Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon không no

4cf377d350a7ccdf7f0bc9e3510501f0
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-09-17 14:16:26 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 402 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOGIA LAI ĐỀ DỰ BỊ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊNNĂM HỌC 2016 2017(Đề thi có 01 trang)Môn thi Lịch sử (Chuyên)Thời gian làm bài: 150 phút không kể thời gian phát đề)I. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)Câu (2,0 điểm) :Hãy làm sáng tỏ vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của ĐảngCộng sản Việt Nam.Câu (2,5 điểm):Trình bày nội dung Kế hoạch quân sự Na-va của Pháp Mỹ và chủ trươngchiến lược của ta trong Đông –Xuân 1953-1954.Câu (2,5 điểm) Hãy nêu diễn biến chính của chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế-Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.II. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)Câu (1,5 điểm): Trình bày những biến đổi lớn của khu vực Đông Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.Câu (1,5 điểm) :Trình bày các xu thế phát triển của thế giới sau “chiến tranh lạnh“. Trongxu thế phát triển đó, nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta là gì?------------ HẾT ------------Họ và tên thí sinh :.................................................SBD :................Phòng thi: ................Chữ ký của giám thị :... ..................….........Chữ ký của giám thị 2....................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.