Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BỘ ĐỀ THI HK2 TOÁN 6

30376132376539383932363132376331663739393132643863636639306134346464653762666538393632376463633233616237383331366565376664303765
Gửi bởi: nguyenngocsang6a vào 04:03 PM ngày 14-05-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 255 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BỘ ĐỀ THI HK2 TOÁN 6Bài 1: Thực hiện phép tính: a12112531b125:0,521375%c2323275:6532Bài 2: Tìm x, biết:a209x32b10121x32c346xd5%x211xBài 3: Một lớp học có 45 học sinh gồm loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 91số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 323 số học sinh giỏi, còn lại là học sinh trungbình. Tính số học sinh mỗi loại của lớp.Bài 4: So sánh phân số: 201420 14212 và 122220142014Bài 5: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy =60 0, góc xOz 120 0.a Tính số đo của góc yOz.b Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOz.c Gọi Ot là tia đối của tia Ox và tia Om là tia phân giác của góc zOt. Tính góc yOm.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.