Bài viết ngắn về sở thích đọc sách bằng tiếng anh

Gửi bởi: Nguyễn Trang Như vào ngày 2016-05-14 12:10:28 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Bài viết ngắn bằng tiếng anh: Về sở thíchđọc sáchMy hobby is read book. like very much to read book in my free time. Read book is my hobby however it never interfere with my study. First prefer to complete my school home works and study well then read book. think have good hobby because read book provides me good knowledge in many areas. like classic novel, science…. My parents appreciate my hobby and they become very happy when theylisten all the latest news through me in my voice.Dịch:Sở thích của mình là đọc sách. Mình thích nhất là đọc sách những lúc rảnh rỗi. Đọc sách là sở thích của mình dù sao nó không can thiệp vào việc học của mình. Ban đầu, mình thích hoàn thành các công việc trường và học bài xong sau đó mới dành thời gian đọc sách. Mình nghĩ mình có sở thích khá tốt bởi đọc sách cung cấp cho mình nhiều kiến thức tốt trong nhiều lĩnh vực. Mình hay đọc sách tiểu thuyết và khoa học…. Ba mẹ cũng đánh giá cao sở thích của mình và họ trở nên rất hạnh phúc khi nghe tất cả những tin tức qua giọng kểcủa mình.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.