(cm) . Số lần vật đi qua vị trí có li độ D.