Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (Có đáp án)

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-12 05:37:47
Nội dung
VnDoc li u, ph lu t, bi mi ph GIÁO DỤC VÀ ÀO TẠO THANH HÓA Tr ườ ng THPT Đà Duy ĐỀ KI TRA CH ƯỢ NG GI KÌ II 2014 2015 thi: To Kh i: 10 Th gian i: 90 ph (kh ng th gian giao đề I. (2,0 m). Cho ph ươ ng tr nh: mx mx (1) 1. Gi ph ươ ng tr nh (1) 2. để ph ươ ng tr nh (1) nghi đú ng II. (3,0 m). Gi ph ươ ng tr nh ph ươ ng tr nh sau: 1. 2. 3. 12 III. (1,0 m). Gi ph ươ ng tr nh sau: IV. (2,0 m) Trong ph ng độ Oxy cho M(2; -3) hai đườ ng th ng x+y+1 1. ph ươ ng tr nh ng qu đườ ng th ng qua vu ng 2. độ thu đườ ng th ng sao cho kho ng ch đế đườ ng th ng ng V. (1,0 m). Trong ph ng độ Oxy, cho đườ ng th ng (d): độ hai A, thu đườ ng th ng sao cho tam gi MAB vu ng 60 MAB bi ng ho nh độ nh B. VI. (1,0 m). Cho a, b, ba th ươ ng th abc 1. Ch ng minh ng: --- --- coi thi kh ng gi th ch th m. th sinh: ……………… ........... ………… danh ……………………VnDoc li u, ph lu t, bi mi ph ĐÁ THANG Đá 02 trang) U, DUNG (2,0 m= 1, (1): 5x +4 1.0 m= 0, (1) *m 0, (1) nghi đú ng 25 16 25 16 16 25 25 16 0.5 0.5 II (3,0 )( ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đặ )( PT tr th nh loai t=3 suy ra: 37 37 )( 1.0 1.0 13 61 13 61 12 12 12 ho ăo 1.0 III (1.0 k: Đặ tr th nh 1.0 vtpt qua đi ph ươ ng nh 1(x-2) -1(y+3) Hay 0,5 0,5VnDoc li u, ph lu t, bi mi ph IVb (2,0 0.5 0.5 (1,0 MH d(M;d) sin MAH MH MA MA Ta đư ph ươ ng tr nh 2a 3a ), ), MB MA đó đượ ), ), MB MA đó đượ lo i). A(0; 1), B( 0) 0,5 0,5 VI (1,0 Ta +b +abc (a+b)(a ab abc (a b)ab abc ab(a c) (1) (1), ta abc ab ươ ng Suy ra: 0,5 0,5 Ch th sinh gi ng ch kh đú ng thi cho a.TR ƯỜ NG THPT PH ĐỀ KI TRA 10 2014-2015 n: To -------- --------- (Th gian: 45 ph t) (6,0 m). Gi ph ươ ng tr nh sau: a. b. c. (2,0 m). Cho 2(1 a. gi tr tham để ph ươ ng tr nh hai nghi tr u. b. gi tr tham để đị nh (2,0 m). a. Gi ph ươ ng tr nh sau: b. Cho gi tr nh nh bi th c: (1 )(1 ------------------- ---------------------TR ƯỜ NG THPT PH ĐÁ KI TRA TI 2014-2015 N: TO 10 -------------- ------------- Th gian: 45 ph Ch sinh đú ng, ch gi kh (l lu đú ng, đủ cho đủ gi vi chia theo ướ ươ ng ng. 1) a) (2 b) (2 Gi ph ươ ng tr nh sau: 0,75 0,25 0,5 0.5 0,5 0,5 Đặ Tam th hai nghi ph bi t: 4; nghi ph ươ ng tr nh 4; nghi ph ươ ng tr nh   K: c) (2 0,5 0,5 Đặ Ta ng u:   || nghi ph ươ ng tr nh a). (1,0 Để ph ươ ng tr nh hai nghi tr th 4.( 1) th th ycbt. 0,25 0,5 0,25 b). (1,0 Để đị nh th 2(1 ' (1 4( 1) 10 3;   0,25 0,25V 3;   th th ycbt. 0,5 a) (1,0 b) (1 ki n: ki tr n, ph ươ ng tr nh ươ ng đươ ng: 2) 2) 2) (3 1)( 2) 2) (v 11  ki n, nghi ph ươ ng tr nh  Ta (1 )(1 ab ab 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25Á ng đẳ ng th si cho hai ươ ng ta ab Min khi 0,25 0,5 0,25KIỂM TRA: 60 PHÚT MÔN: TOÁN (10 CƠ BẢN) Đề 1: Câu (2.0 điểm): Xét dấu biểu thức f(x) (-3x+1) (x +x-6) Câu 2: (6.0 điểm): Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau: a) x b) c) Câu (2.0 điểm): Cho phương trình -3x +2(m-1)x+4m -5m-6=0 (1). Tìm các giá trị của tham số để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu. ---------------------------------Hết-------------------------------- KIỂM TRA 60 PHÚT MÔN: TOÁN (10 CƠ BẢN) Đề Câu (2.0 điểm): Xét dấu biểu thức f(x) (4x-3) (-x +3x+10) Câu 2: (6.0 điểm): Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau: a) x b) c) Câu (2.0 điểm): Cho phương trình 3x -2(m-1)x-4m +5m+6=0 (1). Tìm các giá trị của tham số để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu. ---------------------------------Hết--------------------------------ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM Đề Đề Nội dung Điểm Nội dung Câu 2.0đ Nghiệm nhị thức: -3x+1 là Nghiệm tam thức +x-6 là -3 ;2 BXD -∞ -3 +∞ -3x+1 2+x-6 f(x) Vậy f(x) (-∞ ;-3) 2) f(x) (-3 ;) (x) khi -3 0,25 0,25 Xét dấu mỗi dòng 0,25 0,25 0,25 0,25 Nghiệm nhị thức: 4x-3 là Nghiệm tam thức -x +3x+10 là -2 ;5 BXD -∞ -2 +∞ 4x-3 -x 2+3x+10 f(x) Vậy f(x) >0 (-∞ ;-2) 5) f(x) (-2 ;) +) f(x) khi -2 2a 1.0đ x    1; , (LB??B ,I* ,I* ,I* ,I* F      1; , (LB??B  I*5  +G,    1,0 2x 5x   )   *  *x x Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.