Bộ 10 đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-04 20:51:20 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Đề 01 Câu 1 (2 điểm): Cho hàm số: y x3 3x 4 có đồ thị là (C).a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến đồng quy với hai đường thẳng y x 4; y x .Câu 2 (1 điểm): a) Giải phương trình sin 2 x + cos 2 x - 1 = cos x cos x - cos 3 x + sin 3 x - sin x b) Tìm số phức z : z 2 z (1 i ) z .Câu 3 (0.5 điểm): Giải bất phương trình x 2 log 2 ( x 2 6 x 9) x ( x 1) log 1 (3 x ) .2 y 3 y 2 2 y 3 x 2 6 3 x 7( x 2 1) 2 Câu 4 (1 điểm): Giải hệ phương trình 3 y 4 x 3 y 3 x 1 0 2 2 .2 xdx .1 3 x 2 2 x Câu 5 (1 điểm): Tính tích phân I Câu 6 (1 điểm): Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1 có đáy là hình vuông tâm O, cạnh bên AA1 = a ; A1O vuông góc với đáy và C1D hợp với (ACA1) góc có cot 5 .Tính thể tích khối hộp và tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A1BCB1.Câu 7 (1 điểm): Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 2AB, phương trình phân giác trong góc A: x 2 y 1 0 , C(3;3).Tìm toạ độ A, B.Câu 8 (1 điểm): Trong không gian toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng ( P ) : x 2 y z 0;(Q) : y z 2 0 và điểm A(1;-1;0).Viết phương trình đường thẳng d qua A, vuông góc giao tuyến của (P), (Q); d cắt (P) và (Q) tại M, N thoả AM = AN.Câu 9 (0.5 điểm): Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau và khác 0.Tính xác suất để chọn được số có 3 chữ số chẵn và có đúng hai chữ số chẵn đứng kề nhau.Câu 10 (1 điểm): Cho các số thực không âm a, b, c thay đổi và thoả a 2 b 2 c 2 1 .2 2 2 a b c 9 Chứng minh rằng: .1 bc 1 ca 1 ab 4 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề 02 1 3 Câu 1 (2 điểm): Cho hàm số: y x3 x 2 2 có đồ thị là (C).3 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm với đường thẳng (d): y 1 x .Câu 2 (1 điểm): 4 4 a) Giải phương trình sin x sin 2 x cos x 2 sin 2 2 x .cot 2 x 1 b) Cho số phức z thoả (2 i ) z z i .Tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức z’: z ' z z i Câu 3 (0.5 điểm): Giải bất phương trình 2 x 2 x 2 4 x 2 4 x 4 .Câu 4 (1 điểm): Giải phương trình: ( x 3 x 1)( x 2 x 2 4 x 3) 2 x .sin 2 x.sin( x ) 4 dx .