Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6

c007b9070277cca47733a8aa9650ff89
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2020-12-22 04:33:43 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 70 | Lượt Download: 0 | File size: 1.251679 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tailieumontoan.com

Sưu tầm và tổng hợp

TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI
HỌC KÌ MỘT MÔN TOÁN LỚP 6

Thanh Hóa, tháng 10 năm 2019

2

Website:tailieumontoan.com
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN BÌNH TÂN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Ngày kiểm tra: 18/12/2018
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 1
(Đề thi có 01 trang)

Câu 1 (2 điểm):
a) Tính: 3 – {24 : [26 – (18:32 + 12.60)]}
b) Tìm x biết: 18 + (12 – 6x) = 24
Câu 2 (1 điểm):Hôm nay, ba bạn Nguyễn mang cả hai xe của ba và mẹ bạn ra tiệm để thay
nhớt máy. Xe của ba bạn thì đúng 30 ngày thay nhớt một lần, còn xe của mẹ bạn thì đúng
40 ngày thay nhớt một lần. Em hãy cho biết thời gian nào gần nhất thì ba bạn Nguyễn lại
đem cả 2 xe (của ba và mẹ) thay nhớt cùng một lúc.
Câu 3 (1 điểm):Nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, các em học sinh lớp 6 đã mua 90
hoa hồng, 40 hoa cúc để kết thành những bó hoa đẹp tặng Thầy (Cô), sao cho: số hoa hồng
trong từng bó đều bằng nhau và số hoa cúc trong từng bó đều bằng nhau. Hỏi số bó hoa
nhiều nhất có thể kết được là bao nhiêu?
Câu 4 (1 điểm):Bạn Nguyễn có ngày sinh là số nguyên tố lớn nhất nhưng nhỏ hơn 30,
tháng sinh của bạn là số nguyên tố nhỏ nhất. Đố bạn tìm được ngày và tháng sinh của bạn
Nguyễn?
Câu 5 (1 điểm): Trong mùa thu hoạch sầu riêng năm nay, gia đình bạn Nguyễn cố gắng
tìm cách tốt nhất để đóng gói những trái sầu riêng và đưa chúng ra chợ bán, bạn Nguyễn
đã tìm tòi và đưa ra quy tắc đóng gói cho gia đình bạn như sau:
+ Cho 8 trái vào một túi lớn, phần sầu riêng dư sẽ bỏ ngoài túi.
+ Cho 8 túi đó vào một thùng carton, phần túi dư sẽ bỏ ngoài thùng.
Hỏi sau khi gia đình bạn Nguyễn đóng gói 275 trái sầu riêng thì cần dùng bao
nhiêu thùng carton, bao nhiêu túi và sầu riêng dư thế nào?
Câu 6 (3,5 điểm):Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm; OB = 4cm
a) Trong 3 điểm A, O, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB?
c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C, sao cho OC = 2cm; gọi I là trung điểm của OA.
Chứng tỏ rằng điểm I là trung điểm của BC.
Câu 7 (0,5 điểm): Tìm hai số tự nhiên a, b (a > b) sao cho Tổng của ƯCLN và BCNN của
chúng là 10.
___________________Hết_________________
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

3

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN 12
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 2
(Đề thi có 01 trang)

Câu 1 (2,5 điểm): Thực hiện các phép tính sau:
a) 17.70 + 17.45 – 17.15
b) (2018 – 2010)2 + 315 : 312 – 20190
c) 320 – 2.{389 – [63 + (15.5 – 32)]}
Câu 2 (2,5 điểm): Tìm x, biết:
a) 72 + x = (5.3)2
b) 148: (x – 6) = 4
c) x  12, x  15, x  40 và 350 ˂ x ˂ 400
Câu 3 (1,5 điểm): Nhân k niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2018), trường
THCS A tổ chức hội thi văn nghệ với chủ đề Tri ân Thầy Cô . Ban tổ chức dự định chia
48 bạn học sinh nam và 72 bạn học sinh nữ đăng k dự thi thành các nhóm sao cho số học
sinh nam và nữ trong m i nhóm đều bằng nhau.
a) Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành mấy nhóm?
b) hi đó, m i nhóm có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ?
Câu 4 (1 điểm): Hằng ngày, bạn An t p chạy để r n luyện chu n bị dự thi giải Hội khỏe
Phù Đổng cấp qu n. Biết bạn An chạy trung bình 1 vòng sân trường hết 90 giây. Hỏi:
a) Bạn An phải mất bao nhiêu phút để chạy được 4 vòng sân trường?
b) Nếu An chạy đều với v n tốc không đổi trong 12 phút thì được mấy vòng sân
trường?
Câu 5 ( ,5 điểm): Tìm các số tự nhiên x, y biết:
x4y là số lẻ, chia hết cho 9 và khi chia cho 5 thì dư 3.
Câu 6 (2 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 9cm.
a) Chứng tỏ A nằm giữa hai điểm O và B và tính độ dài AB.
b) Trên tia Oy là tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 5cm. Tính độ dài CA.
c) Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng CB.
___________________Hết_________________

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

4

Website:tailieumontoan.com
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HÓC MÔN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Đề số 3
(Đề thi có 01 trang)
Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện các phép tính
a) 17 . 79 + 83 . 79
b)

|
|
c)
Câu 2 (2, điểm). Tìm số tự nhiên x, biết
a) x – 17 = 43
b) 42 : (x + 5) = 3
c)

5 + 3x = 32

Câu 3 (1, điểm). Thực hành tiết kiệm số tiền nhỏ trong m i ngày là một thói quen tốt của
m i học sinh. Bạn An m i ngày đều tiết kiệm 4 nghìn đồng bỏ vào heo đất. Sau một thời
gian, bạn đ p heo đất của mình thì có được số tiền là 372 nghìn đồng. Hỏi bạn An đã thực
hành tiết kiệm trong bao nhiêu ngày để có được số tiền trên?
Câu 4 (1, điểm). Tìm bội chung nhỏ nhất và t p hợp bội chung của 16; 20 và 36.
Câu 5 (1, điểm). Phát phần thưởng cho học sinh là nhằm mục đích động viên tinh thần
học t p của những học sinh đó. Thầy Bình đã mua 126 quyển t p và 198 cây viết bi để làm
phần thưởng tặng cho học sinh có sự tiến bộ trong học t p. Thầy chia đều số quyển t p và
số viết bi trên thành các phần thưởng như nhau sao cho số phần thưởng là nhiều nhất. Em
hãy tính xem có nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng?
Câu 6 (2, điểm). Trên cùng tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OA = 2cm, OB = 7cm.
a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm

sao cho O là trung điểm của BK.

Tính độ dài đoạn thẳng KA.
Câu 7 ( ,5 điểm). Cho x là một số nguyên tố và y là một hợp số.
Biết rằng

và 2x . 2y+1 = 256.

Tìm hai số x và y.
_______________Hết______________

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

5

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN 9
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 4
(Đề thi có 01 trang)

Bài 1(2 điểm) : Thực hiện phép tính:
a) 6.104 + 7.102 + 8

b) 20 – 43 : 42 . 5 + 20180

c) 4. 52 – [5.42 – (35 : 34 + 2 . 52)]

d) 35 + 37 + 39 + . . . + 95

Bài 2 (2 điểm): Tìm x biết:
a) 245 : (2x– 9) = 35

b) 4x – 10 = 2.33

c) 48  x ; 60  x và 5< x <10

d) x – 20 = – 12

Bài 3: (1 điểm)
a) Điền chữ số vào dấu * để số *17* chia hết cho 5 và 9.
b) Tính tổng các số nguyên x sao cho : – 7  x < 6.
Bài 4: (2 điểm) Một người muốn cắt một miếng giấy hình chữ nh t có chiều dài 120cm,
chiều rộng 75cm thành những mảnh hình vuông nhỏ bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt
hết không thừa mảnh nào. Tìm độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông.
Bài 5: (1 điểm) Người xưa l p ra 10 Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, M u,

, Canh, Tân, Nhâm,

Quý kết hợp với 12 Chi: T , Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, D u, Tuất, Hợi để
đặt tên cho năm âm lịch. Được biết em sinh năm 2007 nhằm năm Đinh Hợi. Hỏi năm Đinh
Hợi tiếp theo, lúc đó em được bao nhiêu tuổi?
Bài 6: (2 điểm) Trên tia Ax cho 2 điểm B và C sao cho AB = 4 cm, AC = 7 cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng BC.
b) Trên tia Ax lấy điểm M sao cho BM = 2 cm. Tính độ dài đoạn thẳng AM.
c) Trường hợp nào thì điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB?

_______________Hết______________

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

6

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN BÌNH THẠNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 5
(Đề thi có 01 trang)
Bài 1 (2.5 điểm). Tính (tính nhanh nếu có thể):
a) 79 . 283 + 21 . 301 + 79 . 17 – 21
b) 819 : 818 . 8 + 4 . 32 – 12018
c) 700 + {5 . [60 : (5 – 3 . 70)] – 102}
Bài 2 (3 điểm). Tìm x biết:
a) 4x – 69 : 23 = 37
b) 123 – 5 . (2x + 3) = 3 . 42
c) 24

x; 60

x và 5 < x < 20 (x  N)

x; 150

Bài 3 (1.5 điểm). Trong buổi lễ sơ kết học kỳ I, thầy Hiệu trưởng thấy rằng khi trao phần
thưởng cho các học sinh giỏi một lần 15 học sinh, 18 học sinh hay 20 học sinh thì đều dư 3
học sinh. Tính số học sinh giỏi của trường biết rằng số học sinh giỏi trong khoảng 500 đến
600 học sinh?
Bài 4 (1 điểm). Bạn An mở một trang web để kết bạn. Trang web đã nh n được 5 lần truy
c p trong tuần đầu tiên. Nếu lượng truy c p tăng gấp 5 lần sau m i tuần tiếp theo thì sau
4 tuần trang web của An có bao nhiêu lượt truy c p?
Bài 5 (2 điểm). Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 3cm, AC = 9cm.
a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài
đoạn thẳng BC.
b) Trên tia đối của tia Ax lấy điểm M sao cho BC = 2AM. Điểm A có là trung điểm của
đoạn thẳng MB không? Vì sao?

_______________Hết______________

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

7

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN 4
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 6
(Đề thi có 01 trang)

Câu 1 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a/ 17.51  17.49  7003
8
6
2
b/ 117   2. 5.2  2 : 2  25 : 3  6
c/ Để chu n bị cho năm học mới, bạn Lan cần mua 16 quyển t p với 9000 đồng một quyển
t p và một hộp bút có giá 40000 đồng. M i ngày bạn Lan tiết kiệm 8000 đồng. Hỏi bạn Lan
phải để tiết kiệm trong bao nhiêu ngày thì đủ tiền mua t p và hộp bút ?
3

Câu 2 (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
a/ 128  3 x  5  107
x 2

b/ 2.3

 4  50

Câu 3 (1 điểm) Bác Ba muốn lát sân phía trước nhà. Sân nhà hình vuông cạnh dài 12 m.
Bác muốn lát sân bằng các bằng các viên gạch hình vuông có cạnh dài 60 cm. Tính diện
tích sân và số viên gạch bác Ba cần để lát toàn bộ sân nhà?
Câu 4 (1,5 điểm)
a/ Tìm BCNN và ƯCLN cùa 480 và 750.
b/
Cho 4 số: 2016; 2018; 2019; 2020. Hỏi số nào chia hết cho 2?
Cho 5? Cho 9?

Cho 3?

Câu 5 (1,5 điểm) Học sinh khối 6 của một trường THCS tham gia hoạt động theo chủ đề
Tháng an toàn giao thông do trường tổ chức. Số học sinh trong khoảng từ 350 em đến
450 em. Khi xếp hàng, các em xếp hàng 9, hàng 10, hàng 12 đều thừa ra 3 học sinh. Hỏi
trường đó có bao nhiêu học sinh khối 6?
Câu 6 (2 điểm) Trên tia Ox, lấy các điểm A, B sao cho OA = 6cm, OB = 10cm.
a/ Chứng tỏ điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b/ Gọi C và D lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng OA và AB. Tính độ dài đoạn thẳng
CD.

_______________Hết______________

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

8

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN BÌNH CHÁNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 7
(Đề thi có 01 trang)
Câu 1. (2,5 điểm)
Thực hiện các phép tính sau:
a) 44: 22  58.6  2
b) 6 : 4.3  2.5  2018
2

2

c) 12 

 14  2

5

0

: 23

Câu 2. (2 điểm)
Tìm x:
a)  x  83  55  102
b) 2 .2  16
2

x

Câu 3. (1,5 điểm)
Cho a = 56; b = 70; c = 84
a) Tìm ƯCLN(a, b, c)
b) Tìm BCNN(a, b, c)
Câu 4. (1,5 điểm)
Một cửa hàng vừa nh p một số trứng, nếu đựng trong các loại khay chứa 10 trứng,
12 trứng hoặc 15 trứng thì vừa đủ. Hỏi tổng số trứng vừa nh p vào của cửa hàng là bao
nhiêu, biết số trứng trong khoảng từ 350 đến 400.
Câu 5. (2,5 điểm)
Cho tia Ox và tia Oy là hai tia đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm A và B sao cho OA = 3
cm, OB = 8 cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b) Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 2 cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.
c) Điểm A có phải là trung điểm của BC không? Vì sao?

…………. HẾT ………..

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

9

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN 8
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 8
(Đề thi có 02 trang)
Câu 1: (1,25 điểm) Thực hiện phép tính:
2
a) 2015  5. 300  17  7  

b) 3200  (4000)  (800)
Câu 2: (1,25 điểm)
a) Tìm ƯCLN (48, 60, 90) và BCNN (48, 60, 90).
b) BCNN (48, 60, 90) gấp mấy lần ƯCLN (48, 60, 90).
Câu 3: (1,5 điểm) Tìm x biết:

a) 20.( x  16)  180
b) 65  4 x  2  20180
c) 2  x  4; x  
Câu 4: (1, điểm)
Khối 6 của một trường A có khoảng từ 400 đến 450 em. Biết m i lần xếp hàng 6;
hàng 10; hàng 12 thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6?
Câu 5: (1, điểm)
Năm 2018, anh Nam nh n làm một công việc với mức lương 96 triệu đồng/1 năm.
Mức lương sẽ được tăng thêm 6 triệu đồng m i năm. V y đến năm 2021, mức lương
của anh Nam là bao nhiêu một năm?
Câu 6: (1, điểm)
Nghe đến sa mạc, người ta luôn nghĩ đến việc nhiệt độ ở đó rất nóng. Nhưng mấy
ai biết được nhiệt độ ở sa mạc lại giảm rất mạnh vào ban đêm. Một sa mạc A có nhiệt độ
ban ngày là 410C, nếu nhiệt độ đó giảm đi 430C vào ban đêm thì nhiệt độ ban đêm của sa
mạc đó là bao nhiêu độ C?
Câu 7: (1, điểm)
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

10

Website:tailieumontoan.com
Quãng đường từ nhà An đến nhà Tâm dài 800m, quãng đường từ nhà An đến nhà
Minh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà An đến nhà Tâm. Hỏi quãng đường từ nhà Tâm
đến nhà Minh dài bao nhiêu km? (Cho biết nhà của An, Tâm, Minh ở trên cùng một con
đường thẳng và nhà Tâm nằm ở giữa nhà của An và Minh).

Nhà An

Nhà Tâm

Nhà Minh

Câu 8: (2, điểm)
Trên tia Ox, vẽ 2 điểm A và B sao cho OA = 7cm; OB = 5cm.
a) Trong 3 điểm O, B, A điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao? Tính AB?
b) Trên tia Ox, lấy điểm P sao cho OP = 3cm. Chứng tỏ B là trung điểm PA.

----- HẾT -----

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

11

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 9
(Đề thi có 01 trang)

Bài 1: (2, điểm)
1) Thực hiện phép tính :
a, 126   20  + 2016   106 
b,  215  38  58  90 – 85

2
6
2
2
c, 6 : 4  3  2 : 2  4  973 2) Tính tổng các số nguyên x biết: 4  x  3
Bài 2: (2,5 điểm)
1) Cho t p hợp A = { - 5; - 9; 5 ; 14}
Viết t p hợp B bao gồm các phần tử của t p hợp A và các số đối của chúng.
2) Tìm số nguyên x biết:
a, (18  x)  13  8
b, 130  3.(x  40)  5

2

c, x  5  2  7
Bài 3: (1,5 điểm)
Hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhà
trường tổ chức cho học sinh khối 6 chơi trò chơi dân gian. Nếu xếp hàng m i hàng 10 học
sinh hoặc 12 học sinh hoặc 15 học sinh thì đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của nhà
trường, biết rằng số học sinh khối 6 lớn hơn 150 và nhỏ hơn 200 học sinh.
Bài 4: (3, điểm)
Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 3 cm.
a, Điểm C có là trung điểm của AB không? Vì sao?
b, Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng AC. Tính độ dài đoạn thẳng BD
c, Lấy điểm E thuộc tia đối của tia BA sao cho khoảng cách giữa D và E là
8 cm. So sánh độ dài đoạn thẳng BE và BC.
Bài 5: (1, điểm)
Tìm số tự nhiên n biết: 2  4  6  8  <  2n = 210

---------------- Hết --------------------

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

12

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ HAY SƯU TẦM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 10
(Đề thi có 01 trang)
Câu 1: ( 3 điểm) Tính
a) 25.40 + 25.45 + 25.15
b) 1720 : 1719 + (16 –14 )2 + 25
c) 127  35.12  201
Câu 2: ( 2 điểm) Tìm x
a) 2.(x – 3) – 12 = 36
b) 72 – (48 – x) = 32
c) 22018. 2x-1 = 22017
Câu 3: ( 1 điểm) Tìm ƯCLN (11;121;1331)
Câu 4: ( 1 điểm)
Số đội viên của 1 liên đội đi dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ có khoảng từ 300 đến
400 em, m i lần xếp hàng 12, hàng 15 , hàng 18 đều vừa đủ. Hỏi số đội viên đi dự đai hội
cháu ngoan Bác Hồ là bao nhiêu em?
Câu 5: ( 3 điểm)
Trên tia Ox lấy 2 điểm M và N sao cho OM = 4cm; ON = 8cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng MN.
b) Điểm M có là trung điểm của ON không? Vì sao?
c) Gọi là trung điểm của MN. Tính M.

__________________Hết ________________

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

13

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ HAY SƯU TẦM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 11
(Đề thi có 01 trang)

Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 34.26  34.75  34

b) 2017  2. 6.102  (17  7) 2 

c) (30)  15  (85)
Bài 2. (2 điểm) Tìm x 
a) 56  ( x  5) : 2  40

3
b) x  2  3

Bài 3. (1 điểm) Tìm BCNN (15, 18, 24)
Bài 4. (2 điểm)
Bác An dự định lát sàn nhà hình chữ nh t có chiều dài 1500cm, chiều rộng 540cm. Bác An
lát sàn nhà bằng các viên gạch hình vuông cùng cỡ, biết khoảng cách giữa các viên gạch
khi lát không đáng kể.
a) Tính kích thước lớn nhất của m i viên gạch sao cho không phải cắt một viên gạch nào?
b) Với loại gạch trên em hãy tính xem Bác An phải chu n bị bao nhiêu tiền để mua gạch,
biết rằng giá m i thùng gạch bác định mua là 425000 đồng một thùng (m i thùng có 5 viên
gạch).
Bài 5. (2 điểm) Trên tia Ax vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 8 cm.
a) Tính độ dài đoạn BC?
b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD
= 5cm. Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng DM.

__________________Hết ________________
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

14

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ HAY SƯU TẦM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 12
(Đề thi có 01 trang)

Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính
a) 52.36 + 25.43
b) 79.77 :715 – 70
c) 60 :{40 – [30 +(5 –3)2]}
Câu 2: (2 điểm) Tìm x biết
a) 2.x – 15 = 9
b) (x + 2) : 3 = 15
Câu 3: (1 điểm)
Tìm a là số tự nhiên biết :

a

12 ; a 15 ,a 18 và 200 < a < 400

Câu 4: (2 điểm)
Trên cùng một đường thẳng lấy 3 điểm A, B, C theo thứ tự sao cho AB = 3 cm; AC =
9 cm
a) Tính độ dài đoạn thẳng BC.
b) Lấy điểm M là trung điểm BC. Tính MB và cho biết vì sao B là trung điểm AM?
Câu 5: (1 điểm)
Cô phụ trách đội muốn chia đều 36 bạn đội viên nam và 42 đội viên nữ vào các
nhóm để sinh hoạt đội. Hỏi cô chia được nhiều nhất mấy nhóm? M i nhóm có bao nhiêu
em?
Câu 6: (1 điểm)
Trên con đường dài 50m người ta trồng cây thẳng hàng cứ m i cây cách nhau 2 m.
Hỏi trồng được tất cả bao nhiêu cây? Vì sao?

__________________Hết ________________

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

15

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ HAY SƯU TẦM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 13
(Đề thi có 02 trang)
I.Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1. Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3?
A. 32
B. 42
C. 52
D. 62
2. Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30?
A. 8
B. 5
C. 4
D. 3
3. ết quả sắp xếp các số -2; -3; -102; -99 theo thứ tự tăng dần là?
A. -2; -3; -99; -102
B. -102; -99; -2; -3
C. -102; -99; -3; -2
D. -99; -102; -2; -3
4. Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số là:
A. -789
B. -987
C. -123
D. -102
5. Cho t p hợp A = {3; 7}. í hiệu nào sau đây là đúng?
A. {3}  A
B. {7}  A
C. {3}  A
D. 7  A
6. Số nào sau đây là số nguyên tố?
A. 17
B. 9
C. 77
D. 57
7. Cho t p hợp A = {x  Z| -2  x <3}. Số phần tử của t p hợp A là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
8. ết quả của phép tính: (-2) + (-3) là:
A. -1
B. -5
C. 1
D. 5
Câu 2. Điền từ, cụm từ thích hợp vào ch trống của các câu sau:
1. Nếu m i số hạng của một tổng chia hết cho 6 thì tổng<<<<.cho 6.
2. Nếu tổng của hai số không chia hết cho 5 và một trong hai số đó chia hết cho 5 thì số còn
lại <<<......... cho 5.
3. Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số đó không chia hết cho 7 thì số còn
lại <<<......... cho 7.
4. Nếu +200 000đ biểu diễn số tiền có 200 000đ, thì -100 000đ biểu diễn<<<<<.100
000đ.
Câu 3. Điền dấu x vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai
1. Nếu AB + BC = AC thì B là trung điểm của AC.
2. Nếu điển B nằm giữa hai điểm A và C và AB = AC thì B là trung
điểm của AC.
3. ƯCLN(125; 150) = 25
4. (-13) – [(-18) + 9] = -40

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

16

Website:tailieumontoan.com
II. Tự luận. (6 điểm)
Câu 1. (2đ) Thực hiện các phép tính:
a) 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 +17 + 18 + 19
b) 32.4 – [30 – (5 – 2) 2]
c) 120 x ; 90 x và 10 < x < 20.
Câu 2. (2đ) Tìm số nguyên x, biết:
a) -45 : (3x – 17) = 32
b) (2x – 8).(-2) = 24
c) 72 : (4x – 3 ) = 23
d) 2 (x+1) = 32
Câu 3. (2đ) Cho ba điểm M, N, O. Biết OM = 2,8cm; ON = 3,2cm; MN = 5,5cm. Chứng tỏ
rằng:
a) Trong ba điểm M, N, O không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
b) Ba điểm M, N, O không thẳng hàng

__________________Hết ________________

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

17

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ HAY SƯU TẦM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 14
(Đề thi có 01 trang)
Câu 1: (1,5 điểm)
Cho 2 t p hợp: A = {x  Z / 0 < x  5} và B = {x  Z / -3  x < 5}
a. Viết t p hợp A và B dưới dạng liệt kê các phần tử.
b. Tìm A  B
Câu2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể).
a. 13 . 75 + 13 . 25 – 1200
c. 1449 – {[ (216 + 184) : 8] . 9}
Câu 3: (1,5 điểm)
Tìm số nguyên x, biết:
a. 2x – 9 = 32 : 3
b. 150 – 2(x – 5) = 30
Câu 4:( 2 điểm)
Số hoc sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 2,hàng 3,hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ.
Tìm số học sinh khối 6 đó ,biết số học sinh trong khoảng 100 đến 150 em.
Câu 5: (3 điểm)
Trên tia Ax, vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 2 cm, AC = 8 cm.
a. Tính độ dài đoạn thẳng BC.
b. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng BM.
c. Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay xác định điểm D sao cho AD = 2 cm .
Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng BD.
Câu 6: (0,5 điểm) Cho S = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
Chứng tỏ rằng S chia hết cho 3.

__________________Hết ________________
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

18

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ HAY SƯU TẦM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 15
(Đề thi có 01 trang)
Bài 1: (1 điểm) Viết t p hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
A = {x   / 7  x  5Cho biết t p hợp A có bao nhiêu phần tử?
Bài 2: (2 điểm)
a) Tìm ƯCLN của 90 và 120.
b) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng: a

8, a

10 và a 15

Bài 3: (1.5 điểm) Tìm x, biết:
a) 5x – 35 = 75
b) 60 – 3(x – 3) = 45
Bài 4: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 17. 64 + 17.36 – 1700
b) (-46) + 81 + (-64) + (-91) – (-220)
c) 22.31 – (12012 + 20120) : 2
d)

47  736 : 5  3 .2013
4

Bài 5: (3điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6 cm, OB = 3 cm
a) Trong ba điểm O , A , B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
b) So sánh OA và AB ?
c) Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng OA.
Bài 6: (0.5 điểm)
Hãy tính tổng các ước số của 210.5

__________________Hết ________________
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

19

Website:tailieumontoan.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ HAY SƯU TẦM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Đề số 16
(Đề thi có 01 trang)
Câu 1: ( 1 điểm)
Cho A  x  Z /  7  x  8
a) Hãy viết t p hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
b) Tính tổng các phần tử của t p hợp A.
Câu 2: ( 1,5 điểm) Thực hiện phép tính.
a) 18.64 + 18.36 – 1200
b) 80 – (130 – (12 – 4)2)
c) 11  (12)  13  (14)  (15)
Câu 3: ( 1,5 điểm) Tìm x  Z, biết:
a) (2x – 8 ) . 2 = 25
b) 125 – 3.(x + 2) = 65
c) 541 + (218  x) = 735
Câu 4: ( 2 điểm)
Một đội thiếu niên khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 2 người. Hỏi đội thiếu
niên có bao nhiêu người, biết số người trong khoảng từ 160 đến 200.
Câu 5: (3 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.
a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?
b) So sánh OA và AB.
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
Câu 6: ( 1 điểm)
Chứng minh: (1 + 2 + 2 2 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) chia hết cho 3

__________________Hết ________________

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

20

Website:tailieumontoan.com
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ HAY SƯU TẦM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Đề số 17
(Đề thi có 01 trang)
Bài 1: (2 điểm) a) Viết công thức:

am: an ( a ≠ 0; m  n)

b) Áp dụng tính: 53: 5

a5 : a5 (a ≠ 0)

Bài 2: (2 điểm) Thực hiện phép tính (không dùng máy tính cầm tay):
a) 7 . 52 – 6 . 42
b) 16.24 + 76.16 + (-1600)
Bài 3: (1,5 điểm) Tìm số nguyên x biết:
a) 3.(x – 3) = 15

b) x  1  6

Bài 4: (2 điểm)
a) Tìm ƯCLN của 24 và 18.
b) Tổng số học sinh khối 6 và khối 7 của một trường có khoảng từ 300 đến 400 em.
Tính tổng số học sinh khối 6 và khối 7 của trường đó, biết rằng học sinh hai khối này khi
xếp hàng 8, hàng 10, hàng 12 đều vừa đủ?
Bài 5 :(2điểm)
Cho đoạn thẳng MN = 8 cm. Trên tia MN lấy điểm A sao cho MA = 4 cm.
a) Điểm A có nằm giữa hai điểm M và N không? Vì sao?
b) So sánh AM và AN.
c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vì sao?
Bài 6 :(0,5 điểm)
Cho A = 2 + 22 + 23 +<..+ 260
Chứng minh rằng A chia hết cho 6

__________________Hết ________________

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

21

Website:tailieumontoan.com
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ HAY SƯU TẦM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Đề số 18
(Đề thi có 01 trang)
Câu 1: (1,5 điểm)
Viết các t p hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
a)

Ư(12)

b)

D = { xN

b)

(- 21) + 161 + ( - 61) + 21

6 < x < 15 }

Câu 2: (2 điểm)
Thực hiện phép tính
a)

28.37 + 63.28

c)

23.5 + 32.4 - 6

Câu 3: (3 điểm)
1) Tìm x biết:
a)

3x + 5 = 14

b)

x - 10 = 5.

2) Tìm số học sinh của khối 6. Biết rằng số học sinh của khối này khi xếp hàng 6, hàng 8,
hàng 10 đều vừa đủ và vào khoảng từ 100 đến 150 em.
Câu 4: (3 điểm)
Vẽ tia Ox. Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho: OA = 3cm, OB = 6cm.
a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
Câu 5: (0,5 điểm)
Cho số tự nhiên n chia hết cho 3. Chứng tỏ: A = n3 + n2 + 3 không chia hết cho 9.

__________________Hết ________________

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

22

Website:tailieumontoan.com
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ HAY SƯU TẦM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Đề số 19
(Đề thi có 01 trang)
Câu 1: (2 điểm)
Cho t p hợp A = {x  N 50 < x ≤ 61}
a) Viết t p hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của t p hợp đó.
b) Điền kí hiệu ,, vào các ô trống:
50  A ;

61  A ;

{51; 53; 55; 57}  A

c) Trong t p hợp A hãy chỉ ra số chia hết cho cả 2; 3; 9 và giải thích vì sao?
Câu 2: (1,5 điểm)
Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể):
a) -25 + -8 + 3

b) 62:4.3 + 2.52

c) 13.36 – 1200 + 64.13

Câu 3: (2,5 điểm)
1. Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

60 x; 84 x và 4 < x < 10.

2. Tìm x Z, biết:
a) 2x – 9 = 32 : 3

b) x - 3 = 7

3. Chứng tỏ rằng ab  ba là một số chia hết cho 11.
Câu 4: (1,5 điểm)
Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1
em. Tìm số học sinh khối 6 đó, biết số học sinh trong khoảng từ 100 đến 150 em.
Câu 5: (2,5 điểm)
1. Trên tia Ox, vẽ 2 điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 2cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm C sao cho AC = 4cm. Điểm A có là trung điểm của
đoạn thẳng BC không? Vì sao?
2. Cho đoạn thẳng AB dài 6cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và
N là trung điểm của CB. Tính MN.

__________________Hết ________________

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

23

Website:tailieumontoan.com
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ HAY SƯU TẦM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Đề số 20
(Đề thi có 02 trang)

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
Câu 1 - Các cách viết sau, cách nào viết đúng:
A)

2
N
3

B)

0N*

C)

0N

D)

0N

Câu 2 - Cho hai đường thẳng phân biệt p và q có A  p ; B  q thì :
A)

Đường thẳng p đi qua A và B.

B)

Đường thẳng q chứa A và B.

C)

Điểm B nằm ngoài đường thẳng q.

D)

Đường thẳng q chứa điểm A.

Câu 3 - Cho t p hợp A = 15 ; 24  Cách viết nào cho kết quả đúng:
A)

15  A ;

C)

15 ; 24   A

B)
D)

15   A ;

15   A

Câu 4 - Cho tổng: A = 0 +1 + 2 + .... + 9 + 10. ết quả của tổng là:
A)

A = 54

B)

A = 55

C)

A = 56

D)

A = 57

Câu 5 - Điều kiện để số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b  0) là:
A)

a lớn hơn hoặc bằng b.

B)

a lớn hơn b.

C)

a nhỏ hơn b.

D)

Có số tự nhiên q sao cho a = b. q

Câu 6 - Luỹ thừa 2 9 là kết quả của:
A)

23.23 . 4B )

23.23 . 8

C)

23.23 . 16

D)

23.23

Câu 7 - Cho số tự nhiên có hai chữ số giống nhau, số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 dư 3
thì :
A ) Số đó là 22
B ) Số đó là 44
C ) Số đó là 66
D ) Số đó là 88
Câu 8- Cho A = 270 + 3105 + 150 thì :
A)
A chia hết cho 2.
B)
A chia hết cho 3.
C)
A không chia hết cho 5.
D)
A chia hết cho 9.
Câu 9- T p hợp các ước của 12 là :
A)
Ư(12) = 1 ; 2; 3; 4 
B)
Ư(12) =  0 ; 1 ; 2; 3; 4; 6; 12 
C)
Ư(12) =  1; 2; 3 ; 4; 6; 12  D )
Cả ba kết quả đều sai.
Câu 10 - Ta có AM + MB = AB khi:
A)
Điểm A nằm giữa hai điểm M và B.
B)
Điểm M nằm giữa hai điểm
A và B.
C)
Điểm B nằm giữa hai điểm M và A.
D,
Cả ba kết quả đều sai.
Câu 11 - Hình vẽ bên cho ta kết quả là:
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

M

24

Website:tailieumontoan.com
A)
MA + AB = MB
B)
Điểm M nằm giữa hai điểm A và B
C)
Điểm M không nằm giữa hai điểm Avà B .
A
D)
Cả ba câu trên đều sai.
Câu 12: - Cho a,b,c  N, nếu a  c và b  c thì ƯCLN (a,b,c) bằng:
A)
a
B) b
C)
c

B

D)

1

Câu 13 - Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu
A)
IA = IB
B)
IA + IB = AB
C)
IA = IB và IA + IB = AB
D ) Cả ba phương án A, B, C đều sai.
Câu 14- Cách nào viết đúng trong các cách viết sau :
2
A ) - 17  N
B ) 17  Z
C)
Z
D) - 2,5  Z
3
Câu 15 - Cho t p hợp X = x  Z  -2 < x < 5  thì X có số phần tử là :
A)
4
B)
5
C)
6
D) 7
Câu 16:- Trong các số sau , hai số nào là nguyên tố cùng nhau : 12; 25; 30; 21
A)
12 ; 30
B)
12 ; 21 C )
21 ; 30
D ) 12 ; 25
Câu 17 - Câu nào đúng trong các câu sau :
A)
Số 0 không có ước số nào .
B)
Số 0 chỉ có 1 ước số .
C)
Số 0 có vô số ước số .
D)
Cả ba câu trên đều sai.
Câu 18 - Có 36 học sinh được chia đều vào các nhóm. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết
quả sau:
A)
M i nhóm có thể có : 5 em .
B)
M i nhóm có thể có : 8 em
C)
M i nhóm có thể có : 7 em .
D)
M i nhóm có thể có : 6 em .
Câu 19 - hẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:
A)
80  BC ( 20 ; 30 )
B)
36  BC ( 4 ; 6 ; 8 )
C)
12  BC ( 4 ; 6 ; 8 )
D)
24  BC ( 4 ; 6 ; 8 )
Câu 20 - Dùng ba chữ số 4 ; 0 ; 5 ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau thì :
A)
Có 1 số chia hết cho 2.
B)
Có 2 số chia hết cho 2.
C)
Có 3 số chia hết cho 2 .
D)
Có 4 số chia hết cho 2.
PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố: 29 . 31 + 169 : 132
Câu 2: Số học sinh của một trường là một số có 3 chữ số lớn hơn 900. M i lần xếp hàng 3,
hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ không thừa học sinh nào. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?
Câu 3: Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OA=1cm, OB=5cm rồi vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB.
a, Vẽ hình?
b, Tính độ dài đoạn thẳng AB?
c, Tính độ đoạn thẳng OM?
d, Trên tia Ox, vẽ điểm C sao cho đoạn thẳng OC = 6cm. Chứng minh rằng M là trung
điểm của đoạn thẳng OC.
Câu 4: Chứng minh rằng 2a+1 và 6a + 4 (aN), là hai số nguyên tố cùng nhau?

__________________Hết ________________
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

25

Website:tailieumontoan.com

HƯỚNG DẪN GIẢI
ĐỀ SỐ 1
Câu 1.
a) = 3 – {24:[26 – (2 + 12)]}
= 3 – {24:[26 – 14]}
= 3 – {24:12} = 3 – 2 = 1
b) 18 + (12 – 6x) = 24
12 – 6x = 24 – 18 = 6
6x = 12 – 6 = 6
x = 6:6 = 1
Câu 2. Gọi a là thời gian gần nhất ba bạn Nguyễn lại đem cả 2 xe (của ba và mẹ) thay nhớt
cùng một lúc.
Ta có: a 30; a 40 và a nhỏ nhất
Nên a  BCNN(30, 40)
30 = 2.3.5
; 40 = 23.5
BCNN(30, 40) = 23.3.5 = 120
Nên a = 120
V y thời gian gần nhất ba bạn Nguyễn lại đem cả 2 xe (của ba và mẹ) thay nhớt cùng một
lúc là 120 ngày.
Câu 3. Gọi a là số bó hoa nhiều nhất có thể kết được
Ta có: 90 a; 40 4 và a lớn nhất
Nên a  ƯCLN(90, 40)
90 = 2.32.5
; 40 = 23.5
ƯCLN(90, 40) = 2.5 = 10
Nên a = 10
V y số bó hoa nhiều nhất có thể kết được là 10 bó.
Câu 4. Số nguyên tố lớn nhất và nhỏ hơn 30 là: 29
Số nguyên tố nhỏ nhất là: 2
V y ngày và tháng sinh của bạn Nguyễn: 29/2
Câu 5. Ta có: 275 : 8 = 34 dư 3
Mà: 34 : 8 = 4 dư 2.
V y gia đình bạn Nguyễn đã dùng: 4 thùng carton, 2 túi lớn và còn dư 3 trái sầu riêng.
Câu 6.
a) Trong 3 điểm A, O, B thì điểm A nằm giữa hai điểm còn lại vì OA < OB (2cm < 4cm) và
A, O, B  Ox
b) Vì điểm A nằm giữa 2 điểm O và B
Nên AB = OB – OA = 4 – 2 = 2cm
c) Vì điểm I là trung điểm của OA
Nên OI = IA = 2:2 = 1cm
Vì điểm O nằm giữa 2 điểm I và C (vì I và C thuộc vào 2 tia đối nhau gốc O)
Nên IC = OI + OC = 1 + 2 = 3cm
Vì điểm A nằm giữa 2 điểm I và B
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

26

Website:tailieumontoan.com
Nên IB = IA + AB = 1 + 2 = 3cm
V y điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC vì IC=IB=3cm và I  BC
Câu 7. Gọi d là ƯCLN(a, b) suy ra: a d và b d
Nên a = md và b = nd (m, n  N)
Mà: ƯCLN(a, b) + BCNN(a, b) = 10
Nên:
BCNN(a, b) = 10 – d
Ta lại có: ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) = ab
Suy ra:
d.(10 – d) = md. nd
10 – d = mnd
d(mn + 1) = 10
(*)
Vì a > b suy ra: m > n và mn + 1  2
Từ (*), ta có:
* TH1: d = 1 và mn + 1 = 10 suy ra: mn = 9, nên m = 9 và n = 1. Do đó: a = 9 và b = 1.
* TH2: d = 2 và mn + 1 = 5 suy ra: mn = 4, nên m = 4 và n = 1. Do đó: a = 8 và b = 2.
* TH3: d = 5 và mn + 1 = 2 suy ra: mn = 1 (loại vì m > n)
V y a = 9 và b = 1; a = 8 và b = 2 thì thỏa đúng đề bài.

ĐỀ SỐ 2
Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

b) (2018-2010)2  315 : 312  20190

a) 17.70  17.45  17.15
 17.(70  45  15)
 17.100

 82  33  1
 64  27  1

 1700

 90

c) 320-2. 389  63  15.5  32  

 320  2. 389   216   75  32  
 320  2.389   216  43
 320  2.389  259
 320  2.130
 320  260
 60
Câu 2. (2,5 điểm) Tìm x, biết:

a) 72  x  (5.3) 2
72  x  225
x  225  72
x  153

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

b) 148 : ( x  6)  4
x  6  148 : 4
x  6  37
x  37  6
x  43

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

27

Website:tailieumontoan.com

c) x 12, x 15, x 40 vaø 350 < x < 400
xBC(12; 15; 40)

12  22.3

15  3.5

40  23.5

BCNN(12;15;40)=23.3.5=120
BC(12;15;40)=B(120)={0;120;240;360;480;<}
Mà 350 < x < 400
V y x = 360
Câu 3. (1,5 điểm)
a)Gọi a là số nhóm có thể chia được nhiều nhất.
Ta có:
48 a; 72 a và a lớn nhất.
Nên a  ƯCLN(48, 72)
48 = 24.3 ; 72 = 23.32
Suy ra ƯCLN(48, 72) = 23.3 = 24 Nên a = 24
V y có thể chia được nhiều nhất là 24 nhóm.
b) Số học sinh Nam trong m i nhóm: 48 : 24 = 2 (học sinh)
Số số học sinh Nữ trong m i nhóm: 72 : 24 = 3 (học sinh)
Câu 4. (1 điểm)
Thời gian An chạy 4 vòng sân trường là
4 . 90 = 360 giây = 6 phút
Số vòng sân trường An chạy trong 12 phút = 720 giây là
720 : 90 = 8 (vòng sân)
Câu 5. (0,5 điểm)
x4y là số lẻ, chia hết cho 9 và khi chia cho 5 thì dư 3


x4y chia cho 5 thì dư 3 nên y = 3 hay y = 8

Nhưng x4y là số lẻ nên y = 3
Vì x4y chia hết cho 9 nên ( x +4 + 3 )

9

x=2
Câu 6. (2,0 điểm)
9cm
5cm

2cm

x

y
C

O

A

B

a) Trên cùng tia Ox có: OA  OB(2cm  9cm)
Nên: Điểm A nằm giữa hai điểm O và B

OA  AB  OB
AB  7(cm)

b) Hai tia OC và OA là hai tia đối nhau
Nên O nằm giữa hai điểm C và A
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

28

Website:tailieumontoan.com

 CA  CO  OA  5  2  7 (cm)
CA  7cm
c) Ta có: 
 AB  7cm

Nên CA  AB

Mà điểm A nằm giữa hai điểm C và B
Do đó A là trung điểm của đoạn thẳng CB
H c inh giải c ch h c, đúng, v n đ

c điểm tối đ .

ĐỀ SỐ 3
Câu 1.
a) 17 . 79 + 83 . 79 = 79.(17 + 83) = 79 . 100 = 7900
b)==
=5.7
= 35
|

c)

|

=
=
=8
Câu 2.
a) x – 17 = 43
x – 17 = 64
x = 64 + 17
x = 81
b) 42 : (x + 5) = 3
x + 5 = 42 : 3
x + 5 = 14
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

29

Website:tailieumontoan.com
x = 14 – 5
x=9
c) 5 + 3x = 32
3x = 32 – 5 = 27
3x = 33
x=3
Câu 3. Số ngày bạn An đã thực hiện tiết kiệm là: 372 : 4 = 93 (ngày)
Câu 4. 16 = 24; 20 = 22 . 5; 36 = 22 . 32
BCNN(16, 20, 36) = 24 . 32 . 5 = 720
BC (16, 20, 36) = B(720) = {

}

Câu 5.
Gọi a là số phần thưởng cần tìm. Theo đề bài, ta có:

và a lớn nhất nên

ƯCLN(126, 198).
126 = 2 . 32 . 7; 198 = 2 . 32 . 11
ƯCLN(126, 198) = 2 . 32 = 18
V y có nhiều nhất là 18 phần thưởng.
Câu 6.

a) Trên cùng tia Ox có: OA < OB (2cm < 7cm)
Nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.
b) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên OA + AB = OB
Do đó 2 + AB = 7 suy ra AB = 5(cm)
c) Vì O là trung điểm của BK nên OK = OB = 7(cm)
Do hai điểm K và A thuộc hai tia đối nhau chung gốc O nên O nằm giữa hai điểm K và A.
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

30

Website:tailieumontoan.com
Suy ra KO + OA = KA nên KA = 7 + 2 = 9 (cm)
Câu 7.
Ta có : 2x . 2y+1 = 256 nên 2x + y + 1 = 28
Suy ra
Do đó


hay
là số nguyên tố < 7 còn y là một hợp số < 7.
nên.

ĐỀ SỐ 4
Bài 1: M i câu 0,5đ
a) 6.104 + 7.102 + 8
= 6.10000 + 7.100 + 8 = 60000 + 700 + 8 = 60708
3
2
0
b) 20 – 4 : 4 . 5 + 2018 = 20 – 4 . 5 + 1 = 20 – 20 + 1 = 1
c) 4. 52 – [5.42 – (35 : 34 + 2 . 52)] = 4. 25 – [5.16 – (3 + 2 . 25)]
= 100 – [80 – 53] = 100 – 27 = 73
d) 35 + 37 + 39 + . . . + 95
Số số hạng : (95 – 35) : 2 + 1 = 31 (số hạng)
Tổng trên là : (35 + 95). 31 : 2 = 2015.
Bài 2: M i câu 0,5đ
a) 245 : (2x– 9) = 35
b) 4x – 10 = 2.33
2x – 9 = 245 : 35
4x – 10 = 2.27
2x – 9 = 7
4x = 54 + 10
2x = 16
4x = 43
x = 8
x=3
c) 48  x ; 60  x và 5< x <10
d) x – 20 = – 12
x  ƯC(48,60)
x = – 12 + 20
4
2
Ta có: 48 = 2 .3 ; 60 = 2 .3.5
x=8
2
ƯCLN(48,60) = 2 . 3 = 12
 ƯC(48,60) = Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}
Mà 5 < x < 10
 x=6
Bài 3: (1đ)
a) *17* chia hết cho 5 và 9 là : 1170, 5175
b) Các số nguyên x mà – 7  x < 6 là: -7;-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5
Tổng các số nguyên x trên là:
[-7 + (-6)] + (-5 + 5) +(-4 + 4) +(-3 + 3) +(-2 + 2) +(-1 + 1) + 0 = –13
Bài 4: (2đ)
Gọi độ dài lớn nhất của hình vuông là a (cm). Ta có :
120 và 75 chia hết cho a và a là lớn nhất
 a là ƯCLN (120,75)
120 = 23. 3.5 ; 75 = 3. 52
ƯCLN (120,75) = 3.5 = 15
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

31

Website:tailieumontoan.com
V y : Độ dài lớn nhất của hình vuông là 15cm.
Bài 5: (1đ)
Có 10 Can nên cứ 10 năm sẽ quay lại Can đó.
Có 12 Chi nên cứ 12 năm sẽ quay lại Chi đó.
Vì 10 Can kết hợp với 12 Chi nên số năm gần nhất quay lại năm âm lịch đó là:
BCNN (10, 12) = 60
V y: Năm em được 60 tuổi thì năm Đinh Hợi sẽ quay lại
Bài 6: (2đ)
A
M
B
M
C
x
a) Trên tia Ax có AB < AC (4cm < 7cm) nên điểm B nằm giữa 2 điểm A và C,
ta có:
AB + BC = AC
4 + BC = 7
BC = 7 – 4 = 3 (cm)
b) * Trường hợp 1:
Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B nên ta có:
AM + MB = AB
AM + 2 = 4
AM = 4 – 2 = 2 (cm)
* Trường hợp 2:
Điểm B nằm giữa 2 điểm A và M nên ta có:
AB + BM = AM
4 + 2 = AM
AM = 6 (cm)
c) Trường hợp 1: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB vì :
+ Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B
+ AM = MB = 2 cm
(HS không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình, HS có thể không cần lý luận vì sao
điểm nằm giữa 2 điểm)

ĐỀ SỐ 5
Bài 1 (2.5 điểm). Tính (tính nhanh nếu có thể):
a) 79 . 283 + 21 . 301 + 79 . 17 – 21
= 79 . (283 + 17) + 21 . (301 – 1)
= 79 . 300 + 21 . 300
= 300 . (79 + 21)
= 300 . 100
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

32

Website:tailieumontoan.com
= 30000
b) 819 : 818 . 8 + 4 . 32 – 12018
=8.8+4.9–1
= 64 + 36 – 1
= 99
c) 700 + {5 . [60 : (5 – 3 . 70)] – 102}
= 700 + {5 . [60 : (5 – 3)] – 102}
= 700 + {5 . [60 : 2] – 102}
= 700 + {5 . 30 – 102}
= 700 + {150 – 100}
= 700 + 50
= 750
Bài 2 (3 điểm). Tìm x biết:
a) 4x – 69 : 23 = 37
4x – 3 = 37
4x = 37 + 3
4x = 40
x = 40 : 4
x = 10
b) 123 – 5 . (2x + 3) = 3 . 42
123 – 5 . (2x + 3) = 3. 16
123 – 5 . (2x + 3) = 48
5 . (2x + 3) = 123 – 48
5 . (2x + 3) = 75
2x + 3 = 75 : 5
2x + 3 = 15
2x = 15 – 3
2x = 12
x = 12 : 2
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

33

Website:tailieumontoan.com
x=6
c) 24

x; 60

Ta có 24

x và 5 < x < 20 (x  N)

x; 150
x; 60

x; 150

x

Nên x  UC(24; 60; 150)
UCLN(24; 60; 150) = 6
UC(24; 60; 150) = U(6) = {1; 2; 3; 6}
Vì 5 < x < 20  x = 6
Bài 3 (1.5 điểm).
Gọi x là số học sinh giỏi của trường đó
(x – 3)  15
(x – 3)  18
(x – 3)  20
Nên x – 3  BC (15; 18; 20)
Phân tích 15; 18; 20 ra thừa số nguyên tố
BCNN (15; 18; 20) = 180
BC (15; 18; 20) = B(180) = {0; 180; 360; 540; 720; <}
Do số học sinh có khoảng từ 500 đến 600 nên x – 3 = 540
x = 543
V y số học sinh giỏi của trường là 543 học sinh
Bài 4 (1 điểm).
Tuần thứ hai nh n được: 5 . 5 = 52 (lượt truy c p)
Tuần thứ ba nh n được: 52 . 5 = 53 (lượt truy c p)
Tuần thứ tư nh n được: 53 . 5 = 54 (lượt truy c p)
V y sau 4 tuần trang web của An có số lượt truy c p là:
5 + 52 + 53 + 54 = 780 (lượt truy c p)
Bài 5 (2 điểm). Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 3cm, AC = 9cm.

y

M

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

A

B

C

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

x

34

Website:tailieumontoan.com
a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài
đoạn thẳng BC.
Trên tia Ax, AB < AC (3cm < 9cm) nên B nằm giữa A và C
AB + BC = AC
3 + BC = 9
BC = 9 – 3
BC = 6cm
b) Trên tia đối của tia Ax lấy điểm M sao cho BC = 2AM. Điểm A có là trung điểm của
đoạn thẳng MB không? Vì sao?
BC = 2AM
2AM = 6
AM = 6 : 2
AM = 3cm
CM: A có là trung điểm của đoạn thẳng MB
(Nếu học sinh giải cách khác, Giám khảo vận dụng thang điểm trên, thống nhất trong tổ để chấm)

ĐỀ SỐ 6
Câu 1: Thực hiện phép tính :
a/ 17.51  17.49  700

 17  51  49   700

 17.100  7.100
 100 17  7 

 100.10  1000
Cách khác 17.51  17.49  700
= 867 + 833 – 700
= 1700
= 1000

3
8
6
2
b/ 117   2. 5.2  2 : 2  25 : 3  6

=

117  2.5.8  2  – 25 : 9  6
2

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.20383

3

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

35

Website:tailieumontoan.com

= 117   2. 40  4  – 25 : 27= 117  88 – 25 : 27

= 117   2.44 – 25 : 27
= 117  63 : 27
= 54: 27  2
c/

Số tiền để bạn Lan mua 16 quyển t p và 1 hộp bút là:
16.9000 + 40000 = 184000 (đồng)
Số ngày bạn Lan phải để tiết kiệm thì đủ tiền mua t p và hộp bút là :
184000 : 8000 = 23 (ngày)
Câu 2 Tìm số tự nhiên x biết:
a/ 128  3  x  5  107

3 x  5  128  107

3 x  5  21
x  5  21: 3
x 5  7
x  75
x = 12
b/ 2.3x2  4  50
2.3x2  50  4
2.3x2  54
3x2  54 : 2

3x2  27
3x2  33

x+2=3
x=3–2
x=1
Câu 3
Diện tích sân nhà là:
12 . 12 = 144 (m2)
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

36

Website:tailieumontoan.com
Diện tích viên gạch hình vuông là:
60 . 60 = 3600 (cm2 ) = 0,36 (m2)
Số viên gạch bác Ba cần để lát toàn bộ sân nhà là:
144 : 0,36 = 400 (viên gạch)
Câu 4
a/ Tìm BCNN và ƯCLN cùa 480 và 750.
Phân tích ra thừa số nguyên tố:
480 = 25. 3. 5
750 = 2. 3. 53
BCNN (480; 750) = 25. 3. 53 = 12000
ƯCLN (480; 750) = 2. 3. 5 = 30
b/
Số chia hết cho 2 là: 2016; 2018; 2020
Số chia hết cho 3 là: 2016; 2019
Số chia hết cho 5 là: 2020
Số chia hết cho 9 là: 2016
Câu 5
Gọi số học sinh khối 6 của trường là a (học sinh), a  N *
Số học sinh xếp hàng 9, hàng 10, hàng 12 đều thừa ra 3 học sinh nên a - 3 chia hết cho 9; 10;
12.
Do đó: a – 3  BC(9; 10; 12) và 350 ≤ a ≤ 450
Phân tích ra thừa số nguyên tố:
9 = 32; 10 = 2. 5; 12 = 22. 3
BCNN(9; 10; 12) = 22. 32. 5 = 180

 BC(9; 10; 12) = B(180) = {0; 180; 360; 540; <}
Do đó: a - 3  {0; 180; 360; 540; <}a  {3; 183; 363; 543; <}

Mà 350 ≤ a ≤ 450 và a  N *
nên a = 363
V y số học sinh khối 6 là 363 học sinh
Câu 6
a/ Trên tia Ox, có OA < OB (6cm < 10cm)
 điểm A nằm giữa hai điểm O và B
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

O

x

C

A

D

B

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

37

Website:tailieumontoan.com

 OA + AB = OB
 6 + AB = 10
 AB = 10 – 6
 AB = 4 (cm)
b/ Tính độ dài đoạn thẳng CD.
Ta có: C là trung điểm của OA

 CO  CA 

OA 6
  3cm
2 2

Ta có: D là trung điểm củaAB

 DA  DB 

AB 4
  2cm
2 2

Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B
Nên tia AO và tia AB đối nhau
Mà C thuộc tia AO, D thuộc tia AB
(Hay C nằm giữa O và A, D nằm giữa A và B, A nằm giữa O và B)
 điểm A nằm giữa hai điểm C và D
 CA + AD = CD
 3 + 2 = CD
 CD = 5 (cm)

ĐỀ SỐ 7
Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) 44: 22  58.6  2  2  348  2  348
b) 6 : 4.3  2.5  2018  36:12  2.25 1  3  50 1  52
2

2

c) 12 

0

 14  2

5

: 23  12   14   22   12   14   4

 12  (10)  2
Câu 2. (2 điểm) Tìm x:
a)  x  83  55  102

 x  83  102  55
x  83  47
x  47  83

x  36
b) 2 .2  16
2

x

22x  24
2x 4
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

38

Website:tailieumontoan.com

x 422
Câu 3. (1,5 điểm) Cho a = 56; b = 70; c = 84
56 = 23.7; 70 = 2.5.7; 84 = 22.3.7
a) ƯCLN(56, 70, 84) = 2.7 = 14
b) BCNN(56, 70, 84) = 23.3.5.7 = 840
Câu 4. (1,5 điểm)
Số trứng đựng vừa đủ trong các khay loại chứa 10, 12 và 15 trứng, nên số trứng là
bội chung của 10, 12 và 15.
10 = 2.5;

12 = 22.3;

15 = 3.5

BCNN(10, 12, 15) = 22.3.5 = 60
BC(10, 12, 15) = B(60) = {0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; 420;...}
Vì số trứng trong khoảng từ 350 đến 400 nên số trứng cần tìm là 360.
Câu 5. (2,5 điểm)
y
C 2 cm O

8 cm
3 cm A

x
B

) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
Ta có :
Các điểm A và B cùng thuộc tia Ox và OA < OB (2 cm < 3 cm)
Nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.
Suy ra: OA + AB = OB
AB = OB – OA = 8cm – 3cm = 5cm
b) Trên tia Oy lấy điểm C

o cho OC = 2 cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.

Vì B thuộc tia Ox, C thuộc tia Oy
Mà Ox và Oy là hai tia đối nhau
Nên điểm O nằm giữa hai điểm C và B
Suy ra: BC = BO + OC = 8cm + 2cm = 10cm
c) Điểm A có phải là trung điểm của BC không? Vì sao?
Điểm A là trung điểm của đoạn BC.
Vì:
Điểm A nằm giữa hai điểm B, C và AC = AB = 5cm
(do AC = AO + OC = 3cm + 2cm = 5cm)

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

39

Website:tailieumontoan.com

ĐỀ SỐ 8

Câu 1.
2
a ) 2015  5. 300  17  7  

 2015  5.(300  102 )
 2015  5.(300  100)
 2015  5.200
 2015  1000  3015

b) 3200  (4000)  (800)
 3200  4000  800
 7200  800
 6400
Câu 2.
a) 48 = 24.3
60 = 22.3.5
90 = 2.32.5
ƯCLN ( 48;60;90) = 2.3 = 6
BCNN (48;60;90) = 24. 32.5 = 720
b) 720:6 = 120
BCNN (48;60;90) gấp 120 lần ƯCLN(48;60;90)
Câu 3.

a) 20.( x  16)  180
x  16  9
x  25
b) 65  4 x  2  20180
4 x  2  64
x23
x 1

c) 2  x  4; x  z
 x  2; x  3; x  4
 x  2; x  3; x  4
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

40

Website:tailieumontoan.com
Câu 4. Gọi x là số học sinh khối 6 của trường A,
400 < x < 450
Theo đề bài ta có:

x 6

 x 10
 x 12

HS tìm được BCNN(6, 10, 12) = 60
HS tìm được số học sinh của khối 6 là 420 HS
Câu 5. Sau 3 năm tới thì mức lương một năm của anh Nam là
96 + 6.(2021 – 2018) = 114 (triệu đồng)
Câu 6.
410C - 430C = -20C
V y nhiệt độ ban đêm của sa mạc đó là -20C
Câu 7. Quãng đường từ nhà An đến nhà Minh dài
800 . 3 = 2 400 (m)
Quãng đường từ nhà Tâm đến nhà Minh dài
2 400 – 800 = 1600 (m) = 1,6 (km)
Câu 8.
x
O

P

B

A

a) Giải thích đúng điểm B nằm giữa O và A
Tính đúng AB = 2cm
b) Giải thích được BP = BA
điểm B nằm giữa P và A
Điểm B là trung điểm PA

ĐỀ SÔ 9
Câu 1.
a) 126   20  + 2016   106 

 126   (20)  (106)  2016
 126  (126)  2016
 0  2016
 2016

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

41

Website:tailieumontoan.com
b)  215  38  58  90 – 85

 215  38  58  90  85
  215  (58)  (85)   (38  90)
 358  128
 230
2
6
2
2
c) 6 : 4  3  2 : 2   4  973 36 : 4.3  16  16  973 
 9.3  (973)
 1000

d) Các số nguyên x là: -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2
Tính được tổng các số nguyên là: -7
1) B = {5;  9; 5; 14; 9;  14}
(thiếu 1 giá trị thì trừ 0,25 đ; thiếu 2 giá trị trở lên không cho điểm)
2a) (18  x)  13  8
18 – x = 8+13
18 – x = 21
x = 18  21
x = 3
V y x = 3
2b) 130 – 3.( x + 40) = 5 2
130 – 3.( x + 40) = 25
3.( x + 40) = 130  25
3.( x + 40) = 105
x + 40 = 105: 3
x + 40 = 35
x = 35  40
x = 5
V y x = 5
2c) x  5  2  7

x5 =7–2

x5 =5
Giải và tìm được x = 0
Giải và tìm được x = - 10
ết lu n x 0; 10

Câu 3. Gọi số học sinh của khối 6 là a với a  N * và 150 < a < 200
Vì khi xếp thành từng hàng 10 học sinh hoặc 12 học sinh hoặc 15 học sinh thì đều vừa đủ,
nên a 10; a 12; a 15
Do đó a  BC(10,12,15)
10 = 2.5
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

42

Website:tailieumontoan.com
12 = 2 2 .3
15 = 3.5
Suy ra BCNN(10,12,15) = 2 2 .3.5 = 60
Suy ra BC(10,12,15) = B(60) ={ 0; 60; 120; 180; 240; 300<}
Mà a  BC(10,12,15) và 150 < a < 200 nên a = 180
V y số học sinh của khối 6 là 180 học sinh
Câu 4.
A

D

C

B

E

a) Trên tia AB có: AC = 3cm, AB = 6cm
Mà 3 < 6
Nên C nằm giữa A và B (1)
Suy ra AC + CB = AB
Thay số ta có: 3 + CB = 6
CB = 6 – 3
CB = 3 (cm)
Vì AC = 3cm, CB = 3cm nên AC = CB (2)
Từ (1) và (2) suy ra C là trung điểm của AB
b) Vì D là trung điểm của AC nên D nằm giữa A và C
và AD = DC =

AC 3
  1,5(cm)
2
2

Ta có: C nằm giữa A và B
D nằm giữa A và C
Suy ra C nằm giữa B và D
BD = BC + CD

= 3 + 1,5
= 4,5 (cm)
V y BD = 4,5 (cm)
c) Vì E thuộc tia đối của tia BA
D thuộc tia BA
Nên tia BE và BD đối nhau
Suy ra B nằm giữa D và E
Suy ra
BD + BE = DE
4,5 + BE = 8
BE = 8 – 4,5
BE = 3,5(cm)
Mà BC = 3(cm)
Nên BC < BE ( 3 < 3,5)
Câu 5. Số các số hạng của tổng là: (2n – 2): 2 +1 = n
Ta có: 2 + 4 + 6 + <+ 2n = (2+ 2n).n : 2
Hay: 2 + 4 + 6 + <+ 2n = n.(n +1)
Suy ra n.(n+1) = 210
Vì n.(n+1) là tích của hai số tự nhiên liên tiếp
Mà 210 = 2.3.5.7 = (2.7).(3.5) =14.15. V y n = 14
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

43

Website:tailieumontoan.com

ĐỀ SỐ 10
Câu 1:
a) 25.40 +25.45 +25.15
= 25.(40+45+15)
= 2500
b) 1720 :1719 + (16-14)2+35
= 17 + 22 +35
= 56
|
c) (127-35).12 - |
= 92.12 -201
= 903
Câu 2:
a) 2.(x-3)-12=36
2.(x-3) = 48
x=27
b) 72 – (48-x) = 32
48-x=40
x=8
c) 22018.2x-1=22017
2x+2017=22017
x=0
Câu 3:
}
V y UCLN(1331;121;11) =11
Câu 4:
Gọi a là số đội viên cần tìm
a BC( 12,15,18)
BCNN (12,15,18)=180
a = 360
v y số đội viên đi dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ là 360 em
Câu 5:

O

M

K

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

N

x
TÀI LIỆU TOÁN HỌC

44

Website:tailieumontoan.com
a) M nằm giữa O và N
ta có : OM + MN= OM
MN=4 cm
b) Ta có {
Nên OM=MN
Mà M nằm giữa O và N
V y M là trung điểm của ON
c) Vì là trung điểm của MN
Nên MK = KN =
V y M = 2 cm

ĐỀ SỐ 11
Bài 1.
a) 34.26  34.75  34 = 34.(26  75  1)
= 34.100  3400
b) 2017  2. 6.102  (17  7) 2  = 2017  2.600  100
= 2017  2.500  2017  1000  3017
c) (30)  15  (85) = 30  15  85
= 100
Bài 2.
a) 56  ( x  5) : 2  40

( x  5) : 2  56  40
( x  5)  16.2
x  32  5
x  27
3
b) x  2  3

x  2  27

x  2  27 hoặc x  2  27
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

45

Website:tailieumontoan.com

x  25 hoặc x  29
Bài 3. Tìm BCNN(15, 18, 24)
15 = 3.5
18 = 2.32
24 = 23.3
BCNN(15, 18, 24) = 32.23.5=360
Bài 4.
a) Gọi độ dài cạnh của viên gạch là a( cm), a  
Theo đề ta có: 1500 a; 540 a; a lớn nhất .
Suy ra a = ƯCLN(1500, 540)
1500 = 22.3.53; 540 = 22.33.5
ƯCLN(1500, 540) = 22.3.5 = 60
V y độ dài cạnh lớn nhất của m i viên gạch là 60(cm).
b) Số viên gạch bông để lát sàn nhà là (1500 . 540) : (60.60) = 225( vg)
Số thùng phải mua là 225 : 5 = 45 (thùng)
Số tiền mua gạch là 45 . 425000 = 19125000 (đồng)
Bài 5.
8cm
D

A

B

M

C

2cm

x

a) Trên tia Ax, ta có AB < AC (Vì 2cm < 8 cm) nên B nằm giữa A và C.
Do đó AB + BC = AC
2 + BC = 8
BC = 6cm
b) M là trung điểm của BC nên BM 

BC
 3cm
2

B nằm giữa A và M nên AM = AB + BM AM = 2 + 3 = 5 cm.

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

46

Website:tailieumontoan.com
Vì AD = AM ( = 5cm), A nằm giữa D và M( Tia AD và tia AM là hai tia đối nhau) nên A là
trung điểm của DM.

ĐỀ SỐ 12
Câu 1 : (3 điểm) Thực hiện phép tính
a) 52.36 + 25.43
= 25.36 + 25.64
= 25.(36 + 64 )
= 25.100
= 2500
Câu 2 : (2 điểm ) Tìm x biết

b) 79.77 :715 – 70
= 716 : 715 – 70
= 71 – 70
=7–1
=6

c) 60 :{40 – [30 +(5 –3)2]}
= 60 : {40 – [30 + 22]}
= 60 : {40 – [30 + 4 ]}
= 60 :{40 – 34 }
= 60 : 6 = 10

a) 2.x – 15 = 9
2.x = 9 + 15
2.x = 24
x = 24 : 2
x = 12
Câu 3 : ( 1điểm )
a 12 ; a 15 ,a 18 . Suy ra: a  BC(12; 15; 18)

b) (x + 2) : 3 = 15
x + 2 = 15.3
x + 2 = 45
x
= 45 – 2
x
= 43

Ta có : 12 = 22.3 ; 15 = 3.5 ;18 = 32.2
V y : BCNN(12;15;18) = 22.32.5 = 180
a  a  BC(12; 15; 18)= B (180) ={0;180; 360;540;...}
Vì 200 < a < 400
V y a = 360
Câu 5 : (2 điểm) .
A
0

B
1

2

3

M
4

5

6

C
7

8

9

AB = 3 cm , AC = 6cm
a) Tính độ dài đoạn thẳng BC
Vì : B là điểm nằm giữa hai điểm A và C
Nên :
BC = AC – AB
V y:
BC = 10 – 3 = 7 cm

b) ...
Vì : M là trung điểm BC
Nên : MB = BC : 2
Do đó : MB = 6 : 2 = 3 cm
V y : BM = 7 – 4 = 3cm
Ta lại có :
B là điểm nằm giữa A và M
Và : AB = BM = 3cm
V y : B là trung điểm AM

Câu 6 : ( 1điểm )
Gọi x là nhóm đội viên được chia nhiều nhất
Theo đề bài ta có : x  ƯCLN (36;42)
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

47

Website:tailieumontoan.com
Vì : 36 = 32.22 ; 42 = 2.3.7  x  ƯCLN (36;42) = 2.3 = 6
V y : Số nhóm đội viên được chia nhiều nhất là 6 nhóm
Và m i nhóm có (36 + 42) : 6 = 78 : 6 = 13 bạn

ĐỀ SỐ 13
I. Trắc nghiệm:
Câu 1.
1.B
2. D
3. C
4. B
5. C
6. A
7. D
8. B
Câu 2.
1. chia hết.
2. không chia hết.
3. không chia hết.
4. Số tiền nợ.
Câu 3.
1. S
2. Đ
3. Đ
4. S
II. Tự luận
Câu 1.
a) = (11 + 19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16) + 15
= 30 + 30 + 30 +30 + 15 = 135
b) = 9.4 – (30 – 32) = 36 – (30 – 9) = 36 – 21 = 15
c) 120

x ; 90

x => x  ƯC(120, 90)

90 = 2. 32.5;

120 = 23. 3. 5

=> ƯCLN(120, 90) = 2. 3. 5 = 30
=> ƯC(120, 90) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}
Vì 10 < x < 20 nên x = 15.
Câu 2.
a) -45: (3x – 17) = 9
b) (2x – 8). (-2) = 16
(3x – 17) = (-45):9
2x – 8 = 16:(-2)
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

48

Website:tailieumontoan.com
3x – 17 = -5
3x = -5 + 17
3x = 12
x=4
c) 72 : (4x – 3 ) = 23
72 : (4x – 3 ) = 23

2x – 8 = -8
2x = -8 + 8
2x = 0
x=0
(x+1)
d) 2
= 32
(x+1)
2
= 32

(4x – 3 ) = 72 : 8

2 (x+1) = 25

4x = 9 + 3

x+1= 5

x=3
Câu 3.

x=4

a) Ta có MO + ON = 2,8 + 3,2 = 5cm mà MN = 5,5cm
Suy ra MO + ON  MN, v y điểm O không nằm giữa M và N.
Lí lu n tương tự, ta có: MN + NO  MO, v y điểm N không nằm giữa M và O.
NM + MO  NO, v y điểm M không nằm giữa N và O.
b) Trong ba điểm M, N, O không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại, v y ba điểm M,
N, O không thẳng hàng.

ĐỀ SỐ 14
Câu 1: (1 điểm)
a. A = {1; 2; 3; 4; 5} và B = {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}
b. A  B = {1; 2; 3; 4}
Câu2: (1,5 điểm)
Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể).
a. 13 . 75 + 13 . 25 – 1200 = 13 . (75 + 25) – 1200
= 13 . 100 – 1200 = 1300 – 1200 = 100
b. 1449 – {[(216 + 184) : 8] . 9}
= 1449 – {[400 : 8] .9}
= 1449 = {50 . 9}
= 1449 – 450
= 999
Câu 3: (1,5 điểm)
Tìm số nguyên x, biết:
a. 2x – 9 = 32 : 3
2x – 9 = 3
2x = 3 + 9
x = 12 : 2
x=6
b. 150 – 2(x – 5) = 30
2 (x – 5) = 150 – 30
x – 5 = 120 : 2
x = 60 + 5
x = 65
Câu 4: (2 điểm)
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038

TÀI LIỆU TOÁN HỌC