Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bảng phân loại danh từ Tiếng Anh

dcc720689db0ba6f78a138d11f097b88
Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2016-09-29 07:09:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnNOUNSPROPER NOUNS:DANH TỪ RIÊNGKhi danh từ chỉ tên người, vật hoặc nơi chốn cụ thể thì đó là danh từ riêng. Danh từ riêng luôn viết hoa COMMON NOUNS:DANH TỪ CHUNGMột danh từ chung là tên được gán cho mọi người, nơi chốn hoặc vật có cùng loại hoặc các từ nhóm SINGULAR POSSESSION NOUNS :SỞ HỮU DANH TỪ SỐ ÍTKhi danh từ mà chúng ta biết về điều mà ai đó hoặc vật gì đó. Những danh từ như thế chỉ sự sở hữu Một danh từ sở hữu số ít chỉ sự sở hữu của một người hay vật Danh từ sở hữu được hình thành bằng cách thêm vào danh từ đó dấu s. PLURAL POSSESSION NOUNS :DANH TỪ SỞ HỮU SỐ NHIỀU.Một danh từ sở hữu số nhiều chỉ sư sở hữu của nhiều hơn một người hoặc nhiều vậtSINGULAR PLURAL NOUNS :DANH TỪ SỐ ÍT VÀ DANH TỪ SỐ NHIỀU Danh từ số ít định danh người, nơi, sự vật Danh từ số nhiều định danh nhiều người, nhiều nơi, nhiều sự vậtABSTRACT NOUNS: DANH TỪ TRỪU TƯỢNGLà những danh từ không thể cầm, nắm, sờ, ngửi; hoặc các danh từ chỉ phẩm chất, tư tưởng, cảm giác, trạng thái hành động COLLECTIVE NOUNS:DANH TỪ TẬP HỢPMột tập hợp hóm người hay các vật có cùng tên thì danh từ đó được gọi là danhtừ tâp hợp COMPOUND NOUNS: DANH TỪ KÉPDanh từ kép là danh từ được thành lập bởi từTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.