Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý - Số 3

aa013c629d255d2d163564e4a470ef6b
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2016-05-13 19:44:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 714 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD ĐT BẮC GIANG ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐH LẦN NĂM HỌC 2015-2016TRƯỜNG THPT YÊN THẾ Môn: Địa lý 12- Khối ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 2,5 điểm ):1. Nguyên nhân, biểu hiện của sự phân hóa đai cao Việt Nam?2. Phân tích các xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động nước ta? Phương hướng giải quyết vấn đề việc làm Việt Nam?3. Vì sao khu vực Bắc Trung Bộ có gió Phơn hoạt động mạnh nhất trên cả nước?Câu 3,0 điểm 1. Phân tích thực trạng phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển nước ta?2. So sánh giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa hiện đại?3. Tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp điện lực Việt Nam?Câu 1,5 điểm Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam, anh (chị) hãy:1. Kể tên các tỉnh giáp Trung Quốc, giáp Lào và giáp biển của Trung du miền núi Bắc bộKể tên cửa khẩu của vùng giáp Trung Quốc.2, Lập bảng số liệu thống kê về diện tích cây công nghiệp nước ta. Hãy giải thích tại sao diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm có tốc độ phát triển nhanhhơn cây công nghiệp hàng năm. Câu (2,5 điểm) Cho bảng số liệu Diện tích và sản lượng lúa nước ta.Năm 1995 1998 2000 2005 2007Diện tích (nghìn ha) 6760 7360 7666 7329 7207Sản lượng (nghìn tấn) 24960 29150 32530 35832 35942a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng, năng suất lúa.b. Nhận xét và giải thích sự gia tăng đó.Câu (0,5 điểm) Nhận xét và giải thích về chế độ mưa khu vực Duyên hải miền trung? ------------Hết-------------Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt nam từ năm 2009 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN KHỐI 12 MÔN ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2015 2016Doc24.vnCÂU NÔI DUNG ĐIỂM1 1. Nguyên nhân, biểu hiện của sự phân hóa đai cao Việt Nam?- Nguyên nhân- Biểu hiện:+ Đai nhiệt đới gió mùa+ Đai cận nhiệt đới gió mùa+ Đai ôn đới gió mùa 12 2. Phân tích các xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động nước ta? Chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế- Chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế- Chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành thị nông thôn 13 3. Vì sao khu vực Bắc Trung Bộ có gió Phơn hoạt động mạnh nhất trên cảnước?- Do ảnh hưởng của áp thấp Bắc bộ hút gió Tây nam- Do địa hình dãy Trường sơn chắn gió Tây nam, làm gió vượt núi bị biếntính- Do bề mặt địa hình Bắc trung bộ là cát pha, làm tăng sức nóng của bề mặtđệm. 0,5TỔNG ĐIỂM CÂU 2,5 điểm2 1. Phân tích thực trạng phát triển và phân bố ngành giao thông vận tảiđường bộ, đường sắt, đường biển nước ta?- Đường bộ- Đường sắt- Đường biển 1,02 2. So sánh giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa hiệnđại?- nông nghiệp cổ truyền- nông nghiệp hàng hóa 1,03 3. Tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp điện lực Việt Nam?- Thủy điện- Nhiệt điện 1,0TỔNG ĐIỂM CÂU điểmDoc24.vn3 Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam, anh (chị) hãy:1. Kể tên các tỉnh giáp Trung Quốc, giáp Lào và giáp biển của Trung dumiền núi Bắc bộKể tên cửa khẩu của vùng giáp Trung Quốc.- Các tỉnh giáp Trung quốc: gồm tỉnh: Quảng Ninh; Lạng Sơn; Cao Bằng;Hà Giang; Lào Cai; Lai Châu và Điện Biên- Các tỉnh giáp lào: Điện Biên và Sơn La- Tỉnh giáp biển: Quảng Ninh.- cửa khẩu: Móng Cái; Hữu Nghị và Lào Cai. 0,52 2, Lập bảng số liệu thống kê về diện tích cây công nghiệp nước ta. Hãy giải thích tại sao diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm có tốc độphát triển nhanh hơn cây công nghiệp hàng năm. Bảng số liệu thể hiện diện tích cây công nghiệp Việt Nam. 2000 2005 2007Tổng số 2229 2494 2667Cây công nghiệp hàng năm 778 861 846Cây công nghiệp lâu năm 1451 1633 1821- Diện tích cây công nghiêp lâu năm tăng nhanh hơn cây công nghiệp hàngnăm vì những lý do sau:+ Cây công nghiệp lâu năm mang lại giá trị lợi nhuận cao.+ Góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Góp phần bảo vệ môi trường: Trồng cây công nghiệp có nghĩa nhưtrồng rừng. Tạo ra nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Là mặt hàng xuất khẩu quan trọng (dẫn chứng). 1,0TỔNG ĐIỂM CÂU 1,5 điểm4 Vẽ biểu đồ- Thể loại: Biểu đồ đường tăng trưởng- Đơn vị: %- Xử lý số liệu:+ Bảng số liệu thể hiện năng suất lúa (tạ/ha)+ Bảng số liệu thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượnglúa- Yêu cầu: Vẽ chính xác, khoa học.+ Có tên biểu đồ, bảng chú giải. 1,5Doc24.vn2 Nhận xét.- Tổng giá trị.- Giá trị xuất khẩu- Giá trị nhập khẩu- Cán cân xuất nhập khẩu 1,0TỔNG ĐIỂM CÂU 2,5 điểmCâu Nhận xét và giải thích về chế độ mưa khu vực Duyên hải miền trung? Mưa vào thu đông (thời gian)- cụ thể: Từ trạm khí hậu Đà nẵng trở vào- Nguyên nhân:+ Do địa hình chắn gió+ Do front, dải hội tụ nhiệt đới+ Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc qua biển 0, điểmTỔNG ĐIỂM TOÀN BÀI 10 điểmSỞ GD ĐT BẮC GIANG ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐH LẦN NĂM HỌC 2015-2016TRƯỜNG THPT YÊN THẾ Môn: Địa lý 12- Khối ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 2,5 điểm ):1. Hoạt động của bão và ngập lụt Việt Nam? Hậu quả và biện pháp phòng chống?Doc24.vn2. Dân số Việt nam có những đặc điểm gì? Ảnh hưởng của những đặc điểm trên đối với quá trình phát triển KT XH?3. Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội.Câu 3,0 điểm ). 1. Thực trạng sản xuất lương thực, thực phẩm nước ta. Chứng minh nước ta đã và đang phát huy có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới.2. Chứng minh hoạt động công nghiệp Việt Nam có sự phân hóa về mặt lãnh thổ. Nguyên nhân của thực trạng trên?3. Vì sao diện tích cây công nghiệp tăng trong những năm gần đây?Câu 1,5 điểm )1. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy kể tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Đồng bằng sông Cửu Long.2, Trình bày về vai trò, tình hình phát triển, cơ cấu và phân bố ngành công nghiệp chế biếnlương thực thực phẩm nước ta.Câu (3,0 điểm). Cho bảng số liệu Giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam (đơn vị: triệu USD)Năm 1999 2003 2005 2007 2010Xuất khẩu 11541,4 20149.3 32447,1 48561,4 72236,4Nhập khẩu 11742,1 25255,8 36761,1 62764,7 84838,6a. Tính tổng giá trị xuất nhập khẩu, cán cân xuất nhập khẩu của Việt Nam.b. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta qua các năm.c. Nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu của nước ta.------------Hết-------------Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt nam từ năm 2009 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN KHỐI 12 MÔN ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2015 2016CÂU NÔI DUNG ĐIỂMDoc24.vn1 Hoạt động của bão và ngập lụt Việt Nam? Hậu quả và biện pháp phòngchống?- Bão- Ngập lụt 12 Dân số Việt nam có những đặc điểm gì? Ảnh hưởng của những đặc điểmtrên đối với quá trình phát triển KT XH?- Dân số đông, nhiều thành phần dân tộc.- Dân số tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ 13 Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đối với quá trình phát triển kinh tếxã hội.- Tích cực- Hạn chế 0,5TỔNG ĐIỂM CÂU 2,5 điểm2 Thực trạng sản xuất lương thực, thực phẩm nước ta. Chứng minh nướcta đã và đang phát huy có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới. Thành tựu- Khó khăn.- Phát huy thế mạnh 12 Chứng minh hoạt động công nghiệp Việt Nam có sự phân hóa về mặtlãnh thổ. Nguyên nhân của thực trạng trên?- Phân hóa lãnh thổ công nghiệp.- Nguyên nhân. 1,53 Vì sao diện tích cây công nghiệp tăng trong những năm gần đây? 0,5TỔNG ĐIỂM CÂU điểm3 Dựa vào Atlat địa lý Việt nam và kiến thức đã học, hãy kể tên các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương Đồng bằng sông Cửu long. 0,5Doc24.vn2 Trình bày về vai trò, tình hình phát triển, cơ cấu và phân bố ngành côngnghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta.- Vai trò.+ Rất quan trọng: chiếm 23,7% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp năm2007.+ Vai trò đang có xu hướng giảm: từ 24,9% xuống 23,7%.- Tình hình phát triển.+ Giá trị sản xuất tăng từ 49,4 lên 135,2 nghìn tỉ đồng.+ Tăng được…tăng gấp….tăng trung bình…- Về cơ cấu; gồm phân ngành: dẫn chứng.- Phân bố:+ Gần nguồn nguyên liệu (dẫn chứng).+ Gần thị trường tiêu thụ (dẫn chứng). 1,0TỔNG ĐIỂM CÂU 1,5 điểm4 Lập bảng tính tổng XNK, cán cân XNK 0,5 Vẽ biểu đồ- Thể loại: Biểu đồ miền- Đơn vị: %- Yêu cầu: Vẽ chính xác, khoa học.Có tên biểu đồ, bảng chú giải. 1,5 Nhận xét.- Tổng giá trị.- Giá trị xuất khẩu- Giá trị nhập khẩu- Cán cân xuất nhập khẩu 1,0TỔNG ĐIỂM CÂU điểmTỔNG ĐIỂM TOÀN BÀI 10 điểmDoc24.vnTRƯỜNG THPT HỒNG LĨNHĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016MÔN: ĐỊA LÝThời gian làm bài: 180 phútCâu I. (2,0 điểm)1. Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu nước ta.2. Phân tích ảnh hưởng tích cực của quá trình Đô thị hóa đến phát triển kinh tế xã hộinước ta.Câu II. (3,0 điểm)1. Trình bày điều kiện tự nhiên để phát triển ngành thủy sản nước ta? Tại sao cần phảiđẩy mạnh việc đánh bắt thủy sản xa bờ?2. So sánh sự khác nhau giữa nền nông nghiệp cổ truyền với nền nông nghiệp hàng hóa. Vìsao kinh tế trang trại phát triển mạnh nhất đồng bằng sông Cửu Long? Câu III. (2,0 điểm)Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:1. Kể tên các vùng nông nghiệp của nước ta.2. Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển cây công nghiệp lâu năm Tây Nguyên. Tạisao nước ta có thể trồng được các cây cận nhiệt và ôn đới?Câu IV. (3,0 điểm)Cho bảng số liệu sau:Dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn (Đơn vị: Nghìn người)Năm Tổng số Phân theo thành thị, nông thônThành thị Nông thôn1990 66016.7 12880.3 53136.41995 71995.5 14938.1 57057.42000 77630.9 18725.4 58905.52005 82392.1 22332.0 60060.12013 89708.9 28874.9 60834.0(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2014)1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta phân theo thành thị nôngthôn giai đoạn 1990 2013.2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị, nông thôn nướcta giai đoạn 1990 2013.-------HẾT-------- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) tronglàm bài thi.Doc24.vn- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.TRƯỜNG THPT HỒNG LĨNH ĐÁP ÁN THANG ĐIỂMĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016Môn thi: ĐỊA LÍCâu Nội dung ĐiểmI(2,0điểm) Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu nước ta. 1,00- Biển Đông rộng và chứa một lượng nước lớn là nguồn dự trữ ẩm dồidào Biển Đông làm biến tính các khối khí đi qua biển vào nước ta, làm giảmtính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô vào mùa đông; làm dịu bớtthời tiết nóng bức vào mùa hè.- Nhờ có Biển Đông nên khí hậu nước ta mang tính hải dương điều hoà,lượng mưa nhiều. Hàng năm nước ta chịu ảnh hưởng của Bão từ Biển Đông 0,250,250,250,252 Phân tích ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa đến phát triểnkinh tế xã hội nước ta 1,00- Thúc đẩy nhanh Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH- HĐH 0,25- Đóng góp phần ớn vào các chỉ số phát triển KT- XH quốc gia (dẫnchứng) 0,25- Thị trường có sức mua lớn thúc đẩy sản xuất phát triển. 0,25- Có cơ sở VCKT, hạ tầng hiện đại,sức hút vốn đầu tư nước ngoài lớn, tạoviệc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động;đồng thời tạo động lựccho sự phát triển KT-XH quốc gia. 0,25II(3,0điểm Trình bày điều kiện tự nhiên để phát triển ngành thủy sản nước ta. Tại sao cần phải đẩy mạnh việc đánh bắt hải sản xa bờ? 1,50a.Trình bày điều kiện tự nhiên để phát triển ngành thủy sản nước ta Thuận lợi:- Nước ta có đường bờ biển dài, có ngư trường lớn (Dẫn chứng)- Vùng biển rộng,nguồn lợi hải sản rất phong phú (Dẫn chứng)-Dọc bờ biển có nhiều vũng, vịnh, đầm phá, ao hồ sông suối, các cánhrừng ngập mặn có khả năng nuôi trồng hải sản; nhiều đảo gần bờ rất giàucó các loài đặc sản (Dẫn chứng) Khó khăn-Thiên tai, bão (9-10 cơn), gió mùa Đông Bắc thường xuyên xảy ra (30-35 đợt), môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thuỷ sản bị suy giảm. 1,000,250,250,250,25b. Tại sao cần phải đẩy mạnh việc đánh bắt hải sản xa bờ? 0,5Doc24.vn- Mang lại hiệu quả cao về KT-XH, bảo vệ tài nguyên sinh vật ven bờ- Khẳng định chủ quyền và góp phần bảo vệ biển đảo nước ta 0,250,252 So sánh sự khác nhau giữa nền nông nghiệp cổ truyền với nền nôngnghiệp hàng hóa? Vì sao kinh tế trang trại phát triển mạnh nhất ởđồng bằng sông Cửu Long? 1,5So sánh sự khác nhau giữa nền nông nghiệp cổ truyền với nền nông nghiệp hàng hóa 1,0* Nền nông nghiệp cổ truyền- Sản xuất tự cấp tự túc, người sản xuất quan tâm đến số lượng.- Quy mô nhỏ, sản xuất nhỏ, manh mún, đa canh.- Công cụ thủ công, năng suất lao động thấp, phân bố những vùng có điều kiện sản xuất khó khăn.* Nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa.- Người sản xuất quan tâm tới thị trường và lợi nhuận.- Quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc hiện đại.- Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa. Liên kết công nông nghiệp, phânbố những vùng có điều kiện thuận lợi. 0,50,5Vì sao kinh tế trang trại phát triển mạnh nhất đồng bằng sông CửuLong? 0,5- ĐB rộng lớn, điều kiện tự nhiên thuận lợi (Đất, nước, khí hậu...diễn giải) 0,25- Truyền thống sản xuất chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu. 0,25III(2,0điểm) Kể tên các vùng nông nghiệp của nước ta. 1,00Trung du và miền núi Bắc Bộ; ĐBSH; BTB, NTB, Tây Nguyên, ĐNB,ĐBSCL.( Kể tên đầy đủ các vùng cho 1,0 điểm; kể được vùng đạt 0,5 điểm 1,02 Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển cây công nghiệp lâu năm ởTây Nguyên. Tại sao nước ta có thể trồng được các cây cận nhiệt vàôn đới? 1,00Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển cây công nghiệp lâu năm ởTây Nguyên. 0,75- Thế mạnh:+ Địa hình, đất (Diễn giải) 0,25+ Khí hậu, nguồn nước (Diễn giải) 0,25- Hạn chế 0,25Mùa khô kéo dài; địa hình đồi núi cắt xẻ khá mạnh…Tại sao nước ta có thể trồng được các cây cận nhiệt và ôn đới? 0,25Nước ta có một mùa đông lạnh (ở miền Bắc), một số nơi có địa hình cao… 0,25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.