Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BÀI VIẾT TẬP LÀM VĂN LỚP 12

230fdc35e9479e7fec0c2da41efd2fc0
Gửi bởi: nguyenngoc98tt1 vào 05:07 PM ngày 10-05-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tuần 23
Từ ngày 18/02/2019 đến 23/02/2019
Tiết PPCT: 89 – Môn: Toán - Lớp 1C
Giáo viên: Lê Thùy Trang

Tên bài dạy: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
I. Mục tiêu – yêu cầu:
- Biết dùng thước có chia vạch xăng-ti-mét vẽ đoạn thẳng có độ dài
dưới 10cm.
- Giáo dục HS tính cẩn thận. Ham thích học toán.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy tính
- HS: SGK, vở BT Toán.
III. Các hoạt động dạy – học:

1. Hoạt động khởi động (4 - 5 phút)

Thứ hai, ngày 18 tháng 02 năm 2019
Toán

Kiểm tra bài cũ:

Tính :
7cm + 2cm =
15cm - 5cm =

Thứ hai, ngày 18 tháng 02 năm 2019
Toán

Kiểm tra bài cũ:

2. Hoạt động hình thành kiến thức
(8-10 phút)

Thứ hai, ngày 18 tháng 02 năm 2019
Toán
Bài: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

A

B
4cm

Thứ hai, ngày 26 tháng 02 năm 2018
Toán
Bài: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

A

B
4cm

Thứ hai, ngày 18 tháng 02 năm 2019
Toán
Bài: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Bước 1
Bước 2
Bước 3

3. Hoạt động thực hành
(10 -15 phút)
2020-09-30 02:25:24