Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Địa lý lớp 12

Gửi bởi: Hoàng Thùy Linh vào ngày 2016-09-28 10:56:10 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12Mã đề: 107Họ và tênLớp: 12aCâu 1. Cho bảng số liệu sauTỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ(nghìn tỉ đồng)Năm 2010 2012 2013 2014Tổng số 1887 2922 3222 3541Kinh tế Nhà nước 633 954 1040 1131Kinh tế ngoài Nhà nước 927 1448 1560 1706Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 327 520 622 7041. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theothành phần kinh tế năm 2010, 2012 và 2014 là:A. Cột hồng B. Miền C. Tròn D. Đường biểu diễn2 Tỉ trọng Kinh tế Nhà nướcA. có xu hướng giảm B. liên tục giảmC. liên tục tăng D. có xu hướng tăng3 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2010 2014 đạtA. 169.6% B. 1.88% C. 1.87% D. 187.6%Câu 2. Tốc độ tăng GDP cao nhất trong một trong một năm từ sau khi nước ta thực hiệncông cuộc đổi mới làA. 9.8% B. 9.5% C. 9.6% D. 6.9%Câu Thành tựu lớn của nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực làA. xóa đói giảm nghèoB. đẩy mạnh tốc đọ tăng trưởng kinh tếC. đẩy mạnh hợp tác kinh tế khoa học kĩ thuật, khia thắc tài nguyên, an ninh khu vực.…D. trở thành thành viên của APECCâu Độ rộng của vùng nội thủy nước ta làA. 12 hải lí B. 24 hải lí C. 200 hải lí D. Thay đổi theo từng khu vựcDoc24.vnCâu Độ dài đường biên giới Việt Nam với các nước trên bán đảo Đông Dương làA. 1400 km B. 4600 km C. 2100 km D. 3200 kmCâu Nước ta có tài nguyên sinh vật phong phú đa dạng là do A. nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùaB. lịch sử hình thành lãnh tổ lâu dàiC. nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài sinh vậtD. sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh.Câu Vùng biển của nước ta tiếp giáp với vùng biển của mấy nước A. B. C. D. 9Câu Loại đất chủ yếu Đồng bằng sông Cửu Long làA. đất mặn, phèn B. đất phù sa C. đất cát D. đất feralit--------------------------------------Hết---------------------------------------( hí sinh không được sử dụng atlat và tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm)ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12Doc24.vnMã đề: 696Họ và tênLớp: 12aCâu 1. Cho bảng số liệu sauSẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA(nghìn tấn) Năm 2005 2007 2009 2010Tổng sản lượng 3466.8 4199.1 4870.3 5142.7Khai thác 1987.9 2074.5 2280.5 2414.4Nuôi trồng 1478.9 2124.6 2589.8 2728.31. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2005– 2010 là:A. Đường biểu diễn B. Miền C. Tròn D. Cột chồng2 Sản lượng khai thác thuỷ sản của nước ta giai đoạn 2005 2010 A. có xu hướng tăng B. có xu hướng giảm C. liên tục giảm D. Liên tục tăng3 Cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2005 2010 chuyển dịch theo hướng A. tăng tỉ trọng sản lượng khai thác, giảm tỉ trọng sản lượng nuôi trồngB. giảm tỉ trọng sản lượng khia thác, tăng tỉ trọng sản lượng nuôi trồngC. tăng sản tỉ trọng sản lượng khai thác và sản lượng nuôi trồngD. tăng tỉ trọng khai thác. Câu Cơ cấu kinh tế theo ngành của nước ta đang chuyển dịch theo hướngA. Tăng tỉ trọng khu vực công nhiệp xây dựng, giảm nhanh tỉ trọng dịch vụ B. Tăng tỉ trọng khu vực dịch vụ, giảm khu vực nông nghiệpC. Tăng tỉ trọng khu vực nông-lâm-ngư nghiệpD. Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp-xây dựng, giảm khu vực nông nghiệpCâu Sản phẩm công nghiệp chế biến xuất khẩu với số lượng lớn của nước ta làA. Gạo B. dệt may, điện tử C. dầu thô D. Thuốc láCâu 4. Biểu hiện rõ nhất của lạm phát làA. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khănDoc24.vnB. Hàng hóa khan hiếmC. Hàng hóa thừaD. Chỉ số giá tiêu dùng tăng caoCâu uần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnhA. Khánh Hòa B. Đà Nẵng C. Nha Trang D. Thừa thiên HuếCâu Đường bờ biển nước ta dài khoảngA. 3260 km 2360 km C. 2360 km D. 6300 kmCâu Vùng biển của nước ta tiếp giáp với vùng biển của mấy nước trong khu vực ĐôngNam ÁA. B. C. D. 10Câu Loại đất chủ yếu Đồng bằng duyên hải miền Trung làA. đất mặn, phèn B. đất phù sa C. đất cá D. đất feralit--------------------------------------Hết---------------------------------------( hí sinh không được sử dụng atlat và tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm)ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12Mã đề: 760Doc24.vnHọ và tênLớp: 12aCâu 1. Cho bảng số liệu sauTỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ(nghìn tỉ đồng)Năm 2010 2012 2013 2014Tổng số 1887 2922 3222 3541Kinh tế Nhà nước 633 954 1040 1131Kinh tế ngoài Nhà nước 927 1448 1560 1706Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 327 520 622 7041. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi tổng sản phẩm trong nước phân theo thànhphần kinh tế là giai đoạn 2010 2014 là:A. Cột chồng B. Miền C. Cột ghép D. Tròn2 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2010 2014 đạtA. 169.6% B. 1.87% C. 1.8 7,6 D. 187.6%3 Khu vực có giá trị tăng nhanh nhất trong tổng sản phẩm trong nước phân theo thànhphần kinh tế giai đoạn 2010 2014 là:A. Tổng số B. Kinh tế Nhà nướcC. Kinh tế ngoài nhà nước D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoàiCâu Để phát triển kinh tế bền vững cầnA. đẩy mạnh phát triển giáo dục, tế B. đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tếC. đẩy mạnh xóa đói giảm nghèoD. có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ tài nguyên, môi trườngCâu Mặt hàng lương thực xuất khẩu chủ yếu của nước ta làA. Ngô B. ạo C. ậu tương D. Quả chôm chômCâu Hỗ trợ phát triển chính thức nước ngoài vào nước ta viết tắt là A. FDI B. FPI C. ODA D. WTOCâu Độ dài đường biên giới Việt Nam với các nước trên bán đảo Đông Dương làA. 1400 km B. 4600 km C. 3200 km D. 1100 kmDoc24.vnCâu Nước ta có tài nguyên sinh vật phong phú đa dạng là do A. nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùaB. lịch sử hình thành lãnh tổ lâu dàiC. nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài sinh vậtD. sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh.Câu Vùng biển của nước ta tiếp giáp với vùng biển của mấy nướcA. B. C. D. 10Câu Địa hình núi nước ta chia làm mấy vùngA. B. C. D. 7--------------------------------------Hết------------------------------------( hí sinh không được sử dụng atlat và tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm)ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12Mã đề: 812Họ và tênDoc24.vnLớp: 12aCâu 1. Cho bảng số liệu sauSẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA(nghìn tấn) Năm 2005 2007 2009 2010Tổng sản lượng 3466.8 4199.1 4870.3 5142.7Khai thác 1987.9 2074.5 2280.5 2414.4Nuôi trồng 1478.9 2124.6 2589.8 2728.31. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn2005 2010 là:A. Cột hồng B. Miền C. Tròn D. Đường biểu diễn 2. Tỉ trọng sản lượng thủy sản kh ai thác của nước ta năm 2010 làA. 2114.4 nghìn tấn B. 69.9 nghìn tấn C. 46.9% D. 2114.4%3 Tỉ trọng sản lượng khai thác thủy sản của nước ta giai đoạn 2005 2010A. có xu hướng giảm B. có xu hướng tăngC. liên tục tăng D. Liên tục giảmCâu 2. Mỹ dỡ bỏ cấm vận kinh tế Việt Nam nămA. 1997 B. 1995 C. 2007 D. 2010Câu ầu tư gián tiếp của nước ngoài vào nước ta viết tắt là A. ODA B. FDI C. FPI D. WTOCâu Đường bờ biển nước ta dài khoảngA. 3600 km 2360 km C. 3260 km D. 6300 kmCâu Biểu hiện chứng tỏ tài nguyên khoáng sản của nước ta phong phú đa dạng là A. Có nhiều loại khoáng sản, một số loại có trữ lượng lớnB. Có nhiều loại khoáng sản có trữ lượng lớn C. Có nhiều loại khoáng sản nhất thế giớiD. Có nhiều loại khoáng sản, đặc biệt là than và vàngCâu Vùng biển của nước ta tiếp giáp với vùng biển của mấy nước trong khu vực ĐôngNam ÁA. B. C. D. 9Doc24.vnCâu Đỉnh phan-xi-păng cao khoảngA. 3143 B. 3413 C. 3314 D. 3341mCâu những dãy chính vùng núi tây bắc làA. Hoàng Liên Sơn, Ngân Sơn, Bắc SơnB. Hoàng Liên sơn, Đông Triều, Bắc SơnC. Hoàng Liên Sơn, Pu Sam Sao, Bắc SơnD. Hoàng Liên Sơn, Pu Sam Sao, Pu Đen Đinh--------------------------------------Hết---------------------------------------( hí sinh không được sử dụng atlat và tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.