Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý - Số 2 có đáp án

8e8d6976085c570c371354dcbafb1e19
Gửi bởi: tuyensinh247 vào ngày 2016-04-27 10:10:13 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 907 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnS GD&ĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I, NĂM 2016TR ƯỜNG THPTLƯƠNG NGỌC QUYẾN Môn: Địa lýThời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề)Câu điểm) 1. Trình bày hoạt động của gió mùa mùa hạ nước ta. Cho biết tác động của gió mùa mùahạ tới khí hậu nước ta. 2. Chứng minh rằng cơ cấu lao động theo ngành kinh tế nước ta có sự chuyển dịch. Giảithích tại sao có sự chu ển dịch đó?Câu II (3 điểm)1. ãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệptrọng điểm của nước ta hiện na 2. Phân tích những thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm Tây Nguyên? Câu III điểm)Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy: 1. Kể tên các trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất từ 40 nghìn tỉ đồng trở lên. 2. Giải thích vì sao Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta. Câu IV (3 điểm)Cho bảng số liệu sau:TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO KHUVỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 2010(Đơn vị: tỉ đồng)Năm 2000 2005 2010Nông Lâm Ngư nghiệp 108 356 176 402 407 674Công nghiệp Xây dựng 162 220 348 519 824 904Dịch vụ 171 070 389 080 925 277Tổng số 441 646 914 001 157 828(Nguồn: Niên giám thống kê 2010)a. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nướcta giai đoạn 2000 2010. b. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế củanước ta giai đoạn 2000 2010. ...............Hết..............Họ và tên:......................................................; Số báo danh: ..................; Phòng thi:....(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm bài).S GD&ĐT THÁI NGUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬDoc24.vnTR ƯỜNG THPTLƯƠNG NGỌC QUYẾN THPT QUỐC GIA LẦN I, NĂM 201 6Môn: Địa lýCâu Nội dung ĐiểmI 1. Hoạt động của gió mùa mùa hạ- Nguồn gốc: Áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam, áp cao bắc AĐD. Hướng:tây nam, đông nam. Tính chất: nóng ẩm- Thời gian hoạt động: tháng đến tháng X. Phạm vi hoạt động: cả nước.* Tác động- Đầu mùa: gây mưa cho Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ, khô nóng choDuyên hải miền Trung- Giữa và cuối mùa: gây mưa cho cả nước 1,00,250,250,250,252. Chứng minh rằng cơ cấu lao động theo ngành kinh tế nước ta có sựchuyển dịch Cơ cấu lao động theo ngành có chuyển biến hướng tích cực:+ Tỉ lệ lao động ngành Nông lâm thủy sản lớn nhất và có xu hướng giảm(dẫn chứng).+ Tỉ lệ lao động ngành Công nghiệp xây dựng (dẫn chứng)+ Tỉ lệ lao động ngành Dịch vụ có xu hướng tăng (dẫn chứng)- Cơ cấu lao động theo ngành có chuyển dịch nhưng còn chậm: tỉ lệ lao độngtrong ngành Nông lâm thủy sản còn rất lớn 1,00,250,250,250,25II 1. ãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm làngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện na ?- Ngành có thế mạnh lâu dài dựa trên: Nguồn ngu ên liệu tại chỗ phong phú từ ngành trồng trọt, chăn nuôi vànuôi trồng thủ hải sản+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn trong và ngoài nước.+ Nguồn lao động dồi dào giá rẻ, các yếu tố về cơ sở vật chất cơ sở hạ tầngngày càng hoàn thiện.- Ngành mang lại hiệu quả kinh tế cao về kinh tế xã hội.+ Hiệu quả kinh tế: giá trị sản xuất của ngành (dẫn chứng), tỉ trọng đónggóp của ngành trong tổng giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp (dẫnchứng), giá trị xuất khẩu mang lại.+ Hiêu quả về xã hội: giải quyết việc làm cho dân số đông, nâng cao mứcsống người dân, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội khác...- Ngành có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác(trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủ sản, giao thông vận tải, thương mại...) 1,50,250,250,250,250,250,25Doc24.vn2 Những thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm TâyNguyên Thuận lợi về điều kiện tự nhiên+ Đất đỏ bazan mầu mỡ, có tầng phong hóa dầy, tập trung thành các caonguyên rộng, khá bằng phẳng thuận lợi hình hành vùng chuyên canh có quymô lớn+ Khí hậu cận xích đạo phân hóa theo mùa, phân hóa theo độ cao địa hình...tạo điều kiện để đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm.+ Nguồn nước dồi dào, cả nước mặt và nước ngầm.- Thuận lợi về điều kiện kinh tế xã hội+ Dân cư lao động có kinh nghiệm trong trồng và chế biến cây công nghiệp.+ Thị trường tiêu thụ rộng cả thị trường trong nước, thị trường quốc tế.+ Ngoài ra có các yếu tố khác như chính sách của nhà nước, các dự án quốctế, CSVCKT, công nghiệp chế biến được nâng cao... 1,50,250,250,250,250,250,25III 1. Kể tên các trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất từ 40 nghìn tỉđồng trở lên Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa,Vũng Tàu.( Nếu kể được trung tâm cho 0,25, từ 2-3 trung tâm cho 0,5, từ 4-5 trungtâm cho 0,75) 1,02. Giải thích vì sao Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệplớn nhất cả nước. Có vị trí địa lí thuận lợi. Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.- Có nguồn lao động dồi dào, có kĩ thuật, tiếp cận sớm với nền kinh tế thịtrường, thị trường rộng lớn.- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật vào loại tốt nhất cả nước.- Chính sách đầu tư phát triển công nghiệp, thu hút vốn đầu tư trong vàngoài nước lớn.Có trình độ phát triển kinh tế cao.( Mỗi cần được diễn giải cụ thể mới cho điểm tối đa, nếu chỉ nêu thì cho1/2 số điểm 1,00,250,250,250,25Doc24.vnIV 1. Vẽ biểu đồ- Xử lí số liệu:CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚCTHEO GIÁ THỰC TẾPHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 –2010 Đơn vị: %Năm 2000 2005 2010Nông lâm ngư nghiệp24,5 19,3 19,0Công nghiệp xây dựng36,7 38,1 38,2Dịch vụ38,8 42,6 42,8Tổng số100,0 100,0 100,0- Vẽ biểu đồ:Yêu cầu: Vẽ chính xác biểu đồ miền, đẹp, đảm bảo khoảng cách năm đúng tỉlệ, có chú giải, ghi số liệu và tên biểu đồ. (Thiếu hoặc sai nội dung trừ 0,25đ) 2,00,51.52. Nhận xét* Nhận xét:- Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 2000 –2010 có sự chuyển Tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp giảm (dẫn chứng)+ Tỉ trọng công nghiệp xây dựng tăng (dẫn chứng)+ Tỉ trọng dịch vụ tăng (dẫn chứng)- Tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp vẫn còn lớn so với thế giới* Giải thích:- Đây là sự chuyển dịch tích cực phù hợp với xu thế chung của khu vực vàthế giới của các nước đang phát triển- Do tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 1,00,250,250,250,25Doc24.vnSỞ GD ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 2ĐỀ CHÍNH THỨC(Đề thi gồm có 01 trang) KIỂM TRA SÁT HẠCH LẦN 1NĂM HỌC 2015-2016MÔN: ĐỊA LÍ 12Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề.Câu1 ,0 điể m)1. Trình bày hoạt động của gió mùa mùa Đông nước ta. Giải thích tại sao thiên nhiên vùngnúi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc có sự khác nhau? 2. Chứng minh rằng Việt Nam là nước có nhiều thành phần dân tộc. Điều đó có ảnh hưởngnhư thế nào đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước?Câu ,0 điểm)1. So sánh và giải thích sự khác nhau về thành phần loài động, thực vật của miền Bắc vàĐông Bắc Bắc Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Tại sao miền Tây Bắc và Bắc TrungBộ là miền duy nhất nước ta tồn tại cả ba đai cao?2. Trình bày hiện trạng tài nguyên đất nước ta. Vì sao việc khai hoang đất miền núi phảihết sức thận trọng? Nêu các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí đối với đất miền núi?Câu (2,0 điểm)Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:1. Kể tên các quốc gia tiếp giáp trên đất liền và có chung biển với Việt Nam.2. Vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Vì sao biển Đông được xác định làhướng chiến lược của nước ta trong thời đại mới?Câu (3 điểm)Cho bảng số liệu sau:DIỆN TÍCH RỪNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNHCỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM.Năm Diện tích rừng(nghìn ha) Giá trị sản xuất (tỉ đồng) Chia raTrồng vànuôi rừng Khai tháclâm sản Dịch vụ và hoạtđộng khác2000 10 916 674 132 235 3072003 11 975 653 250 882 5212005 12 419 495 403 550 5422010 13 515 18 715 711 14 012 992Anh (chị) hãy:Doc24.vn1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất của ngành lâm nghiệp nước ta tronggiai đoạn 2000-2010.2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về diện tích rừng và giá trị sản xuất lâm nghiệp củanước ta qua các năm trên.Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêmHọ và tên thí sinh: …………………....................... Số báo danh: ……………SỞ GD ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA SÁT HẠCH LẦN 1NĂM HỌC 2015-2016MÔN: ĐỊA LÍ 12 Câu Nội dung ĐiểmCâu 1(2 điểm) 1. Trình bày hoạt động của gió mùa mùa Đông nước ta. Giảithích tại sao thiên nhiên vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắccó sự khác nhau? Hoạt động của gió mùa mùa Đông nước ta:- Nguồn gốc: Từ áp cao phương Bắc (Xibia)- Hướng: Đông Bắc- Thời gian: từ tháng 11 năm trước tới tháng năm sau- Tính chất: Nửa đầu mùa: lạnh, khô Nửa sau mùa: lạnh, ẩm- Thời tiết đặc trưng: Nửa đầu mùa: gió gây thời tiết lạnh, khô hanh cho miền Bắc.+ Nửa sau mùa: gió gây thời tiết lạnh, ẩm, có mưa phùn đồng bằngBắc Bộ và ven biển Bắc Trung Bộ- Khi di chuyển xuồng phía nam gió mùa Đông Bắc suy yếu dần, bớtlạnh và hầu như bị chặn lại dãy Bạch Mã. Từ Đà Nẵng trở vào làgió Tín Phong BBC hoạt động cũng theo hướng Đông Bắc, gây mưacho ven biển Trung bộ và là nguyên nhân tạo nên mùa khô sâu sắccho Nam Bộ và Tây Nguyên.b, Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc có sự khácnhau:- Vùng núi Đông Bắc: Thiên nhiên mang sắc thái cận nhiệt đới giómùa. Do đặc điểm địa hình của vùng chủ yếu là đồi núi thấp, hướngnúi vòng cung (dg), lại nằm của ngõ đón gió mùa Đông Bắc nênvùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của gió mùa Đông Bắc.- Vùng núi Tây Bắc: Thiên nhiên phân hóa theo độ cao+ Vùng núi thấp: Thiên nhiên NĐÂGM 1.00.50.5Doc24.vn Câu Nội dung ĐiểmCâu 2( ,0điểm) Vùng núi cao: Thiên nhiên giống như vùng ôn đới.Do vùng ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc (nhờ bức chắn địahình là dãy Hoàng Liên Sơn), nhưng đây là vùng núi cao và đồ sộnhất nước ta nên thiên nhiên bị phân hóa theo độ cao.2. Chứng minh rằng Việt Nam là nước có nhiều thành phần dântộc. Điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước?a. Việt Nam là nước có nhiều thành phần dân tộc:- Có 54 dân tộc sinh sống trên mọi miền Tổ quốc. Trong đó chủ yếulà người Kinh (chiếm 86,2% dân số), các dân tộc khác chỉ chiếm13,8% dân số.- Có khoảng 3,2 triệu người Việt đang sinh sống nước ngoài: HoaKỳ, Ôxaaylia, Trung Quốc,...b, Ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đấtnước:- Thuận lợi:+ Có nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.+ Các dân tộc trong và ngoài nước luôn đoàn kết, thống nhất, pháthuy truyền thống, phong tục tập quán tạo sức mạnh đề phát triển đấtnước.- Khó khăn: Giữa các dân tộc còn tồn tại khoảng cách lớn về trình độphát triển kinh xã hội và mức sống dân cư.1. So sánh và giải thích sự khác nhau về thành phần loài động,thực vật của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền Nam TrungBộ và Nam Bộ. Tại sao miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là miền duynhất nước ta tồn tại cả ba đai cao?a, So sánh và giải thích sự khác nhau về thành phần loài động, thựcvật của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền Nam Trung Bộ vàNam Bộ.* So sánh sự khác nhau:- Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ:Các loài nhiệt đới chiếm ưu thế,ngoài ra còn có thêm các loài cận nhiệt và ôn đơi:+ Thực vật: Dẻ, Re, Pơ mu, Sa mu+ Động vật: Thú lông dày- Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ: chủ yếu là các loài nhiệt đới vàxích đạo: 1,00.50.53,01. 50.5Doc24.vn Câu Nội dung Điểm+ Thực vật: cây chịu hạn, cây rụng lá: tiêu biểu là cây họ Dầu.+ Động vật: các loài thú lớn (dc) và động vật đầm lầy (dc)+ Có diện tích lớn rừng ngập mặn.* Giải thích sự khác nhau:- Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ: Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có1 mùa đông lạnh nhất nước ta do chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của giómùa Đông Bắc. Trong miền có sự di cư của các loài thực vật từphương Bắc xuống.- Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Có khí hậu cận xích đạo gió mùanóng quanh năm có mùa rõ rêt: mùa mưa và một mùa khô. Trongvùng có sự di cư của các loài từ phía Tây (nguồn gốc Ấn Độ-Mianma) và phía Nam (Mã Lai- Inđônêxia) sang.b, Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là miền duy nhất nước ta tồn tạicả ba đai cao Do Địa hình của miền cao nhất nước ta là miền duynhất nước ta có khu vực địa hình cao trên 2600m (khu vực núiHoàng Liên Sơn)2. Trình bày hiện trạng tài nguyên đất nước ta. Vì sao việc khaihoang đất miền núi phải hết sức thận trọng? Nêu các biện phápbảo vệ và sử dụng hợp lí đối với đất miền núi?a, Trình bày hiện trạng tài nguyên đất nước ta:* Hiện trạng sử dụng:Năm 2005, cả nước có12.7 triệu ha đất có rừng, 9,4 triệu ha đất nôngnghiệp(chiếm 28,4% diện tích đất), bình quân đất nông nghiệp đầungười 0,1 ha và có 5,35 triệu ha đất chưa sử dụng (Trong đó miền núicó triệu ha, còn đồng bằng là 0,35 triệu ha).* Hiện trạng suy thoái đất: Diện tích đất trống đồi núi trọc đã giảmmạnh nhưng diện tích đất bị suy thoái vẫn còn rất lớn: có 9,3 triệu hađất đang đe dọa hoang mạc hóa (chiếm 28% diện tích đất đai)b, Vì sao việc khai hoang đất miền núi phải hết sức thận trọng?Nêu các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí đối với đất miền núi?* Việc khai hoang đất miền núi phải hết sức thận trọng vì:- Nước ta có diện tích là đồi núi. Địa hình đồi núi có độ dốc lớntrong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với nhiệt độ cao, độ ẩmlớn và lượng mưa lớn theo mùa nếu không sử dụng hợp lí đất sẽ bịxói mòn, rửa trôi, lũ quét, sạt lở đất,...gây tác hại lớn đến đời sống vàsản xuất. 0.50.51.50.50.5Doc24.vn Câu Nội dung ĐiểmCâu 3(2 điểm) Miền núi còn là nơi phân bố chủ yếu diện tích rừng nước ta và lànới sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc ít người cho nên nếu khaihoang ko hợp lí sẽ làm mất lớp phủ rừng, gia tăng nạn du canh, du cư.* Các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí đối với đất miền núi:- Áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác hợp lí (làm ruộngbậc thang, đào hố vẩy cá, trồng cây theo băng)- Cải tạo đất hoang, đồi núi trọc bằng biện pháp nông lâm kết hợp- Bảo vệ rừng và đất rừng. Tổ chức định canh định cư cho nhân dânmiền núi.Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:1. Kể tên các quốc gia tiếp giáp trên đất liền và có chung biển vớiViệt Nam.- Tiếp giáp trên đất liền: Trung Quốc (phía Bắc), Lào, Campuchia(phía Tây)- Trên Biển:Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia,Singapo, Brunay và Philippin.2. Vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Vì sao biểnĐông được xác định là hướng chiến lược của nước ta trong thờiđại mới?* Vùng biển gồm bộ phận: Vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếpgiáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa.* Biển Đông được xác định là hướng chiến lược của nước ta trongthời đại mới, vì:- Biển Đông là vùng biển rộng lớn và giàu tiểm năng (tài nguyênkhoáng sản, hải sản, phát triển du lịch và giao thông biển).- Biển Đông là cánh cửa để nước ta tiến ra biển và đại dương trongthời đại mới, thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập và thu hút đầu tưnước ngoài.- Biển Đông có vị trí rất quan trọng trong khu vực và trên TG Nằmgần tuyến hàng hải quốc tế từ ÂĐD sang TBD. Tạo điều kiện để VNgiao lưu với các quốc gia và khu vực trên TG.1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất của ngànhlâm nghiệp nước ta trong giai đoạn 2000-2010.- Dạng biểu đồ: BĐ kết hợp Đường và cột chồng- Yêu cầu:+ Vẽ đúng dạng (BĐ khác không cho điểm) Chính xác khoảng cách năm 0.51.00.250.751.00.50.5Doc24.vn Câu Nội dung ĐiểmCâu 4(3 điểm) Có đầy đủ nội dung: số liệu, chú giải, tên biểu đồ Sạch đẹp, rõ ràng, đầy đủ.2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về diện tích rừng và giá trị sảnxuất lâm nghiệp của nước ta qua các năm trên.- Diện tích rừng của nước ta ngày càng tăng (dc) do nước ta đẩymạnh trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng, thực hiện giao đất,giao rừng cho người dân,...- Giá trị sản xuất lâm nghiệp liên tục tăng, nhất là giai đoạn 2005-2010 tăng gần gấp đôi (dc)- Giá trị sản xuất của các ngành lâm nghiệp đều tăng nhưng tốc độtăng khác nhau (dc)Là do diện tích rừng ngày càng tăng, các hoạt động sản xuất rừngngày càng đa dạng và hiệu quả cao nên giá trị sản xuất ngày càng lớn.Nhất là hoạt động khai thác lâm sản. 1.51.50.50.50.5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.