Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài văn mẫu lớp 10 số 5 đề 2: Thuyết minh về một món ăn đặc sản

a6e1bacf082a70e0ca3509572948fbf5
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-01-12 05:39:50 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 221 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài vi 10 2. Thuy minh món ăn đc nế ảBài văn 1ẫNem chua Thanh Hóa là món ăn ti ng, là ni hào ng dân đây.ổ ườ ơMón này đc ch bi công, qua nhi công đo ng, khâu ch nượ ưỡ ọnguyên li cho khi đóng gói ph m...ệ ẩTh làm nem ph là lo th nóng, nghĩa là khi heo th thì ng iị ườth làm nem ph thái, xay, ch bi ngay, không lâu. th ngu i, nem sợ ẽkhông có bóng cũng nh dính trong quá trình lên men.Ngày tr khi ch cóộ ướ ưmáy xay, ng th ph giã th ng tay trên nh ng đá n. Theo kinh nghi aườ ủnh ng gia đình làm nem truy th ng, thì th giã đá có giòn, quánh, dính nữ ơlà th xay máy.ịBì cũng ph ch heo bì ph là heo chín, nghĩa là làm ngợ ằn sôi. Có nh th lông ch và khi ch bi th gian. có nh ngướ ữs bì trong, ngon, ng th ph th ch nh ng ph còn sót trênợ ườ ạbì, cho khi bì ng, tr ng tinh, trong su thì đc. Bì càng làm bao nhiêu thìớ ượ ỹkhi thái ch bì càng giòn và dai nhiêu.ỉ ấKhi nguyên li chính là th và bì đã xong, ng th tr hai này iệ ườ ạv nhau cùng các lo gia mu i, ng t, đng, nêm thêm chút choớ ườ ướ ắth m. Sau đó mang th trên ra đóng gói. chi nem đc ng góiơ ượ ườcho kèm thêm chút i, lá đinh lăng, t, nh ng ph gia này có tác ng làm cho ngỏ ươv nem tr nên ngon n, và cũng là cân ng gi nh (nem chua)ị ạv nóng (lá đinh lăng, t). Lá chu gói nem ph là lá chu ng xanh y,ớ ầb trong quá trình chuy và gi nem ti lên men.ở ụĐ qu đc dài ngày, ng th th ng gi bóng thêm bên trong nem.ể ượ ườ ườ ấThông th ng nem gói sau ngày là chín, có th dùng đc. Bóc lá chu màu xanhườ ượ ngoài, đã th ra màu ng th t, màu tr ng bì, màu t. ớKhi th ng th chua thanh th t, dai giòn bì, cay t,ưở ớDoc24.vnth i, chát ng đinh lăng ng riêng mà không ph nemơ ươ ảchua nào cũng có nh nem chua Thanh. Nem Thanh có khác nemơ ớchua Hà hay nem Hu càng khác xa nem rán hay nem tai. Nó aộ ừchua, cay có mà gia có ng th làm ta không thừ ểkhông ăn ti vài cái a.ế ữNem chua Thanh Hoá ngon, nh ng có đi và hay là có th làmừ ểđ nh m, cũng có khi ăn m. Ti là đâu ta cũng có th nh nhápồ ấh ng nó. Nghĩ đn nem chua quê mình đu tôi cay cay, ng tươ ưỡ ọng t. Khó mà đc giác sung ng khi đc ăn vài mi ng nem chua ượ ướ ượ ởquê ng mình trong lúc đang xa xôi. ươ ơAi đi qua Thanh cũng ph th ng nh ng chi nem xinh n.ứ ươ ắNg dân Thanh vào Nam ra c, dù trăm công nghìn vi c, dù mang vác ngườ ặn cũng đem vài ch chi cho ng nhà ho bi ng thân. Ngày tề ườ ườ ếho xin, nem chua tr thành món ngon không th thi u. Kèm nh ng bánhặ ướ ặch ng xanh, nh ng chi giò ngày là nh ng xâu nem chua làm ch li quêư ệh ng khách đn ch nhà.ươ ơN có ng chân mi đt này, hãy th ng th nem chua xế ưở ứThanh.V chua chua, ng ng đm đà gia nên ng th khó quên mónị ươ ủnem chua Thanh Hóa.Nem chua Thanh Hóa ti ng nay kh đt dài tổ ừNam ra c. Ng Thanh Hóa hào bè vì có th quà không ph iắ ườ ản nào cũng là làm đc, mà nó đc truy kinh nghi đi này sang điơ ượ ượ ờkhác qua nhi năm nay. ềBài văn 2ẫNg Phòng còn làm hài lòng du khách nh ng món ăn đc bi nườ ểvà nhi cu khám phá đy ng trên vùng đt đc hóa và con ng aề ượ ượ ườ ủnhi th vun đp nên.ề ắBún tôm PhòngảDoc24.vnT lâu món bún tôm mi bi này đã tr thành đc n, th cừ ựkhách không ch ng mà còn nguyên li và bí quy đc đáo riêng. ươ ộNguyên li chính làm nên cho món ăn này chính là nh ng con tômệ ữbi còn nguyên đc đa lên Phòng. Sau đó, chúng đc bóc xàoể ươ ượ ượ ỏcùng chút hành khô cho th săn. Cùng tôm là nh ng mi ng ch cá vàng m,ộ ươvài mi ng ch lá t, thêm ít mùng, thì là, thêm chút hành răm thái nh vàế ỏm lát cà chua. Bát bún tôm càng thêm đm đà ng t, ng đc tr ng cấ ướdùng hàng bún, cùng th tôm, rau và các lo gia Th khách yêuớ ựthích món bún tôm Phòng đã ăn là nh mãi đn ng ng mónả ươ ủăn đc đáo y. ấT ng bún tr ng hoà quy vào màu tôm, cà chua, màu xanh aừ ủhành, mùng và màu vàng ch cá nên tranh ng đng nhi uủ ềmàu c. ắTrong khi ăn, th khách nh đc ng dùng, th aự ượ ướ ủtôm, ch cá và đc bi là mùi hăng hăng không th thi vài mi ng ch lá t.ủ ốNh ng đc bi là ng me chua thay th hoàn toàn cho vàư ươ ướ ấchanh là nh ng gia mà chúng ta đã quá quen thu c. Món bún ăn kèm ítố ộrau ng và thêm vào vài mi ng khi ăn. làm nên tô bún tôm th đc bi tố ệvà n. ẫV Phòng ăn bánh đa cua ảKhông bi bao gi món ăn dân dã, ti li nh đt này.ế ấCh bi ng, ai đã đn thăm Phòng đu ít nh th và vỉ ịngon nó cu hút. ốThành ph Phòng nh ng con đng bóng ph ng vĩ, nh ng hèố ườ ượ ữph ng, lâu đã tr thành đa đi kinh doanh lý ng nh ng món ngon đmố ưở ậch bình dân, bánh đa cua cũng nh ng nh th Đi trên con ph nào, nấ ạđu có th vài chi bàn, chi gh đc kê ngay ng bên hè ph nề ượ ầDoc24.vnđó là cái ng nh vài ch không nót “Bánh đa cua”... Ng dân iả ườ ảPhòng hào đc đt mình, nh ng không ph ai trong cũng bi tấ ếr ng, ngôi làng nh cách trung tâm thành ph không xa, nh ng bánh đa aằ ừngon, giòn, dai, quánh hàng ngày, hàng gi đc ra lò nh ng đôiừ ượ ữbàn tay khéo léo, cù, yêu lao đng...ầ ộBài văn 3ẫĐc Hà có nhi u, Hà là đa đi ti ng th n,ặ ẫkhông ch đi du khách ngoài mà còn lôi cu ng Vi Nam. Nh ng nh cỉ ướ ườ ắđn món ăn Hà là ng ta nh đu tiên đn ph Ph nh th đi di nế ườ ệmang tính c, đc thù món ăn Hà i. Lý do th đn gi ph Hà khácả ộh các khác, nó không th tr th ph nào, cho dù đóẳ ởng ta đã tình tr ng lên cái bi Ph Hà i.ườ ươ ộKhông bi t, ph Hà có bao gi ch bi ng, ph đã đi vào trang vi aế ủr nhi nhà văn nh Nguy Tuân, Th ch Lam, Băng hay Vũ ng,... Ph ,ấ ởd nh ng ngòi bút y, nh ch ng còn ai có th hay a, và cũng ch ngướ ẳc ai ph công mà vi thêm Ph vì nó đã quá đy, đã quá ti ngầ ếr i. ồVà cũng không bi bao gi ph đã tr thành món ngon ti ng và khi th ngế ưởth ph Hà ng ta th đc ng truy th ng. Ph Hà là tứ ườ ượ ươ ộmón ăn đc bi ng Hà đã có lâu.ặ ườ ấTh ch Lam trong Hà Ba Sáu Ph Ph ng vi t: Ph là th quà đcạ ươ ườ ặbi Hà i, không ph ch riêng Hà có, nh ng chính là vì ch Hà iệ ộm ngon”. Ph ngon ph là ph “c đi n”, ng th bò, “n dùng trong vàớ ướng t, bánh mà không nát, th giòn ch không dai, chanh hành tây đọ ủc ”, “rau th i, tiêu c, gi chanh t, đi thêm ít cà cu ng,ả ươ ốtho ng nh nh nghi ng ”. Vào th nh ng năm 1940, ph đã ph bi Hàả ởN i: “Đó là th quà ăn su ngày các ng ng i, nh là công ch và thộ ườ ợDoc24.vnthuy n. Ng ta ăn ph sáng, ăn ph tr và ăn ph i....ề ườ ốNguy Tuân, nhà văn “Vang bóng th i” đã có tùy bút xu vễ ềph Ông cho ph có “tâm n”, ph là “m mi ng ăn di ng iở ườVi Nam chân chính”. đo di đi nh Ph Văn Khoa lúc sinh th ng, cóệ ằl ông cùng Nguy Tuân đang ăn ph ng yêu thích nh ra nhà văn cầ ườ ướl chào nh ng Nguy Tuân đu vào ăn. Ng kia ch ch mình khôngạ ườ ắnh đã kiên trì ch đi. tô ph Nguy Tuân ng ng lên “Tôi đangầ ảth ng th nên không tr i, anh th i”. Nhà văn không dùng ch ăn mà dùng chưở ữth ng th c.ưở ứPh đc dùng riêng nh là món quà sáng ho tr và i, không ăn cùng cácở ượ ốmón ăn khác. dùng ph đc làm ninh ng bò: ng c,ướ ượ ướ ươ ươ ụx ng ng và ng vè. Th dùng cho món ph có th là bò, ho gà. Bánh ph ph iươ ươ ảm ng và dai m, gia ph là hành lá, tiêu, gi t, lát chanh thái. Ph luônỏ ởph ăn nóng ngon, ng Hà còn ăn kèm nh ng mi ng qu nh Tuyả ườ ỏnhiên, có đc nh ng bát ph ngon còn tùy thu vào kinh nghi và bí quy tể ượ ếtruy th ng ngh ph .ề ởTrong món ph Hà công đo ch bi dùng, còn lèo, là côngở ướ ướđo quan tr ng nh t. dùng ph truy th ng là ph đc ninh ngạ ướ ượ ương bò cùng gia ng ph đc ch, ch th bámố ươ ượ ịvào ng cho vào đun nh. lu ng đu ph đi đươ ướ ướ ươ ển dùng kh nhi mùi hôi ng bò, lu sau dùng làmướ ươ ướ ớn lèo. ng và hành đã ng đng th cũng đc cho vào. đun đc tướ ướ ượ ượ ậl sôi lên, khi đã sôi thì ph gi và đu t. Khi đãớ ướ ướ ọv t, cho thêm ít nh và đi ti sôi ti tớ ướ ướ ớb t...C làm nh liên cho đn khi trong và không còn trong a.ọ ướ ữSau đó, cho ít gia vào và đi ch nh sao cho ch sôi lăn tăn độ ướ ểgi cho kh đc và ch ng ng có th gian tan vào lèo.ữ ướ ươ ướDoc24.vnCó th nói, Ph Hà có cái ng chân ch ng bò, cái th th aể ươ ừchín đn mà không dai. Màu ph trong, bánh ph ng vàế ướ ỏm m. Ch nhìn bát ph thôi cũng th cái ch sành đi u, càng trong ăn ng aề ủng Hà i. nhúm bánh ph đã tr qua nóng dàn đu trong bát,ườ ướ ềbên trên là nh ng lát th thái ng nh đi ng hành hoa xanh nõn, yữ ấc ng rau th xinh n, nhát ng màu vàng chanh thái nh thêmọ ướ ạm lát thái ng màu hoa hiên.ấ ừT màu cđó nh ho th màu nh ng đp yấ ậlên ng quy ph ng y, lên nghi ngút, đánh th th yươ ướ ảkh năng giác, kh giác ng ăn, khi ta có giác đang đc ng cáiả ườ ượ ưởtinh đt tr và con ng i. Ch húp tý thôi đã th nh ng i.ế ườ ướ ườTh thì m, bánh thì o, th nh tho ng th cái cay ng, cái cay ngị ồc t, cái th nhè nh rau th m, cái th th bò m. ng tủ ươ ọl đi, ng cách hi lành, êm nh mà chân th t, tuy hài hoà.ừ ỹTa có th th ng th nhi ng ph Hà i.ể ưở ươ ộCó ba món ph chính:ởPh c: Cho bánh ph th t, rau th và gia vào cái bát ôtô chan ng pở ướ ận dùng nóng lên.ướPh xào: Xào bánh ph cùng th và rau th m.ở ơPh áp ch o: Xào bánh ph trong nóng khi bánh ph tr lên nâu giòn, iở ồthêm gia .ịTrong ba lo ph trên thì ph là ph bi Ph có: Phạ ướ ướ ởBò, ph Gà, ph Tim gan. Tuy nhiên, ng sành đi ch ăn ph chu ng nh ph Bò,ở ườ ởth đn là ph gà và không ch nh nh ng lo ph khác.ứ ởĐi du khách ngoài thì ph đc coi là món ngon và mi ngố ướ ượ ệb tinh túy. th ng th ph ngon thì ph ph trong bát ch khôngở ưở ứph là bát th tinh hay bát nh a. Bát đng ph không đc quá to hay quá nh uả ượ ếDoc24.vnbát quá nh dùng chóng nguôi và không có ch thit, rau th và gia .ỏ ướ ịN bát to quá thì ch ăn bát đã th chán vì ph ch là món ăn nhế ẹho món ăn thêm. ặKhi ăn ph tay đũa còn tay kia thìa. Dùng đũa tre là thích nh vìở ấnó gi và không tr khi bánh ph Bàn ăn ph th so bìnhả ớth ng dùng không ng vào qu áo khi cúi xu ng bánh phườ ướ ươ ởlên ăn.Trông ng bia hoăc trà đá khi ăn ph Tuy nhiên, nạ ạnh nháp chén cu bát ph thêm ngon thì có th ch nh đc. Nh ngấ ượ ưth ng thì không dùng ng ho các ăn khác khi ăn ph ăn nh càngườ ớth ph ngon.ấ ởN có đn Hà thì nên th ng th ng ph đc tr ngế ưở ươ ưnày nhé! Ph Hà là nh th đó là cái ngon th nh ng ch li điở ờth ng Vi Nam nh ng đã đc bàn tay tài hoa ng Hà làm thành tácườ ượ ườ ộph m!ẩBài văn 4ẫ Bình Đnh, khi dâu sau ba ngày i, cô gái nào cũng chu tỞ ướ ộqu bánh ít do tay mình làm, mang cúng gia tiên và bi ru làm quà tả ỏlòng hi th o.ế ảT câu ca đn nh ng huy tho ạ“ Mu ăn bánh ít lá gaiốL ch ng Bình Đnh dài đng đi”ấ ườ(Ca dao)Chi bánh ít lá gai là đc tr ng Bình Đnh. Không ch đc tr ngế ưt ng ng bùi th tinh lao đng và sáng ng nông dân;ừ ươ ườkhông ch đc tr ng hình dáng nh ng ngôi tháp Chàm kính rêu phong, cỉ ắmàu đen lá gai và mà còn đc tr ng cái tên mang đy ch tụ ấDoc24.vnhuy tho i...ề ạTheo tích a, thì sau khi chàng Lang Liêu con trai vua Hùng th sáu đãự ứth ng cu trong thi làm các món ăn cúng tr đt, tiên trong ngày đuắ ầnăm hai th bánh ngon lành và đy nghĩa là bánh ch ng và bánh dày, tớ ộnàng con gái út vua th ng đc ng trìu là nàng Út ít, gi iủ ườ ượ ườ ỏgiang, khéo léo trong công vi núc, đã nhân đó tr tài, sáng thêm ra nh ngệ ữmón bánh i. Nàng Út mu có th bánh mang ng bánh dày, aớ ươ ừmang ng bánh ch ng anh mình. Nàng li chi bánh dày nhânươ ấc chi bánh ch ng. Th bánh này qu đã đt đc yêu tuy hai mà aủ ượ ủnàng Út.Có th bánh i, nàng Út suy nghĩ quy đnh ph ng theo hình dáng aứ ủbánh dày và bánh ch ng làm thành hai dáng bánh khác nhau, th dáng trònư ứkhông gói lá, gi ng nh bánh dày, tth dùng lá gói kín thành dáng vuông gi ngố ốh nh bánh ch ng đt đc nghĩa “tuy hai mà t”. Nh ng hai th bánh đóệ ượ ứđu làm nho nh xinh xinh khiêm nh ng th út ít mình tr cácề ườ ướanh ch .ịSau thi, ngoài bánh dày, bánh ch ng đc coi nh nh ng th bánh thiêng liêngộ ượ ứra, nh ng bánh mang nghĩa “tuy mà hai, tuy hai mà t” nàng Út cũngữ ủđc ng khen ng không ng t. Sau này, nh ng th bánh đc truy nượ ườ ượ ềtrong dân gian, ng làm theo và bánh này là bánh Út Ít. Tr qua nhi uọ ườ ềth đi, bánh nàng Út Ít đã đc ti tr thành nhi hình và tên bánhờ ượ ơđc là bánh út ít, thành bánh ít nh ngày nay.ượ ưCũng có ng gi thích ng lo bánh này nhi hình nhi Th gói lá, thườ ứđ tr n, cao, t, th tr ng, xanh, đen, th nhân a, nhân đu... nên khi làmể ậbánh, dù là ăn hay bán, ng ta cũng th ng làm th ít cho có th ,ể ườ ườ ọth kia, hình, do đó mà thành bánh ít. Có câu ca dao:ứ ủBánh th nhi u, sao kêu bánh ítậ ềDoc24.vnTr có đy sao tr không?ầ ầĐó là cách lý gi ng Vi a, còn ng Bình Đnh thì lý gi ngả ườ ườ ằcách liên gi hình dáng bánh ít tháp Chàm Bình Đnh. các tháp Chàmệ Bình Đnh đu đng trên đi cao, môt đnh nh gi nh chi bánh ít. Vàở ếth Bình Đnh cũng có ngôi tháp mang tên Bánh Ít đi vào ca dao:ự ộTháp Bánh Ít đng sít Bà Diứ ầV vô tri cũng th hu ng chi tui bà.ậ ớCách lý gi th hai là vào dâu các ch ng i. ướ ỞBình Đnh, khi dâu sau ba ngày i, cô gái nào cũng chu quị ướ ảbánh ít do tay mình làm, mang cúng gia tiên và bi ru làm quà tự ỏlòng hi th o. Món quà tuy “ít”, nh ng là “c ít lòng nhi u”, đó nó còn có cế ảnh ng gi hôi, nh kiên trì, đôi bàn tay khéo léo, và đc bi là lòngữ ấhi cô gái xa cha làm dâu ng i.ế ườDù ch trong ba ngày i, bao nhiêu ni nh phúc, lo toan, songỉ ướ ạng con gái không quên cha mình, dành thì gi làm nh ng chi bánhườ ế“ít” th th ch ngày dâu mang làm quà cho Nghĩa th khôngơ ậcó gì ng!ằVà nh ng cách làm nên tình bánhữĐ làm đc chi bánh ít, ng ta ph tr qua nhi công đo n, ng kháể ượ ườ ụnhi công c, dai, và khéo léo.ề ỉĐu tiên là ph ch xay (n dùng làm bánh ít ph là i, th m, đầ ộd a) vo ngâm vài gi sau đó xay nhuy n. xay ng iẻ ướ ốxay th công, ph đăng cho ráo đc kh o.ủ ướ ượ ẻĐ có màu xanh đen và ng th chát cho bánh, ng ta hái lá gai non (Câyể ươ ườlá gai th ng ng các hàng rào quanh nhà), ch lu chín, khô, sauườ ắđó tr đem đi giã. Đây là công đo ng khá nhi c. Vì giã ch aộ ưnhuy n, bánh ăn n, giác không ngon.ễ ảDoc24.vnTi đn là công đo làm nhân “nh ng” bánh. Nh ng bánh ít lá gai bao đuế ậxanh, đng, a, có chút qu và va­ni cho th m. Đu xanh đem xay đôi iườ ồngâm và đãi cho ch tr khi lu chín. Cùi đc bào ra thành i, vàoạ ướ ượ ỏch gang xào chung đng lúc cho đn đchín tr ti đu xanh.ả ườ ậXào nh ng trên liu riu cho đn khi nào đng chín i, nh ng có màu vàngư ườ ưs m, quánh, mùi th lên ngào ng là a.ẫ ừLàm bánh ít không khó, nh ng đòi ph Sau khi đã xào nh ng xong, ng tư ắm mi ng thành bánh ng hình tròn trên lòng bàn tay, nhúmộ ộnh ng vào gi a, túm bên cho khít i, sau đó vo tròn trong lòng bàn tay. Lúcư ốnày đã toàn nh ng bánh thành kh tròn. cho bánh kh dính,ộ ỏng ta ch chút ph ng, xoa đu trên lá chu xanh, sau đó bánhườ ọl theo hình tháp mang đi p. Có i, ng ta bánh tr n, bánh chín góiạ ườ ớđ gi màu xanh lá chu i. Khi ăn ch bóc nh lá chu xanh là hi ra pể ớda bánh ít màu đen bóng, đy quy rũ, huy bí.ầ ềNgoài bánh ít lá gai, có làm bánh ít th ng ng p, màu tr ng, cóộ ườ ắnh ng đu xanh, nhân đng ho nhân tôm, th t; có lo gói lá chu i, có lo đư ườ ểtr n; Cũng có lo làm ng khoai mì, dong... và đu làm chín ng ph ngầ ươpháp nh trên, song ng An Nh n, Bình Đnh thì ch làm bánh ít lá gai nhân aấ ườ ừho nhân đu xanh gói lá chu đem đi p.ặ các làng quê Bình Đnh, đám gi nào cũng có bánh ít lá gai. Bánh cúngỞ ỗxong đc lên mâm làm món quà tráng mi ng và làm quà bánh cho ng nhà.ượ ườ ởĐây cũng là nét khác bi trong văn hoá th và văn hoá ng ng Bìnhệ ườĐnh.ịNgày nay, dù có nhi lo bánh hi đi, ngon, và nhi u, songề ềng Bình Đnh không ngh làm bánh ít lá gai. không làm bán đcườ ượthì cũng làm cúng gi và làm quà cho dâu. truy ngh này cho th hể ệcon cái, nh là con gái, nh th gia truy n, nét đp văn hóa.ấ ẹDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
2020-09-27 06:45:46