Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi học kì 1 môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 năm 2019 - 2020

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-20 03:40:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 493 | Lượt Download: 15 | File size: 0.089088 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHẠMHÀ1ĐỀCƯƠNGÔNTẬPCHƯƠNGIISỐHỌC6Bài1:Tínhhợplí1/(-37)+14+26+372/(-24)+6+10+243/15+23+(-25)+(-23)4/60+33+(-50)+(-33)5/(-16)+(-209)+(-14)+2096/(-12)+(-13)+36+(-11)7/-16+24+16–348/25+37–48–25–379/2575+37–2576–2910/34+35+36+37–14–15–16–17Bài2:Bỏngoặcrồitính1/-7264+(1543+7264)2/(144–97)–1443/(-145)–(18–145)4/111+(-11+27)5/(27+514)–(486–73)6/(36+79)+(145–79–36)7/10–[12–(-9-1)]8/(38–29+43)–(43+38)9/271–[(-43)+271–(-17)]10/-144–[29–(+144)–(+144)]Bài3:Tínhtổngcácsốnguyênxbiết:1/-2002/12xvàx<03/-8xvà12x4/x4;x(-6)và-20)thíchhợpvàomỗichỗtrốngsau:a)5…..-9b)-8…..-3c)-12…..13d)25…..25Câu3.Đánhdấu“X”vàoôthíchhợp:KhẳngđịnhĐúngSaia/Tíchcủahaisốnguyênâmlàmộtsốnguyêndươngb/Tổngcủahaisốnguyênâmlàmộtsốnguyêndươngc/Tíchcủahaisốnguyêndươnglàmộtsốnguyêndươngd/Số0làsốnguyêndươngnhỏnhất.B/-TỰLUẬN:(7điểm)Bài1.(1điêm)Sắpxếplạicácsốsautheothứtựtừnhỏđếnlớn:(–43);(–100);(–15);105;0;(–1000);1000Bài1.(3điểm)Thựchiệnphéptính:a/210+[46+(–210)+(–26)];b)(-8)-[(-5)+8];c)25.134+25.(-34)Bài2.(2điểm)Tìmcácsốnguyênxbiết:a)x+(-35)=18b)-2x-(-17)=15Bài5.(1điểm)Tìmhaisốnguyêna,bbiết:a>0vàa.(b–2)=3PHẠMHÀ5ĐỀ3A/Phầntrắcnghiệm:(3điểm)Câu1:TậphợpcácsốnguyênâmgồmA.cácsốnguyênâm,số0vàcácsốnguyêndương.B.số0vàcácsốnguyênâm.C.cácsốnguyênâmvàcácsốnguyêndương.D.số0vàcácsốnguyêndương.Câu2:Sắpsếpcácsốnguyên:2;-17;5;1;-2;0theothứtựgiảmdầnlà:A.5;2;1;0;-2;-17B.-17;-2;0;1;2;5C.-17;5;2;-2;1;0D.0;1;-2;2;5;-17Câu3:Khibỏdấungoặctrongbiểuthức:2009–(5–9+2008)tađược:A.2009+5–9–2008B.2009–5–9+2008C.2009–5+9–2008D.2009–5+9+2008Câu4:Tậphợpcácsốnguyênlàướccủa6là:A.{1;2;3;6}B.{-1;-2;-3;-6}C.{-6;-3;-2;-1;1;2;3;6}D.{-6;-3;-2;-1;0}Câu5:Kếtquảcủaphéptính:(-187)+178bằng:A.365B.-365C.9D.-9Câu6.Kếtluậnnàosauđâylàđúng?A.-(-2)=-2B.–(–2)=2C.|–2|=–2D.–|–2|=2B.Tựluận:(7điểm)Câu7.Tính:a.100+(+430)+2145+(-530)b.(-12).15c.(+12).13+13.(-22)d.{[14:(-2)]+7}:2012Câu8:Tìmsốnguyênx,biết:a)3x–5=-7–13b)x 10 3 Câu9:Liệtkêvàtínhtổngtấtcảcácsốnguyênx,biết:-8