Bộ 10 đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016

Gửi bởi: administrator vào ngày 2016-02-04 20:51:20 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Đề 01 Câu 1 (2 điểm): Cho hàm số: y x3 3x 4 có đồ thị là (C).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến đồng quy với hai đường thẳng y x 4; y x .

Câu 2 (1 điểm): a) Giải phương trình sin 2 x + cos 2 x - 1 = cos x cos x - cos 3 x + sin 3 x - sin x b) Tìm số phức z : z 2 z (1 i ) z .

Câu 3 (0.5 điểm): Giải bất phương trình x 2 log 2 ( x 2 6 x 9) x ( x 1) log 1 (3 x ) .

2 y 3 y 2 2 y 3 x 2 6 3 x 7( x 2 1) 2 Câu 4 (1 điểm): Giải hệ phương trình 3 y 4 x 3 y 3 x 1 0 2 2 .

2 xdx .

1 3 x 2 2 x Câu 5 (1 điểm): Tính tích phân I Câu 6 (1 điểm): Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1 có đáy là hình vuông tâm O, cạnh bên AA1 = a ; A1O vuông góc với đáy và C1D hợp với (ACA1) góc có cot 5 .

Tính thể tích khối hộp và tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A1BCB1.

Câu 7 (1 điểm): Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 2AB, phương trình phân giác trong góc A: x 2 y 1 0 , C(3;3).

Tìm toạ độ A, B.

Câu 8 (1 điểm): Trong không gian toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng ( P ) : x 2 y z 0;(Q) : y z 2 0 và điểm A(1;-1;0).

Viết phương trình đường thẳng d qua A, vuông góc giao tuyến của (P), (Q); d cắt (P) và (Q) tại M, N thoả AM = AN.

Câu 9 (0.5 điểm): Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau và khác 0.

Tính xác suất để chọn được số có 3 chữ số chẵn và có đúng hai chữ số chẵn đứng kề nhau.

Câu 10 (1 điểm): Cho các số thực không âm a, b, c thay đổi và thoả a 2 b 2 c 2 1 .

2 2 2 a b c 9 Chứng minh rằng: .

1 bc 1 ca 1 ab 4 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề 02 1 3 Câu 1 (2 điểm): Cho hàm số: y x3 x 2 2 có đồ thị là (C).

3 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm với đường thẳng (d): y 1 x .

Câu 2 (1 điểm): 4 4 a) Giải phương trình sin x sin 2 x cos x 2 sin 2 2 x .

cot 2 x 1 b) Cho số phức z thoả (2 i ) z z i .

Tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức z’: z ' z z i Câu 3 (0.5 điểm): Giải bất phương trình 2 x 2 x 2 4 x 2 4 x 4 .

Câu 4 (1 điểm): Giải phương trình: ( x 3 x 1)( x 2 x 2 4 x 3) 2 x .

sin 2 x.sin( x ) 4 dx .