Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng vào ngày 2017-01-06 06:26:27 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnB THI KÌ MÔN TOÁN NĂM 2016 2017Ộ ỌĐ 1Ề ỐPHÒNG GD&ĐT VĨNH YÊN KI TRA KÌ NĂM 2016Ể ­2017MÔN: TOÁN 6Th gian làm bài: 90 phútI. PH TR NGHI (3Ầ ,0 đi m)ểHãy vi vào bài làm ch cái A, B, ho đng tr câu tr đúng.ế ướ ờCâu 1. qu phép tính: 879.2 879.996 3.879 là: ảA. 887799 B. 897897 C. 879897 D. 879879Câu 2. nhiên trong phép tính: 23( 1) 19 65 là:A. B. C. D. 3Câu aếM và bM thì ng chia cho:ổ ếA. B. C. D. 15Câu 4. BCNN (10, 14, 18) là:A. B. 2. 2.5.7 C. 4.5. D. .7Câu 5. Cho hình bi AB 4cm, ACẽ 7cm. dài đo th ng BC là:ộ ẳA. 3cmB. 4cm3 C. 2cm D. 11cmCâu 6. Cho M, N, thu cùng đng th ng, đi không thu đng th ngộ ườ ườ ẳđó. các đng th ng đi qua các đi ta đc:ẽ ườ ượA. đng th ngườ B. đng th ng.ườ C. đng th ngườ D. đng th ngườ ẳII. PH NẦ LU ,0 điểm)Câu 7. Th hi các phép tính sau cách lý.ự ợa) 463 318 137 118 b) 45 15 3 c) 737737. 255 255255. 737Câu 8. Tìm nhiên bi t:ếa) 713 b) 2448 [119 6)] 24 Doc24.vnc) 016 100.( 11) Câu 9. đn đi khi hàng hàng có 20 ng i, 25 ng ho 30ộ ườ ườ ặng đu th 15 ng i. hàng 41 ng thì (không có hàng nàoườ ườ ườ ủthi u, không có ai ngoài hàng). đn có bao nhiêu ng i, bi ng ng iế ườ ườc đn ch đn 1000?ủ ếCâu 10. Trên tia hai đi B, sao cho AB 5cm, AC 10cm. và nấ ầl là trung đi AB và BC.ượ ủa) Ch ng ng đi là trung đi đo th ng AC;ứ ẳb) Tính dài đo th ng MN.ộ ẳCâu 11. Cho là nguyên Ch ng minh ng hai 8p và 8p khôngứ ốđng th là nguyên .ồ ốDoc24.vnĐÁP ÁN THI KÌ MÔN TOÁN 6Ề ỚI. TR NGHI (3 ,0 đi m). câu đúng đc 0,5 đi mể ượ ểCâu Câu Câu Câu Câu Câu 6D CII. LU NỰ (7 ,0 đi m)ểCÂU DUNGỘ ĐI MỂ7 800 0,5b 40 0,5c 0,58 7x 713 7x 721 103 0,5b 2448 [119 (x 6)] 24 119 (x 6) 102x 17 23 0,5c 016 100.( 11) 016 100.( 11) 16100.( 11) 2000 11 20 0,59 ng đn đi là (xọ ườ N*, 15 1000)Vì khi hàng hàng có 20 ng i, 25 ng ho 30ế ườ ườ ặng đu th 15 ng nên ­ườ ườ 15 chia cho 20, 25 và 30.ếSuy ra (x 15) BC(20, 25, 35)20 2.525 30 2. 3. 5BCNN(20, 25, 30) 2. 2. 300(x 15)0; 300; 600; 900; 1200;...15; 315; 615; 915; 1215;...xKhi hàng 41 thì nên xế ủM 41Vì 15 1000 và xM41 nên 615V đn đi có 615 ng iậ ườ 0,50,50,5Doc24.vn10 Vì trên tia Ax có AB