Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề ôn thi tiếng anh lớp 8

38326336363131363965613933623030333164633263646461623938363733303162666231623366396465653939663761306239653162366436656366326338
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 01:26 PM ngày 1-10-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BAN NHÂN DÂN QU 1OỦ ẬTR NG ………………………..ƯỜC TRÚC VÀ MA TR KI TRA KY ONăm c: 2017 2018ọMÔN TI NG ANH KH 8Ế ỐT Unit Unit êS ng câu i: ượ ỏ 26 câu tr nghi khach quan (65% 6.5đ) ệ 10 câu lu (35% 3.5đ)ư âTh gian làm bài: 60 phútờĐ cề CÂUH IỎ Chu ki th câ đư câuô đi mô êt ngưph nâ Ghi chuNh nâbi tê Thônghi uê ngâ Tr cănghiêm Tưlu âThâp CaoIListening(1-4)(1đ) 0.252 0.253 0.254 0.25IIMultiplechoice (5-12)(2đ) 0.256 0.257 0.258 0.259 0.2510 0.2511 0.2512 0.25Error(13-14)(0.5 đ) 1314IIICompletethe passage( 15-20)(1.5đ) 151617181920IVReading(21-26)(1.5đ) 212223242526VWord forms 27 0.2528 0.2529 0.25(27-30)(1đ) 30 0.25VIRearrange(31-32)(0.5đ) 31 0.2532 0.25VIIRewrite(33-36)(2đ) 33343536T ng câuô 26 10T ng đi mô 6.5 3.5T ly 30 40 20 10 65 35Ngày …... tháng .... năm .... Ng th nhườ