BÀI VIẾT SỐ 3

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-23 14:33:21 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BÀI VI 3Ế ỐTh gian 90 phútờPh I: c- hi uầ ể“B có th không thông minh sinh nh ng luôn chuyên và quaạ ượb thân ng ngày t. có th không hát hay nh ng là ng không bao gi trả ườ ễh n. không là ng gi th thao nh ng có áp. không có ngẹ ườ ườ ươm xinh nh ng gi th cà cho ba và ăn ngon. Ch ch n, iặ ỗm ng trong chúng ta sinh ra nh ng giá tr có n. Và chính n, aiộ ườ ượ ơh t, tr ai t, ph bi mình, ph nh ra nh ng giá tr đó.” ướ ị(Trích bi trăm năm là n.ế ..- Ph Ân)ạ ữCâu 1. tên ph ng th bi chính ng trong đo trích? ươ ượ ạCâu 2. Xác nh câu văn nêu khái quát ch đo n?ị ạCâu Ch ra đi gi ng nhau cách lu trong câu đo trích? ạCâu 4. Cho ng bi giá tr riêng (th nh riêng) thân n? (Tr iọ ườ ờtrong kho ng câu)ả ừPh II: Làm vănầPhân tích nhân Hu Cao trong truy ng Ch ng tù” Nguy nậ ườ ễTuân.